2558-04-08

บิดาของ ร.อ.สุเมศ เกิดทอง ถึงแก่กรรม

บิดาของ ร.อ.โกเมศ เกิดทอง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/04/blog-post_8.html
คุณพ่อบุญมา บิดาของ ร.อ.สุเมศ เกิดทอง (กลิน) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
8 - 15 เม.ย.58 สวดอภิธรรมศพ ณ.วัดท้องคุ้ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
9 เม.ย.58 เวลา 1500 มีรถออกจาก หน้า บก.กฝร.
16เม.ย.58 เวลา 1600 ฌาปณกิจศพ ณ.วัดท้องคุ้ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน
เจ้าภาพ ร.อ.สุเมศ ฯ โทร.0899955404

2558-04-06

มารดา ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html

มารดา ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

  • 6 เม.ย.58 1600 รดน้ำ ณ ศาลา 2 ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • 6 - 8 เม.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • 7 เม.ย.58 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • 9 เม.ย.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-04-04

บิดา น.ท.ฉลาด รุ่งเจริญ ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.ฉลาด รุ่งเจริญ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/04/blog-post.html

บิดา น.ท.ฉลาด รุ่งเจริญ รอง หก.กบด.ศสด.อศ. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
  • 3 - 5 เม.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดป้อมแก้ว แม่กลอง จว.สมุทรสงคราม
  • 6 เม.ย.58 เวลา 1500 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดป้อมแก้ว แม่กลอง จว.สมุทรสงคราม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน