2558-02-26

บิดา ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ ถึงแก่กรรม

บิดา ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/02/blog-post_26.html

บิดา ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
  • 26 - 28 ก.พ.58 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหงษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
  • 1 มี.ค.58 ฌาปนกิจ ณ วัดหงษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
จึงแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2558-02-13

บิดา ร.อ.สมนึก มั่นคง ถึงแก่กรรม

บิดา ร.อ.สมนึก มั่นคง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/02/blog-post.html

นายแกละ  มั่งคง บิดา ร.อ.สมนึก มั่นคง นว.ป.สังกัด รร.ชุมพล ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
  • 13 ก.พ.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ บ้านเลขที่ 9 ม.11 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 13 - 21 ก.พ.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม บ้านเลขที่ 9 ม.11 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 22 ก.พ.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดหนองกุ่ม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์


น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ นว.ป.ส-อ.รฝ.โทร.79130 , 0885537301 ผู้แจ้งข่าว