2551-01-01

นาวิน - สัญญาณ (โซนาร์)

 • โกเมธ พลมณี
  -
 • พ.จ.ต.วิสูตร จำพานิชย์
  - โอน ไป สำนักงบประมาณ เมื่อ 16 ส.ค.36
 • พ.จ.อ.สมชาย ธรรมเพียร
  - ประจำ สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.นิกร ยิ้มกำภู
  - ศปก.ทร.
 • จ.อ.ลิขิต ชนะภัย
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.36
 • ว่าที่ ร.ต.สายยันต์ กงแก้ว
  - กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.
  - โทร.0898065086 
 • จ.อ.สุรัตน์ โถนิมิตร์
  - นายหมวดเอกสุรัตน์ โถนิมิตร์ s.rat@windowslive.com
 • นัยเนตร นอบเผือก
  -
 • พ.จ.อ.อนันต์ กลิ่นนิ่มนวล
  - สสท.ทร.
 • วิรุจน์ แม้ันเทวฤทธิ์
  -
 • ร.ท.มานิต จงโยธา
  - หมวดระบบตรวจจับใต้น้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.พีรพงธ์ หินแก้ว (สังวร หินแก้ว)
  - ลาออก เมื่อ 1 ก.ค.35
 • พ.จ.อ.อนุสรณ์ สังข์ผาด
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.เดชา สีบุญเรือง
  - ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.นริศ สวัสดิกูล
  - แผนกสื่อสาร กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ท.นิพนธ์ เลิศล้ำ
  - โอน ไป กรมธนารักษ์ 15 ม.ค.39
 • ร.ต.กิตติ นนทะสอน
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.บรรเจตน์ รอบคอบ
  - กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์ รุ่งสว่าง
  - โอน ไป อบต.วัดธาตุ จังหวัดหนองคาย เมื่อ 1 พ.ย.48
 • พ.จ.อ.สุชาติ ห้วยธาร
  - เสียชีวิต
 • นพพร เกิดมงคล
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12/1/53 08:32

  สวัสดี
  จากเพื่อนใหม่ที่เก่ามาก
  นายหมวดเอกสุรัตน์ โถนิมิตร์ s.rat@windowslive.com

  ตอบลบ