2559-11-29

มารดา พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post_29.html

คุณแม่จี๊ด พานแก้ว มารดา พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 29 พ.ย.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
- 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.59 เวลา 1945 สดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
- วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค.59 ฌาปนกิจศพ ณ วัดบุญญราศรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-11-28

บิดา พ.จ.อ.ดุสิตศักดิ์ สุขุมฐิติวัฒน์ หรือ สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ดุสิตศักดิ์ สุขุมฐิติวัฒน์ หรือ สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post_28.html

บิดา พ.จ.อ.ดุสิตศักดิ์ สุขุมฐิติวัฒน์ หรือ สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

- 28 พ.ย.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดน้อย ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี
- 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดน้อย ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี
- 3 ธ.ค.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ ณ วัดน้อย ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 

2559-11-14

มารดา ร.ต.ธนกร แสงทอง ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ต.ธนกร แสงทอง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html

นางบุญรวม แสงทอง มารดา ร.ต.ธนการ แสงทอง นรจ.24/นย.26/พร.73 ประธานนักเรียน พจน.รุ่น 57 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
12 - 16 พ.ย.59 เวลา 2000  สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ ๒๐๘ หมู่ ๓ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี
17 พ.ย.59 ทำพิธีเก็บศพ ณ วัดในกลาง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 และ พจน.รุ่น 57 ทราบโดยทั่วกัน

2559-11-11

มารดา จ.อ.บุญญฤทธิ์ สุริยวงศ์ ถึงแก่กรรม

มารดา จ.อ.บุญญฤทธิ์  สุริยวงศ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/11/blog-post.html

ได้รับแจ้งจาก จ.อ.บุญญฤทธิ์  สุริยวงศ์ เพื่อน นรจ.สส.รุ่น 24 ว่ามารดา นาง พิมพ์ใจ  สุริยวงศ์ อายุ 78 ปี  ถึงแก่กรรม เมื่อกลางคืนวันที่ 10 พ.ย.59 มีกำหนดการดังนี้

11 พ.ย.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดเทพนิมิตร ต.บ้านใหม่ (ตลาดร้อยปี) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
11 - 15 พ.ย.59 มีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเทพนิมิตร ต.บ้านใหม่ (ตลาดร้อยปี) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วันพุธที่ 16 พ.ย.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดเทพนิมิตร ต.บ้านใหม่ (ตลาดร้อยปี) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จึงแจ้งมายังเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

2559-10-27

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/10/blog-post_27.html

นาย วันชนะ  วงศ์ไศยา บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา  วงศ์ไศยา เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 27 ต.ค.59 เวลา 1730 รดน้ำศพ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 - 29 เวลา  1930  สวดพระอภิธรรม ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 ต.ค.59 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
 - วันอาทิตย์  30 ต.ค.59 เวลา 1700 ฌาปนกิจ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/10/blog-post_27.html

นาย วันชนะ  วงศ์ไศยา บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา  วงศ์ไศยา เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 27 ต.ค.59 เวลา 1730 รดน้ำศพ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 - 29 เวลา  1930  สวดพระอภิธรรม ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 ต.ค.59 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
 - วันอาทิตย์  30 ต.ค.59 เวลา 1700 ฌาปนกิจ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-10-10

มารดา พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

นางหลาบ ผิวผ่อง มารดา พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 9 ต.ค.59 มีกำหนดการดังนี้
* 10 - 14 ต.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง กาญจนบุรี
* วันเสาร์ที่ 15 ต.ค.59 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดลำทหาร ต.บ้านเก่า อ.เมือง กาญจนบุรี

ติดต่อเจ้าภาพ
* พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง กรม สห.ทร. โทร. 55288 , 0869821323

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-09-08

บิดา น.ต.สัมพันธ์ อุดมสุข ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.สัมพันธ์ อุดมสุข ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/09/blog-post_8.html

นาย สุธรรม อุดมสุข บิดา น.ต.สัมพันธ์ อุดมสุข ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 ก.ย.59 มีกำหนดการดังนี้

* 7 - 12 ก.ย.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดโคกเกตุ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จว.สุมทรสงคราม

* วันอังคารที่ 13 ก.ย.59 เวลา 1530 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดโคกเกตุ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จว.สุมทรสงคราม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73

บิดา ร.ท.ภคดลพจน์ (ธีรศักดิ์) จุ้ยมั่น ถึงแก่กรรม

บิดา  ร.ท.ภคดลพจน์ (ธีรศักดิ์) จุ้ยมั่น ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/09/blog-post.html

นายชื่่น จุ้ยมั่น บิดา ร.ท.ภคดลพจน์ (ธีรศักดิ์) จุ้ยมั่น ประจำแผนกกำลังพล บก.กฟก.2 กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 ก.ย.59 มีกำหนดการดังนี้

* 7 - 10 ก.ย.59 เวลา 1900 สวพระอภิธรรม ณ วัดเพิ่มทาน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
* วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย.59 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดเพิ่มทาน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-08-04

มารดา พ.จ.อ.ประจักษ์ พรหมมา ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ประจักษ์ พรหมมา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/08/blog-post.html

