2560-12-25

มารดา น.ต.เนาวรัตน์ คล้ายวันเพ็ญ ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.เนาวรัตน์ คล้ายวันเพ็ญ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/12/blog-post_25.html

คุณแม่ลิ้ม คล้ายวันเพ็ญ มารดา น.ต.เนาวรัตน์ คล้ายวันเพ็ญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 24 - 27 ธ.ค.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดใหม่เทพพล แขวงบางพรม ตลิ่งชัน กทม.

* 28 ธ.ค.60 เวลา 1700 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดใหม่เทพพล แขวงบางพรม ตลิ่งชัน กทม.

จึงขอประกาศให้ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-12-21

บิดา พ.จ.อ.อภิรักษ์ ศรีละหม้าย ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.อภิรักษ์ ศรีละหม้าย ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/12/blog-post_21.html

นาย ผวน ศรีละหม้าย บิดา พ.จ.อ.อภิรักษ์ ศรีละหม้าย เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 20 ธ.ค.60 มีกำหนดการดังนี้

* 21 - 23 ธ.ค.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที 61/17 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี

* 22 ธ.ค.60 เวลา 1900 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

* วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.60 เวลา 1530 ฌาปณกิจศพ ณ วัดมงคลประชาราม ตำบล คลองโยง อำเภอ พุทธมงคล จังหวัด นครปฐม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-12-04

บิดา จ.อ.ทองสุข พรหมโชติ ถึงแก่กรรม

บิดา จ.อ.ทองสุข พรหมโชติ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/12/blog-post_4.html


ร.ต.จำปี พรหมโชติ บิดา จ.อ.ทองสุข พรหมโชติ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าปืน ถึงแก่กรรม เมื่อ 4 ธ.ค.60 มีกำหนดการดังนี้

* 4 - 6 ธ.ค.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทุบรี

* 5 ธ.ค.60 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

* วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.60 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทุบรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อเจ้าภาพ จ.อ.ทองสุข พรหมโชติ โทร. 0852102535

2560-12-01

มารดา ร.ต.สมศักดิ์ สุวรรณวร ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ต.สมศักดิ์ สุวรรณวร ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

นาง เปลว สุวรรณวร มารดา ร.ท.สมศักดิ์ สุวรรณวร ชก. เรือ ต.98 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 30 พ.ย.60 มีกำหนดการดังนี้

* 1 ธ.ค.60 เวลา 0900 รดน้ำศพ ณ บ้านเลขที่ 1071/120 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

* 1 - 3 ธ.ค.60 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ 1071/120 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

*วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 เวลา 1530 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดเขาดินสันติวนาราม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อเจ้าภาพ ร.ต.สมศักดิ์  สุวรรณวร โทร.0817623589

2560-11-28

มารดา น.ต.สุเทพ สุนสุข ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.สุเทพ สุนสุข ถึงแก่กรรม

คุณแม่ประไพ สุนสุข มารดา น.ต.สุเทพ สุนสุข เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า อิเล็กทรอนิกส์ ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 28 พ.ย.60 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ศาลา 3 วัดเสนาสนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

* 28 พ.ย.- 2 ธ.ค.60 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 3 วัดเสนาสนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาา

*วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค.60 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ ณ วัดเสนาสนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-11-20

บิดา ร.อ.สมพงษ์ วิเศษศรี ถึงแก่กรรม

บิดา ร.อ.สมพงษ์ วิเศษศรี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/11/blog-post_20.html


นายพิมพ์ วิเศษศรี บิดา ร.อ.สมพงษ์  วิเศษศรี เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 20 พ.ย.60 มีกำหนดการดังนี้

20 พ.ย.60 เวลา 1600 รดน้ำศพ  ณ ศาลา วัดนาตาขวัญ ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

20 - 24 พ.ย.60 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ณ วัดนาตาขวัญ ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.60 เวลา 2000 นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดนาตาขวัญ ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

วันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60
เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดนาตาขวัญ ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-11-19

มารดา น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/11/blog-post_19.html

มารดา น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า พลาธิการ ถึงแก่กรรม เมื่อ 19 พ.ย.60 มีกำหนดการดังนี้

* 19 - 22 พ.ย.60 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดโป่งไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
* วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60 เวลา 1530 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดโป่งไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ติดต่อ เจ้าภาพ น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง โทร. 0818348178

