2559-11-29

มารดา พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post_29.html

คุณแม่จี๊ด พานแก้ว มารดา พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 29 พ.ย.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
- 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.59 เวลา 1945 สดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
- วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค.59 ฌาปนกิจศพ ณ วัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-11-28

บิดา พ.จ.อ.ดุสิตศักดิ์ สุขุมฐิติวัฒน์ หรือ สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ดุสิตศักดิ์ สุขุมฐิติวัฒน์ หรือ สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post_28.html

บิดา พ.จ.อ.ดุสิตศักดิ์ สุขุมฐิติวัฒน์ หรือ สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

- 28 พ.ย.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดน้อย ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี
- 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดน้อย ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี
- 3 ธ.ค.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ ณ วัดน้อย ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 

2559-11-14

มารดา ร.ต.ธนกร แสงทอง ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ต.ธนกร แสงทอง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html

นางบุญรวม แสงทอง มารดา ร.ต.ธนการ แสงทอง นรจ.24/นย.26/พร.73 ประธานนักเรียน พจน.รุ่น 57 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
12 - 16 พ.ย.59 เวลา 2000  สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ ๒๐๘ หมู่ ๓ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี
17 พ.ย.59 ทำพิธีเก็บศพ ณ วัดในกลาง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 และ พจน.รุ่น 57 ทราบโดยทั่วกัน

2559-11-11

มารดา จ.อ.บุญญฤทธิ์ สุริยวงศ์ ถึงแก่กรรม

มารดา จ.อ.บุญญฤทธิ์  สุริยวงศ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post.html

ได้รับแจ้งจาก จ.อ.บุญญฤทธิ์  สุริยวงศ์ เพื่อน นรจ.สส.รุ่น 24 ว่ามารดา นาง พิมพ์ใจ  สุริยวงศ์ อายุ 78 ปี  ถึงแก่กรรม เมื่อกลางคืนวันที่ 10 พ.ย.59 มีกำหนดการดังนี้

11 พ.ย.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดเทพนิมิตร ต.บ้านใหม่ (ตลาดร้อยปี) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
11 - 15 พ.ย.59 มีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเทพนิมิตร ต.บ้านใหม่ (ตลาดร้อยปี) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วันพุธที่ 16 พ.ย.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดเทพนิมิตร ต.บ้านใหม่ (ตลาดร้อยปี) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จึงแจ้งมายังเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน