2559-01-31

บิดา น.ท.บุญชู - ร.อ.วันชัย  วีสูงเนิน ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.บุญชู - ร.อ.วันชัย  วีสูงเนิน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_51.html

นายช่วย วีสูงเนิน บิดา น.ท.บุญชู - ร.อ.วันชัย  วีสูงเนิน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัดกรมสวัสดิการทร.- สำนักงานปลัดบัญชี ทร.ตามลำดับ ถึงแก่กรรม ณ.โรงพยาบาลมหาราช  นครราชสีมา เมื่อ 30 ม.ค.59  เวลา 1955 น. มีกำหนดการ ดังนี้
- 31 ม.ค.59 เวลา 1600 น.  รดน้ำศพ
- 1 - 4 ก.พ.59 เวลา 1830น. สวดพระอภิธรม ณ บ้านเลขที่ 122 หมู่ 8 ถ.นิคมลำตะคลอง กม.12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

มารดา ร.อ.พยุง ศิริเลิศ ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.พยุง ศิริเลิศ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_31.html

คุณแม่ชุบ  ศิริเลิศ มารดา ร.อ.พยุง ศิริเลิศ  ตำแหน่ง หน.ช่างเครื่องมือเดินเรือ กอล.3 อล.ทร เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ
- 30 ธ.ค.- 1ก.พ.59  เวลา 1930 น. สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
- 1 ก.พ.59 เพื่อน นรจ.24 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-  2 ก.พ.59 เวลา 15:00 น.กำหนดฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-01-30

มารดา ร.อ.สมคิด อินอนันต์ ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.สมคิด อินอนันต์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_65.html

นางเหลือง อินอนันต์ มารดา ร.อ.สมคิด อินอนันต์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัด  พัน ร. 6 ถึงแก่กรรม ที่ บ้านเลขที่ 12/7 หมู่ 13 ต.ตะพง  อ.เมือง จ.ระยอง  มีกำหนดการ ดังนี้
- 29 ม.ค.  - 2 ก.พ.59 เวลา สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาฌาปนสถาน วัดตะพงนอก อ.เมือง จ.ระยอง
- 3 ก.พ.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดตะพงนอก อ.เมือง จ.ระยอง

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

บิดา พ.จ.อ.ประวิตร์ อบอุ่น ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ประวิตร์ อบอุ่น ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_30.html

นาย บุญรอด อบอุ่น บิดา พ.จ.อ.ประวิตร์ อบอุ่น เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัด ป.พล.นย. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
- 30 ม.ค.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดวาปีอัมพาราม หมู่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
- 30 ม.ค.  - 1 ก.พ.59 เวลา สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดวาปีอัมพาราม หมู่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 
- 2 ก.พ.59 เวลา 1500 ฌาปนกิจศพ ณ วัดวาปีอัมพาราม หมู่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-01-10

มารดา น.ต.ชัยวัฒน์ ทองสิมา ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ชัยวัฒน์ ทองสิมา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_10.html

คุณแม่ทองล้วน ทองสิมา มารดา น.ต.ชัยวัฒน์  ทองสิมา เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 (เหล่า สส.) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
-10 ม.ค.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ศาลาหลวงพ่อไสว ฐิตวณโณ วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
-10 - 15 ม.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาหลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา  อ.สามพราน จ.นครปฐม
-วันเสาร์ที่ 16 ม.ค.59 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-01-02

มารดา ร.ต.วีระ โหระโช ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ต.วีระ  โหระโช ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post.html

มารดา ร.ต.วีระ โหระโช เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อคืนวันที่ 1 ม.ค.59 มีกำหนดการ ดังนี้
2 - 6 ม.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดมงคลรัตน์ (ลำไทร) คลอง 12 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
7 ม.ค.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุ ณ วัดมงคลรัตน์ (ลำไทร) คลอง 12 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

จึงประกาศมาเพื่อให้ นรจ.24/นย.26/พร.73