ด้วย นางมน พรหมมา มารดา พ.จ.อ.ประจักษ์ พรหมมา สังกัด ร้อย.สห.พล.นย. ได้ถึงแก่กรรมกำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพดังนี้
* 2 - 6 ส.ค.59 เวลา 2000 สวดอภิธรรม ณ วัดโป่งฝากดง ม.3 ต.นาเลิก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
* วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59 เวลา1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุวัดโป่งฝากดง ม.3 ต.นาเลิก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีรถบัสออก จาก ร้อย.สห.พล.นย. เวลา 1200 

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-07-12

บิดา พ.จ.อ.ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/07/blog-post.html

นาย สันต์ มีใส บิดา พ.จ.อ.ฉลาด มีใส เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
* 12 - 15 ก.ค.59 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 135 หมู่ 1 บ้านตลาด ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
* 16 ก.ค.59 เวลา 1500 ฌาปณกิจ ณ วัดจำปาทอง บ้านตลาด อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-05-06

บิดา พ.จ.อ.ไกรสร สุนทรตุล ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ไกรสร  สุนทรตุล ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/05/blog-post.html

ร.ต.ประกอบ สุนทรตุล บิดา พ.จ.อ.ไกรสร สุนทรตุล เหล่า อล. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 6 พ.ค.59 เวลา 1115 มีกำหนดการดังนี้
* 6 - 8 พ.ค.59 เวลา 1900 น. สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 วัดบางนาใน ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ
* 8 พ.ค.59 เวลา 1900 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรมศพ ณ ศาลา 2 วัดบางนาใน ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ
* 9 พ.ค.2559 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดบางนาใน ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ

จึงขอประกาศให้เพื่อนๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-04-20

ขอเชิญนรจ.24 ร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559


ขอเชิญนรจ.24 ร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559
http://pos2524.blogspot.com/2016/04/24-2559.html

คณะกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2559 (เพื่อน เหล่าสื่อสาร และเหล่าอิเล็กทรอนิกส์)  ซึ่งเป็นเจ้าภาพต่อจากเพื่อนตำรวจน้ำ ในปีที่ผ่านมา โดย ผอ.วิทยา ยาม่วง และ พ.จ.อ.ณัฐพล แทนวันดี ขอเชิญเพื่อน นรจ.24 ทุกพรรคเหล่า ร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559 ใน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ดังนี้

กำหนดการ
เวลา 0900 พิธีบวงสรวง และสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ รร.ชุมพลทหารเรือ
เวลา 0930 พิธีบวงสรวง และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ รร.ชุมพลทหารเรือ
เวลา 1000 พิธีสงฆ์ ณ โรงพลศึกษา รร.ชุมพลทหารเรือ
เวลา 1200 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 1400 แข่งชันฟุตบอลสัมพันธ์ ระหว่าง ทีม นรจ.24 ใน ทร. และ ทีม นรจ.24 นอก ทร. ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพลทหารเรือ
เวลา 1730 งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลาน หน้า บก.รร.ชุมพลทหารเรือ

รูปแบบการจัดงาน
- โต๊ะจีน 80 โต๊ะ
- วงดนตรี รำวงย้อนยุค โดย วงชาวเล (ขายบัตรรำวง รายได้สมทบเข้ากองทุนจัดงาน)
- ขายของที่ระลึก รายได้สมทบทุนเข้ากองทุนจัดงาน
- ไม่มีการเก็บเงิน หากเพื่อนประสงค์จะบริจาค จะนำเข้าสมทบกองทุนจัดงาน

หากเพื่อน นรจ.24 ต้องการบริจาคเงิน หรือสนับสนุนการจัดเลี้ ซุ้มอาหาร ของรางวัล ติดต่อได้ที่
- ผอ.วิทยา ยาม่วง โทร. 0812666828
- พ.จ.อ.ณัฐพล แทนวันดี โทร. 0890906903


2559-04-11

บิดา น.ต.อดุลเดช เครือหงษ์ ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.อดุลเดช เครือหงษ์ ถึงแก่กรรม

นาย ย้อน เครือหงษ์ บิดา น.ต.อดุลเดช เครือหงษ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า อล. ตำแหน่ง หน.เครื่องมือเดินเรือ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อศ. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 เม.ย.59 เวลา 9.30 น. มีกำหนดการดังนี้
* 11 - 15 เม.ย.59  เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ที่วัดสว่างศรีบุญเรือง ต.บ้านน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
* 16 เม.ย.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ที่วัดสว่างศรีบุญเรือง ต.บ้านน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-04-02

บิดา น.ท.มานะ พิกุล ถึงแก่กรรม

บิดาดา น.ท.มานะ พิกุล ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

นายสงกรานต์ พิกุล บิดา น.ท.มานะ พิกุล เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 2 เม.ย.59 มีกำหนดการ ดังนี้
* 2 - 4 เม.ย.59 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
* 5 เม.ย.59 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ติดต่อ เจ้าภาพ โทร.0818556632

