2555-12-27

บิดา พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น้อยกมล ถึงแก่กรรมบิดา พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น้อยกมล พันจ่าวิทยุ ฝ่ายสื่อสาร ศปก.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • 24 - 26 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • 27 ธ.ค.55 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ใน ๒6 ธ.ค.55 จึงแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน

2555-12-25

บิดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ พันจ่าช่างท่อ อจปร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 21 - 26 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าเกด ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 • 26 ธ.ค.55 ทำการบรรจุศพ  วัดป่าเกด ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 


* นรจ.24/นย.26/พร.73 จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ใน 26 ธ.ค.55 จึงแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน...

2555-12-24

บิดา พ.จ.อ.ณัฐพล (สีธง) แทนวันดี ถึงแก่กรรม

นายงาม แทนวันดี บิดา พ.จ.อ.ณัฐพล (สีธง) แทนวันดี (ยย.อล.) นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 23 - 29 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวพระอภิธรรมศพ ณ วัดสีสุก (พระราม 2 ซอย 28) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ (วัดที่บวชลูกชาย พ.จ.อ.ณัฐพล ฯ)
 • 30 ธ.ค.55 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดสีสุก (พระราม 2 ซอย 28) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ

*นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพ ใน 27 ธ.ค.55 เวลา 1900 จึงขอเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง

หมายเลขโทรศัพท์ พ.จ.อ.ณัฐพล ฯ โทร.089-0906903

2555-12-23

มารดา น.ต.ไพโรจน์ แก้วประดับ ถึงแก่กรรม


แจ้งข่าวมารดา น.ต.ไพโรจน์ แก้วประดับ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้ 

 • 22 - 24 ธ.ค.55 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 • 25 ธ.ค.55เวลา1600 ฌาปนกิจ ณ วัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ใน 24 ธ.ค.55 นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ วัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงเรียนเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 โดยพร้อมเพรียงกัน 

2555-12-17

ภรรยา ร.อ.อภิศักดิ์ บัวทอง ถึงแก่กรรม


นางโสภา บัวทอง ภรรยา ร.อ.อภิศักดิ์ บัวทอง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อ 16 ธ.ค. 55

มีกำหนดการดังนี้

 • 16 - 21 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ ๔๓ ม.๑ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 • 22 ธ.ค.55 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดอินทราราม (หนองขาว) ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 


ขอแจ้งให้เพื่อ นรจ.ทร.24/นรจ.นย.26/พร.73 ทราบทั่วกัน


2555-12-14

มารดาคุณครู น.อ.ฉลอง อินทรเสมา ถึงแก่กรรม


นางไฉน ภู่ยอดยิ่ง มารดา น.อ.ฉลอง อินทรเสมา รอง จก.กพร.ทร. นตท.รุ่น 18 คุณครู นรจ.24 (รร.ชุมพลฯ) ถึงแก่กรรม เมื่อ 12 ธ.ค.55 มีกำหนดการดังนี้

 • 12 - 16 ธ.ค.55 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหนองพระอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 
 • 17 ธ.ค.55 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดหนองพระอง  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-12-07

นรจ.24 พลาธิการ การเงิน เลี้ยงสังสรรประจำปี 55คณะกรรมการจัดงานพบประสังสรรค์ นรจ.พธ./กง.24 ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 24 เหล่า พธ.และ กง.ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 55 ณ ถ้ำพังบีชรีสอร์ทเกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน 8-9 ธ.ค.55 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

http://www.navy.mi.th/newsfile/img-121203174505.pdf


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-10-18

ที่พัก และการเดินทาง ไปงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 55ขอแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์ เพื่อนๆ นรจ.24 นย.26 พร.73 เพิ่มเติม เกี่ยวกับ งานเลี้ยงสรรสรรค์
วันเสาร์ที่ 24 พ.ย.55  ดังนี้

เพื่อนๆที่ตัองการที่พัก

 • ที่พักที่ตัวเมืองระยอง    (ในราคาพิเศษสุดๆ)   ติดต่อจองที่พักได้ที่    ปลัดไตรภพ  บันเทิงสุข   โทร. 081-9824552
 • ที่พัก พัน ร.7(ระยอง) มีที่พักเป็นเรือนรับรอง จำนวน 2 หลัง (ฟรี) ติดต่อจองได้ที่ ร.อ.วิเชียร  พุดทา นกบ.พัน ร.7  โทร.  089-5099793