2560-11-09

มารดา น.ต.กิตติพัฒน์ สุดสอาด ถึงแก่กรรม

นางวันดี สุดสอาด มารดา น.ต.กิตติพัฒน์ สุดสอาด นายช่างแผนกซ่อมเครื่องมือเดินเรือ. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า อล.ทร.ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 11 พ.ย.60 เวลา 1630 รดน้ำศพ ณ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 * 11 - 15พ.ย.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

* วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

* 16 พ.ย.60 เวลา 1630 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จึงแจ้งมาให้ เพื่อน นรจ.24 ทราบโดยทั่วกัน
เจ้าภาพ โทร.081-9230594

2560-11-04

บิดาของ พ.จ.อ.สิทธิชัย จีนเจือ ถึงแก่กรรม

บิดาของ พ.จ.อ.สิทธิชัย จีนเจือ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/11/blog-post.html

นาย เต็ม จีนเจือ บิดา พ.จ.อ.สิทธิชัย จีนเจือ ผบ.ตอนโจมตี มว.อาวุธ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๑ รอ.ฯ ช่วยปฏิบัติราชการ กรม ทพ.นย. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ ๒ พ.ย.๖๐ เจ้าภาพมีกำหนดการดังนี้

* 2 - 4 พ.ย.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโกคาภิวัฒน์ ต.บางน้ำเขียว อ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี
* วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดโกคาภิวัฒน์ ต.บางน้ำเขียว อ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-10-28

มารดา ภโวทัย (ไกรเลิศ) พาสนาโสภณ ถึงแก่กรรม

มารดา ภโวทัย (ไกรเลิศ) พาสนาโสภณ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/10/blog-post_28.html

มารดา ภโวทัย (ไกรเลิศ) พาสนาโสภณ เพื่อน นร.24/นย.26/พร.73 เหล่าแพทย์ ถึงแก่กรรม เมื่อ 271230 ต.ค.60 มีกำหนดการดังนี้

* 28 -30 ต.ค.60 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหนองสนม อ.เมือง จ.ระยอง
* 28 ต.ค.60 เพื่อน พร.73  และ วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหนองสนม อ.เมือง จ.ระยอง
* 31 ต.ค.60 ฌาปนกิจศพ ณ วัดหนองสนม อ.เมือง จ.ระยอง


2560-10-26

มารดา น.ท.สินเธาว์ สว่างฉาย ถึงแก่กรรม

นางเสียน สว่างฉาย มารดา น.ท.สินเธาว์ สว่างฉาย รอง หก.ธน.บก.ทรภ.3 ถึงแก่กรรมเมื่อ 26 ต.ค.60 มีกำหนดการดังนี้

* 27 ต.ค.60 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 1 ต.ตะพง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
* 27 ต.ค. - 1 พ.ย.60 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศ ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 1 ต.ตะพง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
* อังคารที่ 31 ต.ค.60 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
* 2 พ.ย.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดตะพงนอก ถนนสุขุมวิท ตำบล ตะพง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000


เจ้าภาพ น.ท.สินเธาว์  สว่างฉาย โทร. 0868321371 , 0968920705

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-10-21

พ.จ.อ.ไพศาล วุ่นกลัด ถึงแก่กรรม

พ.จ.อ.ไพศาล วุ่นกลัด ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/10/blog-post_21.htmlพ.จ.อ.ไพศาล วุ่นกลัด เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 พรรเหล่า นย. ถึงแก่กรรม  มีกำหนดการดังนี้
* 20 - 22 ต.ค.60 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
* 23 ต.ค.60 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

มารดา อนิรุทธ์ คงสถิตย์ ถึงแก่กรรม

มารดา อนิรุทธ์ คงสถิตย์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

มารดา น.ต.อนิรุทธ์ คงสถิตย์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า นว.ป. ถึงแก่กรรมด้วย โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีกำหนดการ ดังนี้

* 21 ต.ค.60 เวลา 1630 กำหนดรดน้ำศพ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
* 22 - 24 ต.ค.60 สวดพระอภิธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
* 25 ต.ค.60 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี

ติดต่อ น.ต.อนิรุทธ์ คงสถิตย์ โทร. 086-3060113

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2560-09-28

บิดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/09/blog-post_28.html

นาย ฉาย งามประดับ บิดา น.ต.วันชัย งามประดับ นายทหารบัญชี กบฮ.กร. ถึงแก่กรรม เมื่อ 27 ก.ย.60 มีกำหนดการดังนี้

