2557-09-19

บิดา พ.จ.อ.ชรินทร์ เข็มทอง ถึงแก่กรรม

นายคำ เข็มทอง บิดา พ.จ.อ.ชรินทร์ เข็มทอง ผบ.หมู่ป้องกัน ร้อย บก.และบริการ พัน ร.1 รอ.กรม ร.1 พล.นย. ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ 19 ก.ย.57 เวลา 0600 มีกำหนดการ ดังนี้

  • 19 - 24 ก.ย.57 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี 
  • 24 ก.ย.57 เวลา 2000 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 
  • 25 ก.ย.57 เวลา 1400 ฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถาน วัดปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี 

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน