2560-06-20

พ.จ.อ. ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม

พ.จ.อ. ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/06/blog-post_20.html

พ.จ.อ. ฉลาด มีใส  เพื่อน นรจ.24/นย.26  สังกัด พัน.ร 7 กรม.ร 3 พล.นย. ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 1700 มีกำหนดการ ดังนี้
- 21 - 22 และ 24 มิ.ย.60 เวลา 1900 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 127 ม.10 บ้านเหนือ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ (เว้น 23 มิ.ย.60)
- วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.60 เวลา 1500 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดราษี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-06-02

บรรพชา บุตรชาย ร.อ.มานะ แย้มทรัพย์

บรรพชา บุตรชาย ร.อ.มานะ แย้มทรัพย์
http://pos2524.blogspot.com/2017/06/blog-post_2.html


นาย อุดมศักดิ์ แย้มทรัพย์ บุตรชาย ร.อ.มานะ แย้มทรัพย์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 จะอุปสมบท ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย.60
- เวลา 1300 พิธีปลงผมนาค ณ วัดสามัคคีบรรพต
- เวลา 1500 พิธีัเทศน์สอนนาค

วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.60
- เวลา 0900 อุปสมบท
- เวลา 1100 ถวายพัตตาหารเพลและฉลองพระใหม่
- เวลา 1200 ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน


2560-06-01

มารดาของ พ.จ.อ.มนตรี ขันธารักษ์ ถึงแก่กรรม

มารดาของ พ.จ.อ.มนตรี ขันธารักษ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/06/blog-post.html

นางสุนทร ขันธารักษ์ มารดาของ พ.จ.อ.มนตรี ขันธารักษ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าอีเล็กทรอนิกส์ SEAL รุ่น15 / นายกรุ่น 45  นายก อบต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
1 - 5 มิ.ย.60  สวดพระอภิธรรม ณ วัดวังม้า อำเภอ ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วันอังคารที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดวังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน