2559-03-31

มารดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/03/blog-post_31.html

นาง เสนาะ งามประดับ มารดา น.ต.วันชัย งามประดับ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 27 มี.ค. - 1 เม.ย.59 เวลา 20000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้าบเลขที่ 152/1 หมู่ 7 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- 2 เม.ย.59
----- เวลา 1130 ถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ ณ ณ วัดแก้วสุวรรณต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาุ
----- เวลา 1300 พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา มาติกาบังสุกุล ณ วัดแก้วสุวรรณ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาุ
----- เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดแก้วสุวรรณ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

(ติดต่อเจ้าภาพ น.ต.วันชัย งามประดับ โทร.0860882098)

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-03-25

บิดา พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

นายถมยา ชาวบ้านเกาะ บิดา พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
* 25 - 26 มี.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
* 27 มี.ค.59
----- เวลา 0700 ถวายภัตราหารเช้าพระสงฆ์  ณ ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
----- เวลา 1400 พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา มาติกาบังสุกุล ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
----- เวลา 1530 ฌาปนกิจศพ ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2559-03-14

มารดา พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

นางแป้น คมคาย มารดา พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 มี.ค.59 มีกำหนดการดังนี้
- 15 มี.ค.59 เวลา 1500 รดน้ำศพ ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา
- 15 - 22 มี.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา
- 23 มี.ค.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน