2551-01-04

พรรคนาวิน - เหล่าสามัญ (การเงิน)

 • ว่าที่ ร.ท.วิโรจน์ โตสนธิ
  ลาออก ตั้งแต่ 1 เม.ย.38
 • น.ท.ชูชาติ เล็กตุ้ย
  - กองตรวจบัญชีที่ 3 สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
 • น.ต.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ
  - หัวหน้านายทหารการเงิน โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ประชา ทองหล่อ
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 ม.ค.34
  - เปิดบริษัท ทำการค้าขาย อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  - โทร. 081-9541838
 • ร.อ.ประวิทตร์ นาคขำ
  - กรมการเงินทหารเรือ
 • น.ต.โกศล นาคสุข
  - กองการเงิน กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • น.ต.ทรงชัย สายบัวทอง
  - ประจำแผนกค่าจ้าง กองเงินเดือน กรมการเงินทหาร
 • น.ท.เดชา วิทิตพันธ์ (เดชา วิพิตพันธ์)
  - และ รรก.นายทหารการเงิน กองบังคับการ กรมสารวัตรทหารเรือ
 • น.ต.ชำนาญ น้อยคงคา
  - นายทหารการเงิน กองบังคับการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.วิศาล พูลกสิศรี
  - นายทหารรับจ่ายเงิน กองบัญชาการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • น.ท.พรเลิศ กลสูงเนิน
  - หัวหน้าแผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ กองเงินเดือน กรมการเงินทหาร
 • น.ท.นิธิศ ปรีดา (ชนิด ปรีดา)
  - รรก.นายทหารฝ่ายการเงิน กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
 • น.ต.วันชัย งามประดับ
  - นายทหารบัญชี ฝ่ายการเงิน กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ประยูร พุกบ้านยาง
  - นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10/11/52 16:03

  ผู้รับผิดชอบเวปครับ ช่วยแก้ จาก นรจ.ทรงชัย สายบัวทอง เป็น น.ต.ทรงชัย สายบัวทอง ด้วยนะครับ พี่เค้าเรียนจบมา 20 กว่าปีแล้วนะครับ จู๊กกรู

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ / น.ท.สาธิต ดวงเนตร

  ตอบลบ