2554-08-09

กองทุนพวงหรีด อล.ฟฟ.24

ร.อ.ประพันธ์ ล. ฝากประชาสัมพันธ์ถึง เพื่อนๆ อล.ฟฟ.24 ครับ
"ถ้านับเวลาก็เป็นเวลาที่นานแล้วที่พวกเราไม่ได้พบปะกัน นอกจากงานเลี้ยงรุ่นแล้ว..ก็มีงานบุญ...งานมงคล...และงานศพ...ของบุคคลในครอบครัวของเพื่อนที่เสียชีวิต...แต่ที่ผ่านมางานที่พวกเราไม่ค่อยจะทราบกันคืองานศพบุคคลในครอบครับของเพื่อน...อาจจะเป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี หรือเรายังขาดกองทุนเพื่อการช่วยเหลือซึ้งกันและกัน.....
จากการที่ได้ปรึกษาหารือกัน...บัดนี้ได้ ได้เกิดกองทุนพวงหรีด นรจ.อล.ฟฟ.๒๔ เกิดขึ้นแล้ว(ตามไฟล์ที่แนบ)จึงแจ้งให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน"
คิดถึงเพื่อนเสมอ
ร.อ.ประพันธ์ ล.