2558-09-30

มารดา น.ต.วัลลภ รัตโนภาส ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.วัลลภ รัตโนภาส ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_30.html

นางบุญมา รัตโนภาส มารดา น.ต.วัลลภ รัตโนภาส ผช.หน.ฝ่าย พธ.บก.พล.นย. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 26 ก.ย.58 มีกำหนดการดังนี้
26 - 30 ก.ย.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
1 ต.ค.58 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-09-23

มารดา น.ท.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ ถึงแก่กรรม

มารดา น.ท.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_23.html

นางพิกุล  ปฤษณารุณ มารดา ของ น.ท.สมศักดิ์  ปฤษณารุณ ถึงแก่กรรม เมื่อ 23 ก.ย.58 มีกำหนดการดังนี้
* 23 - 27 ก.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
* 28 ก.ย.58 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-09-14

บิดา น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร (สมชาย หมีไข่) ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_14.html

นายชุบ วงศ์สันติธรรม บิดา น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร หน.พลาธิการ กอง สน.กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 13 ก.ย.58 มีกำหนดการ ดังนี้ 
- 14 - 16 ก.ย.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองปรือ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
- พฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.58 เวลา 1400 ฌาปนกิจศพ ณ วัดคลองปรือ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 

2558-09-05

มารดา น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_5.html

นางคำมา  มาถา มารดา น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา นรจ.24/นย.26/พร.73  ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 5 - 7 ก.ย.58  เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ที่บ้านเลขที่  20  หมู่ 3 บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
- 8 กันยายน 2558 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านศรีเวียง

ติดต่อเจ้าภาพ น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา โทร  0954480182


2558-09-01

บิดา ร.ต.วิเชียร ปานทอง ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ต.วิเชียร ปานทอง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

นายคลาย ปานทอง บิดา ร.ต.วิเชียร ปานทอง นายทหารทัศนสัญญาณ สสส.ฐท.สส. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 1 ก.ย.58 มีกำหนดการ ดังนี้
- 1 ก.ย.58 เวลา 1630 รดน้ำศพ ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ปทุมธานี
- 1 - 5 ก.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดนาวง ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- 6 ก.ย.58 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดนาวง ฯ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ติดต่อเจ้าภาพ : ร.ต.วิเชียร ปานทอง โทร.0891612885

ผู้แจ้ง : ร.อ.เสน่ห์ มูลขำ โทร.0898808551