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-03-31

มารดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/03/blog-post_31.html

นาง เสนาะ งามประดับ มารดา น.ต.วันชัย งามประดับ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 27 มี.ค. - 1 เม.ย.59 เวลา 20000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้าบเลขที่ 152/1 หมู่ 7 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- 2 เม.ย.59
----- เวลา 1130 ถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ ณ ณ วัดแก้วสุวรรณต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาุ
----- เวลา 1300 พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา มาติกาบังสุกุล ณ วัดแก้วสุวรรณ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาุ
----- เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดแก้วสุวรรณ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

(ติดต่อเจ้าภาพ น.ต.วันชัย งามประดับ โทร.0860882098)

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-03-25

บิดา พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

นายถมยา ชาวบ้านเกาะ บิดา พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
* 25 - 26 มี.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
* 27 มี.ค.59
----- เวลา 0700 ถวายภัตราหารเช้าพระสงฆ์  ณ ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
----- เวลา 1400 พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา มาติกาบังสุกุล ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
----- เวลา 1530 ฌาปนกิจศพ ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2559-03-14

มารดา พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

นางแป้น คมคาย มารดา พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 มี.ค.59 มีกำหนดการดังนี้
- 15 มี.ค.59 เวลา 1500 รดน้ำศพ ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา
- 15 - 22 มี.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา
- 23 มี.ค.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-01-31

บิดา น.ท.บุญชู - ร.อ.วันชัย  วีสูงเนิน ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.บุญชู - ร.อ.วันชัย  วีสูงเนิน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_51.html

นายช่วย วีสูงเนิน บิดา น.ท.บุญชู - ร.อ.วันชัย  วีสูงเนิน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัดกรมสวัสดิการทร.- สำนักงานปลัดบัญชี ทร.ตามลำดับ ถึงแก่กรรม ณ.โรงพยาบาลมหาราช  นครราชสีมา เมื่อ 30 ม.ค.59  เวลา 1955 น. มีกำหนดการ ดังนี้
- 31 ม.ค.59 เวลา 1600 น.  รดน้ำศพ
- 1 - 4 ก.พ.59 เวลา 1830น. สวดพระอภิธรม ณ บ้านเลขที่ 122 หมู่ 8 ถ.นิคมลำตะคลอง กม.12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

มารดา ร.อ.พยุง ศิริเลิศ ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.พยุง ศิริเลิศ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_31.html

คุณแม่ชุบ  ศิริเลิศ มารดา ร.อ.พยุง ศิริเลิศ  ตำแหน่ง หน.ช่างเครื่องมือเดินเรือ กอล.3 อล.ทร เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ
- 30 ธ.ค.- 1ก.พ.59  เวลา 1930 น. สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
- 1 ก.พ.59 เพื่อน นรจ.24 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-  2 ก.พ.59 เวลา 15:00 น.กำหนดฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-01-30

มารดา ร.อ.สมคิด อินอนันต์ ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.สมคิด อินอนันต์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_65.html

นางเหลือง อินอนันต์ มารดา ร.อ.สมคิด อินอนันต์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัด  พัน ร. 6 ถึงแก่กรรม ที่ บ้านเลขที่ 12/7 หมู่ 13 ต.ตะพง  อ.เมือง จ.ระยอง  มีกำหนดการ ดังนี้
- 29 ม.ค.  - 2 ก.พ.59 เวลา สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาฌาปนสถาน วัดตะพงนอก อ.เมือง จ.ระยอง
- 3 ก.พ.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดตะพงนอก อ.เมือง จ.ระยอง

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

บิดา พ.จ.อ.ประวิตร์ อบอุ่น ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ประวิตร์ อบอุ่น ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_30.html

นาย บุญรอด อบอุ่น บิดา พ.จ.อ.ประวิตร์ อบอุ่น เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัด ป.พล.นย. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
- 30 ม.ค.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดวาปีอัมพาราม หมู่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
- 30 ม.ค.  - 1 ก.พ.59 เวลา สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดวาปีอัมพาราม หมู่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 
- 2 ก.พ.59 เวลา 1500 ฌาปนกิจศพ ณ วัดวาปีอัมพาราม หมู่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-01-10

มารดา น.ต.ชัยวัฒน์ ทองสิมา ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ชัยวัฒน์ ทองสิมา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post_10.html

คุณแม่ทองล้วน ทองสิมา มารดา น.ต.ชัยวัฒน์  ทองสิมา เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 (เหล่า สส.) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
-10 ม.ค.59 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ศาลาหลวงพ่อไสว ฐิตวณโณ วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
-10 - 15 ม.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาหลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา  อ.สามพราน จ.นครปฐม
-วันเสาร์ที่ 16 ม.ค.59 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดปรีดาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-01-02

มารดา ร.ต.วีระ โหระโช ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ต.วีระ  โหระโช ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/01/blog-post.html

มารดา ร.ต.วีระ โหระโช เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อคืนวันที่ 1 ม.ค.59 มีกำหนดการ ดังนี้
2 - 6 ม.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดมงคลรัตน์ (ลำไทร) คลอง 12 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
7 ม.ค.59 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุ ณ วัดมงคลรัตน์ (ลำไทร) คลอง 12 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

จึงประกาศมาเพื่อให้ นรจ.24/นย.26/พร.73