* 28 ก.ย.60 เวลา น้ำศพ ณ วัดแก้วสุวรรณ์ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
* 28 - 30 ก.ย.60 เวลา สวดพระอภิธรรม ณ วัดแก้วสุวรรณ์ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
* อาทิตย์ 1 ต.ค.60 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดแก้วสุวรรณ์ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-09-17

มารดา พ.จ.อ.ธวัชชัย น้อยฉิน ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ธวัชชัย  น้อยฉิน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/09/blog-post_94.html

คุณแม่ เตือนใจ น้อยฉิน มารดา พ.จ.อ.ธวัชชัย  น้อยฉิน ถึงแก่กรรม เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.60 มีกำหนดการดังนี้
* 17 ก.ย.60 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดอัมพวา ต.บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
* 17 - 21 ก.ย.60 สวดพระอภิธรรม ณ วัดอัมพวา ต.บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
* วันเสาร์ที่ 23 ก.ย.60 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดอัมพวา ต.บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน


มารดา ร.ท.บุญผ่อง สัตบุศ ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ท.บุญผ่อง สัตบุศ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/09/blog-post_17.html

คุณแม่ เชย สัตบุศ มารดา ร.ท.บุญผ่อง สัตบุศ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ16ก.ย.2560 มีกำหนดการดังนี้
* 17 ก.ย.60 เวลา 1600 รถน้ำศพ ณ วัดบางกะพ้อมต.อ้มพวาอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
* 17 - 20 ก.ย.60 สวดอภิธรรมศพ วัดบางกะพ้อมต.อ้มพวาอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
* วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดบางกะพ้อมต.อ้มพวาอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-09-09

บิดา ร.ท.สาคร พุทธชาติ ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.สาคร พุทธชาติ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

คุณพ่อ วิโรจน์ พุทธชาติ บิดา ร.ท.สาคร พุทธชาติ สรั่งกล ร.ล.เจ้าพระยา/เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 8 ก.ย.60 มีกำหนดการ ดังนี้
* 9 - 12 ก.ย.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ นนทบุรี เชิงสะพานพระนั่งเกล้า
* 13 ก.ย.60 เวลา 1700 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ นนทบุรี เชิงสะพานพระนั่งเกล้า

ติดต่อ ร.ท.สาคร พุทธชาติ โทร.092-5066978

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-08-26

พ.จ.อ.มนตรี (อ๊อด) ขันธารักษ์ (สิทธิเขตร) ถึงแก่กรรม

พ.จ.อ.มนตรี (อ๊อด) ขันธารักษ์ (สิทธิเขตร) ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/08/blog-post_26.html


พ.จ.อ.มนตรี (อ๊อด) ขันธารักษ์ (สิทธิเขตร) ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/08/blog-post_26.html

พ.จ.อ.มนตรี (อ๊อด) ขันธารักษ์ (สิทธิเขตร) นายก อบต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เพื่อน นรจ24/นย.26/พร.73 เหล่า อล. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 26 - 28 ส.ค.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ ศาลา  2 วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
* จันทร์ที่ 28 ส.ค.60 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

* อังคารที่ 29 ส.ค.60 เคลื่อนย้ายศพไป จ.นครสวรรค์

*29 ส.ค. - 1 ก.ย.60 สวดพระอภิธรรมศพ
*เสาร์ 2 ก.ย.60 ฌาปนกิจศพ ณ วัดวังม้า ต.วังม้า อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

ขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-08-06

มารดา น.ต.พีรภัทร บุรีหลง ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.พีรภัทร บุรีหลง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/08/blog-post.html

นางบัวนำ บุรีหลง (ยายเจ๊าะ) อายุ 75 ปี มารดา น.ต.พีรภัทร บุรีหลง (หนาน) พธ. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม  มีกำหนดการดังนี้

* 6 - 11 ส.ค.60 เวลา 1940 สวดพระอภิธรรม ณ วัดบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร จ.ตราด
* 12 ส.ค.60 งดสวดพระอภิธรรม 1 คืน
* วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค.60 เวลา 1300 ฌาปนกิจ ณ วัดบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร จ.ตราด

จึงขอประกาศให้เพือน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-07-04

มารดา น.ท.สยาม(วิเวก) เอี่ยมแย้ม ถึงแก่กรรม

มารดา น.ท.สยาม(วิเวก) เอี่ยมแย้ม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/07/blog-post.html

