2551-01-01

นาวิกโยธิน - ทหารปืนใหญ่

 • ณรงค์ศักดิ์ กระแส
 • มานิต พิกุลทอง
 • พ.จ.อ.สรศักดิ์ บัวผัน
  ปลัดเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.084-8965665
 • มานะ ภานุมาส
 • สมชาย พัฒนศิริพงศ์
 • ทิพย์ น้ำจันทร์
 • ปรีชา แร่เย็น
 • พิศณุ สิทธิชาติ
 • สมชาย พับนาค
 • วิรัตน์ การะเกตุ
  - รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.3 (กรม ป.พล.นย.)
  - โทร.0860854755 
 • ประทีป สุริยันต์
 • ทรงกรด เปรมเดช
 • รังสรรค์ เรไร
 • พังงา ทรงเดช
 • สมคิด ล้วนรอด
 • รักเกียรติ จันทรักษา
 • ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย
 • ประโยชน์ ประสมพงษ์
 • สมพงษ์ ตะเคียนงาม
 • วิชา อยู่วัฒนา
 • ทวี พิลาทอง
 • เทพ ขันทอง
 • อนุพันธ์ แก้วสอาด
 • ธเนศ อยู่แสง
 • เทพปัญญา คล่องเชิงสาร
 • ไพฑูรย์ ทรัพย์เฉลิม
 • ปราโมทย์ เหมพรม
 • สุวิท ชวิตรานุรักษ์
 • มาเนตร บุญรอด
 • ประพันธ์ หานอุดม
 • พลศักดิ์ ถามูลแสน
 • พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย
  พัน.ปบค.1 กรม ป.พล.นย. สัตหีบ
  โทร. 0892939727
  E-mail : vkomkay_ab@hotmail.com
 • ธีระพล ทิพนาค
 • กิตติศักดิ์ เอี่ยมอาษา
 • ประภาส เมธสาร
 • นพดล บำรงศักดิ์
 • ร.อ.สุวัฒน์ เชิดแาย
  - พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.
  - E-mail : S.CHERDCHAY-2507@HOTMAIL.COM
  - โทร.086-8303951 
 • พิษณุ นาคนุช
 • เฉลิมเกียรติ คนแรง
 • ร.ท.ชัช ศรีสุวรรณ (ชัย ศรีสุวรรณ)
  โทร.0852827165 Mail. chud_05@hotmail.com
 • จรัญ เนื่องอ้น
  (เสียชีวิต เมื่อ พ.ศ.2539)
 • นกุล สาลี่
 • กำจร เดชรุ่ง
 • ผดล จะแจ้ง
 • อนุศักดิ์ กระแจะเจิม
 • พิทัย ลาลุน
 • ปานเทพ หล่ายศรี
 • จำลอง ธารทิพย์จิตเกษม
 • จรูญศิลป์ นาคมี
 • ถวัลย์ แนวอินทร์
 • ศรชัย เซี่ยมอวยไชย
 • บรรเทิง ภาษี
 • อภิรักษ์ คงปรีชา
 • เนาวรัตน์ เผื่อนทอง
 • ไกรเลิศ สว่างเมฆ
 • พลีชีพ สุขเปรมประกาศโดย สมาชิก สชร.945

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30/7/53 12:19

  อยากได้ตัวคำสั่ง (ที่มีครุฑ) แบบ scan มาจากตัวจริง เพื่อนำมาเก็บไว้ เพราะเราย้ายประเภทมาอยู่ กระทรวงศึกษาธิการแล้ว พอเกษียณคงต้องไปติดต่อกองทัพเรือ แล้วอ้างคำสั่ง 191/2526 ที่บรรจุพวกเราเป็นข้าราชการทหารเรือ..สุวัฐ (พลาธิการ)

  ตอบลบ
 2. คำสั่งที่มีครุฑ (ตัวจริง) จะเป็นกระดาษ A5 (A4 พับครึ่ง) ที่มียุคนั้นเป็นตัวโรเนียว ครับ แจกจ่ายเฉพาะหน่วยขึ้นตรง ไม่ได้แจกจ่ายบุคล ซึ่งพวกเราก็ไม่ได้เช่นกันครับ / น.ท.สาธิต ดวงเนตร

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ12/1/54 20:57

  คำสั่งมีครุฑ (ตัวจริง) รุ่นเก่าที่เป็นคำสั่งของเราขณะนั้น ขอสำเนาหรือคัดลอกได้ที่ กรมสารบรรณทหารเรือ ได้ เราเคยไปค้นคำสั่งเก่า(พ.ศ.2493) สบ.ทร.เขาเก็บไว้อย่างดี ถ้าไม่ 5 ส.เสียก่อน แต่คิดว่าเขาคงไม่ทื้งหรอก จาก น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ1/5/54 21:28

  รายงานตัวกับเพื่อน ๆ ทุกคน เรา ร.ท.วิรัตน์ การะเกตุ ปืนเรือเปลี่ยนใจ ติดต่อ 086-0854755 ที่ทำงาน รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.3 (กรม ป.พล.นย.) ขอให้เพื่อน ๆ ทุกท่านมีความสุขตลอดไป

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21/11/55 09:06

  Best Regards,
  *****************************
  จ.อ.กำจร เดชรุ่ง
  Safety ,Health & Environment Manager

  TIPS Co.,Ltd
  Tel. : 66(0)3840-8400 ext.2212
  Fax. : 66(0)3840-8444
  Mobil : 087-8356363
  E-mail : Kumchorn@tips.co.th
  www.tips.co.th

  ตอบลบ