2557-03-12

บิดา ร.อ.กิตติศักดิ์ เอี่ยมอาษา ถึงแก่กรรม

นายคอม  เอี่ยมอาษา บิดา ร.อ.กิตติศักดิ์ เอี่ยมอาษา นรจ.24/นย.26/พร.73  นย.เหล่าปืนใหญ่ สังกัด ศฝ.นย. ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันอังคารที่ 11 มี.ค.57 มีกำหนดการดังนี้

 • 11 - 13 มี.ค.57 บำเพ็ญกุศล ที่ บ้านใหญ่ ม.4  ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 • 14 - 15 มี.ค.57 บำเพ็ญกุศลต่อ ที่ วัดธรรมรังษี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตั้งแต่ 
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค.57 เวลา 1600 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ  ณ  เมรุวัดธรรมรังษี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

2557-03-05

บิดา พ.จ.อ.วิโรจน์ บำรุงพงษ์ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.วิโรจน์ บำรุงพงษ์ พรรคกลิน สังกัด กยฝ.กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
 • 5 - 8 มี.ค.57 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดกุฏิ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค.57 กำหนดฌาปณกิจศพ ณ วัดกุฏิ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2557-03-04

บิดา ร.อ.โอภาส สุขสุชีพ ถึงแก่กรรม

นายพร สุขสุชีพ บิดา ร.อ.โอภาส สุขสุชีพ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 4 มี.ค.57 มีกำหนดการดังนี้

 • 4 มี.ค.57 เวลา 1630 รดน้ำศพ ณ วัดบางแขยง ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 4 - 8 มี.ค.เวลา 1930 สวดอภิธรรม ณ วัดบางแขยง ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค.57 เวลา 16.00 กำหนดฌาปนกิจหรือพระราชทานเพลิงศพ  ณ วัดบางแขยง ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ 

2557-03-03

บิดา พ.จ.อ.สมบัติ เขม้นเขตการณ์ ถึงแก่กรรม

นายพรวน เขม้นเขตการณ์ บิดา พ.จ.อ.สมบัติ เขม้นเขตการณ์ สังกัด กลน.กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 3 - 5 มี.ค 57 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ 11/1 ม.8 ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
 • 6 มี.ค เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจ วัดสิทธิวราราม ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันครับ 

มารดา น.ต.ประเวช สิงหทราเมศวร์ ถึงแก่กรรม

นางบุญนาค สิงหทราเมศวร์ มารดา น.ต.ประเวช สิงหทราเมศวร์ เหล่า อล. สังกัด พร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • 2 - 8 มี.ค.57 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดท่าเสา  ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มี.ค.57 เวลา 1700 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดท่าเสา  ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แจ้งให้เพื่อนทราบด้วย ขอบคุณครับ
จึงแจ้งมาให้เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2557-03-01

มารดา ร.ท.ศุภฤกษ์ สาขา ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ท.ศุภฤกษ์ สาขา สังกัด กอง รปภ.ฐท.สข.เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
 • 1 - 4 มี.ค.57 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ  ณ วัดชัยศรี  ต.วังชัย  อ.น้ำพอง  ขอนแก่น
 • 5 มี.ค.57 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดชัยศรี  ต.วังชัย  อ.น้ำพอง  ขอนแก่น