2553-08-12

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สชร.

จาก ข่าวสาร สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) Naval Ratting Alumni Association (NRAA) ปีที่ 12 เดือน มิถุนายน 2553

สวัสดีครับสมาชิก สชร.ทุกท่าน...พบกันอีกแล้วครับหลังจากที่บ้านเมืองของเราต้อางพานพบกับวิกฤติการเมืองครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ... เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ก็เกิดขึ้นแล้วและยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร ??? ... สชร.ของเราไม่มีนโยบายยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้ว แต่เราต้องเดือดร้อนไปด้วยเพราะการเมืองและนักการเมืองนี่ละครับมาเกี่ยวข้องกับเรา มันหนีไม่พ้นจริงๆ ... กลับมาเรื่องของเราดีกว่า...

เรื่องแรกขอประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน "โบลิ่งการกุศล สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 ณ สตร์โบว์ล จังหวัดระยอง ... จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และใคร่จะขอความกรุณาช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ให้กว้างขวาง ... ร่วมด้วยช่วยกันครับผม ... การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของ สชร.เข้าร่วมประชุม จำนวน 214 นาย (จากสมาชิกล่าสุดทั้งหมด 1,749 นาย) มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่จำนวน 41 นาย แยกเป็นสมาชิกสมทบ 5 นาย สมาชิกสามัญ 36 นาย ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษ โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักพูดชื่อดัง สมาชิกให้ความสนใและมีความพึงพอใจพอสมควร มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรคเหล่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจำนวนรวม 4 โรงเรียน คือ รร.สสท.ฯ, รร.พธ.ฯ, รร.พยาบาลฯ และ รร.อล.ฯ

ในช่วงซักถามมีสมาชิกเสนอความต้องการให้ สชร.มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และสอบถามเกี่ยวกับสมาชิกสมทบว่ามีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครอย่างไร ซึ่ง สชร.กำลังจะพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในปีนี้ สชร.ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 53 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สชร.มีผู้ร่วมงาน 35 นาย หลังจากนั้นมีักิจกรรมปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารลิงทีเกาะเกล็ดแก้ว และเิริ่มงานคืนสู่เหย้าฯ ในเวลา 1700 น.มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 นาย งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในโอกาสนี้ สชร.ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินและร่วมงานดังกล่าว ... หวังว่าในโอกาสหน้าคงได้รับความกรุณาจากทุกท่านอีกเช่นเคย ... สวัสดีครับ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-08-09

ท่องเที่ยวเท่าทุนกับ สชร.

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือขอเชิญสมาชิกและครอบครัวร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรถยนต์โดยสารชั้นหนึ่งปรับอากาศ ท่องเที่ยวเท่าทุน สะพานข้ามแมน้ำแควโดยนำท่านขึ้นรถไฟชมทางรถไฟสายมรณะ อาบน้ำแร่ และชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็น ฯลฯ ในราคาเท่าทุน ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 300 บาท (อาหารว่างมื้อเช้าบนรถ) รายละเอียดการเดินทาง
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553
- 0630 ออกจาก สชร.นันทอุทยานสโมสร
- 0730 นมัสการพระปฐมเจดีย์(อาหารเช้าตามอัธยาศัย)
- 0930 สะพานข้ามแม่น้ำแคว (เลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย)
- 1055 ขึ้นรถไฟชมเส้นทางสายมรณะ
- 1155 สถานีรถไฟวังโพธิ์ (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
- 1430 อาบน้ำแร่วัดวังขนาย
- 1630 ตลาดน้ำอัมพวา (ตามอัธยาศัย)
- 2000 เิดินทางถึง สชร.นันทอุทยานสโมสร โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อจองที่นั่งพร้อมชำระเงินได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ชั้น 3 นันทอุทยานสโมสร หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ โทร. 0867693844 หรือ 024755790 (สชร.ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้จองไม่ถึง 30 ท่าน อาจยกเลิกการเดินทาง)


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945