2555-10-18

ที่พัก และการเดินทาง ไปงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 55ขอแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์ เพื่อนๆ นรจ.24 นย.26 พร.73 เพิ่มเติม เกี่ยวกับ งานเลี้ยงสรรสรรค์
วันเสาร์ที่ 24 พ.ย.55  ดังนี้

เพื่อนๆที่ตัองการที่พัก

  • ที่พักที่ตัวเมืองระยอง    (ในราคาพิเศษสุดๆ)   ติดต่อจองที่พักได้ที่    ปลัดไตรภพ  บันเทิงสุข   โทร. 081-9824552
  • ที่พัก พัน ร.7(ระยอง) มีที่พักเป็นเรือนรับรอง จำนวน 2 หลัง (ฟรี) ติดต่อจองได้ที่ ร.อ.วิเชียร  พุดทา นกบ.พัน ร.7  โทร.  089-5099793

การเดินทางไปร่วมงาน ฯ เพื่อนๆที่ต้องการโดยสารรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง
- พื้นที่ สัตหีบ รถบัสปรับอากาศ(ขนาดใหญ่) จำนวน 1 คัน  เส้นทาง จาก รร.ชุมพลฯ-ศูนย์ฝึกทหารใหม่-แฟลต นย.- สโมสรประทวน กร.-ภัณฑุปกรณ์ สอรฝ.-หน้าค่ายเจษฎา(แสมสาร)-หน้า รพ.สิริกิตต์- หน้า สอ.1  ติดต่อประสานแจ้ง  ความจำนงได้ที่  น.ต.คำนวณ  หัตถกรรม  โทร. 085-2775119 , 72063
- พื้นที่ กรุงเทพฯ  มีรถบัสปรับอากาศ(ขนาดใหญ่) จำนวน 1 คัน   ติดต่อประสานแจ้งความจำนงได้ที่น.ต.ศุภโชค  เสือขำ  โทร. 089-2155948

เพื่อนๆทีต้องการช่วยเหลือการจัดงาน  อาทิเช่น  สนับสนุนจำหน่ายบัตรโบลิ่งฯ(จำหน่ายไปแล้ว 80 กว่าใบจากจำนวน 100 ใบ) สนับสนุนอาหารโต๊ะจีน ,เครื่องดื่ม, เบียร์สด, ผลไม้, ไอศกรีม, หรือออกร้าน  และบริจาคสิ่งของเพื่อนำมาประมูลในงานติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่น.ต.สุวิทย์  สรรสม โทร.081-8556632

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945