มารดา น.ท.สยาม(วิเวก) เอี่ยมแย้ม  เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า อล. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
* 4 - 7 ก.ค.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ที่บ้าน เลขที่ 156/1 หมู่ 3 ต.คลองแม่ลาย  อ.เมือง จว.กำแพงเพชร
* เสาร์ที่ 8 ก.ค.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุวัดประดู่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-06-20

พ.จ.อ. ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม

พ.จ.อ. ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/06/blog-post_20.html

พ.จ.อ. ฉลาด มีใส  เพื่อน นรจ.24/นย.26  สังกัด พัน.ร 7 กรม.ร 3 พล.นย. ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 1700 มีกำหนดการ ดังนี้
- 21 - 22 และ 24 มิ.ย.60 เวลา 1900 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 127 ม.10 บ้านเหนือ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ (เว้น 23 มิ.ย.60)
- วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.60 เวลา 1500 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดราษี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-06-02

บรรพชา บุตรชาย ร.อ.มานะ แย้มทรัพย์

บรรพชา บุตรชาย ร.อ.มานะ แย้มทรัพย์
http://pos2524.blogspot.com/2017/06/blog-post_2.html


นาย อุดมศักดิ์ แย้มทรัพย์ บุตรชาย ร.อ.มานะ แย้มทรัพย์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 จะอุปสมบท ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย.60
- เวลา 1300 พิธีปลงผมนาค ณ วัดสามัคคีบรรพต
- เวลา 1500 พิธีัเทศน์สอนนาค

วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.60
- เวลา 0900 อุปสมบท
- เวลา 1100 ถวายพัตตาหารเพลและฉลองพระใหม่
- เวลา 1200 ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน


2560-06-01

มารดาของ พ.จ.อ.มนตรี ขันธารักษ์ ถึงแก่กรรม

มารดาของ พ.จ.อ.มนตรี ขันธารักษ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/06/blog-post.html

นางสุนทร ขันธารักษ์ มารดาของ พ.จ.อ.มนตรี ขันธารักษ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าอีเล็กทรอนิกส์ SEAL รุ่น15 / นายกรุ่น 45  นายก อบต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
1 - 5 มิ.ย.60  สวดพระอภิธรรม ณ วัดวังม้า อำเภอ ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วันอังคารที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดวังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-04-10

มารดา ร.อ.ชูศักดิ์ สุดดี ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.ชูศักดิ์ สุดดี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/04/blog-post.html

นางอังคณา  สุดดี มารดา ร.อ.ชูศักดิ์ สุดดี ตก.ร.ล. เสม็ด กยพ.กร./เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 10 เม.ย.60 มีกำหนดการดังนี้

- 10 - 16 เม.ย.60 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จว.สมุทรสาคร
- วันจันทร์ที่ 17 เม.ย.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จว.สมุทรสาคร

จึงขอแจ้งให้ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-03-09

บิดา พ.จ.อ.นิกร ยิ้มกำภู ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.นิกร ยิ้มกำภู ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

นายคำนวน ยิ้มกำภู บิดา พ.จ.อ.นิกร ยิ้มกำภู เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม ด้วยอาการปอดอักเสบ มีกำหนดการดังนี้
* วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.60 เวลา 1700 รดน้ำศพ ณ ศาลา 3 วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
* 9 - 13 มี.ค.60 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 1 วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
* วันอังคารที่ 14 มี.ค.60 เวลา 1700 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-02-24

มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/02/blog-post_24.html

นางปรุง ไวยพาลี มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี เสียน กองช่าง กลน. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 23 ก.พ.60 มีกำหนดการดังนี้

* 24 - 26 ก.พ.60 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) แขวงดินแดง กรุงเทพ
* วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) แขวงดินแดง กรุงเทพ

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-02-07

มารดา ร.ท.กัมปนาท บัวเนียม ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ท.กัมปนาท บัวเนียม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/02/blog-post.html

คุณแม่เปล่งศรี  บัวเนียม มารดา ร.ท.กัมปนาท บัวเนียม ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
* 5 - 10 ก.พ.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ในเมืองทองธานี  ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช)
* งดสวดพระอภิธรรม วันเสาร์ที่ 11 ก.พ.60 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา
* วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.60 เวลา 1600 น. ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2560-01-05

บิดา ร.ท.พิมล บุญครอบ ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.พิมล บุญครอบ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/01/blog-post.html

คุณพ่อละออ บุญครอบ บิดา ร.ท.พิมล บุญครอบ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าพลาธิการ ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 4 - 7 ม.ค.60 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมง จ.อ่างทอง
* วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค.60 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมง จ.อ่างทอง

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน