2560-02-24

มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/02/blog-post_24.html

นางปรุง ไวยพาลี มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี เสียน กองช่าง กลน. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 23 ก.พ.60 มีกำหนดการดังนี้

* 24 - 26 ก.พ.60 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) แขวงดินแดง กรุงเทพ
* วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) แขวงดินแดง กรุงเทพ

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น