การเดินทางไปร่วมงาน ฯ เพื่อนๆที่ต้องการโดยสารรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง
- พื้นที่ สัตหีบ รถบัสปรับอากาศ(ขนาดใหญ่) จำนวน 1 คัน  เส้นทาง จาก รร.ชุมพลฯ-ศูนย์ฝึกทหารใหม่-แฟลต นย.- สโมสรประทวน กร.-ภัณฑุปกรณ์ สอรฝ.-หน้าค่ายเจษฎา(แสมสาร)-หน้า รพ.สิริกิตต์- หน้า สอ.1  ติดต่อประสานแจ้ง  ความจำนงได้ที่  น.ต.คำนวณ  หัตถกรรม  โทร. 085-2775119 , 72063
- พื้นที่ กรุงเทพฯ  มีรถบัสปรับอากาศ(ขนาดใหญ่) จำนวน 1 คัน   ติดต่อประสานแจ้งความจำนงได้ที่น.ต.ศุภโชค  เสือขำ  โทร. 089-2155948

เพื่อนๆทีต้องการช่วยเหลือการจัดงาน  อาทิเช่น  สนับสนุนจำหน่ายบัตรโบลิ่งฯ(จำหน่ายไปแล้ว 80 กว่าใบจากจำนวน 100 ใบ) สนับสนุนอาหารโต๊ะจีน ,เครื่องดื่ม, เบียร์สด, ผลไม้, ไอศกรีม, หรือออกร้าน  และบริจาคสิ่งของเพื่อนำมาประมูลในงานติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่น.ต.สุวิทย์  สรรสม โทร.081-8556632

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-09-17

บิดา พ.จ.อ.สุนทร คงมณี ถึงแก่กรรม


นายบุญยัง คงมณี บิดา พ.จ.อ.สุนทร คงมณี จนท.เครื่องโสตทัศนศึกษา แผนกบริการโสตทัศน์ กบศ.ยศ.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 12 ก.ย.55 มีกำหนดการดังนี้

 • 12 - 16 ก.ย.55 เวลา 1600 สวดพระอภิธรรม ณ วัดปรีดาราม (ยายส้ม) ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 • 17 ก.ย.55 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดปรีดาราม (ยายส้ม) ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

2555-09-09

มารดา น.ต.มานพ ไทยประยูร ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.มานพ ไทยประยูร นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 8 - 10 ก.ย.55 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดทำใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • 11 ก.ย.55 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ  ณ วัดทำใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-09-07

บิดา น.ต.ไพศาล จุ้ยประเสริฐ ถึงแก่กรรม

นายแจ่ม จุ้ยประเสริฐ บิดา น.ต.ไพศาล จุ้ยประเสริฐ นายคลัง กวอย.ฝศษ.รร.นร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 ก.พ.55 มีกำหนดการดังนี้

 • 7 - 11 ก.ย.55 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดใหญ่ ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 • 12 ก.ย.55 เวลา 1700 ฌาปนกิจ  ณ วัดใหญ่ ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
จึงแจ้งเพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-09-04

ฟุตบอลประเพณี น้องพี่ 24-23ชมรมฟุตบอล นรจ.24 ร่วมกับตัวแทน นรจ.23 กำหนดจัดงาน ฟุตบอลประเพณี น้องพี่ 24-23 ครั้งที่ 1 ใน วันพุธที่ 26 ก.ย.55 ตั้งแต่ เวลา 1530 ณ สนามฟุตบอล กร.

 • นรจ.23 ติดต่อประสานงานกับ ร.อ.สุธรรม ดวงวิเศษ โทร.0817429069
 • นรจ.24 ติดต่อประสานงานกับ พ.จ.อ.วีระวัฒน์ ศรีเชียง (ป๋อ) โทร.0818627647 


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-08-31

ร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการ นรจ.24
ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

การจัดงานพบปะสังสรรค์ ของ นรจ.24เมื่อ 23 ส.ค. 55 ณ สโมสรฟ้านภาวี สอรฝ. สัตหีบ เพื่อน นรจ.24 ได้ประชุมเตรียมการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กันของ นรจ.24 ประจำปี 2555 โดยมีมติจะจัดงานในวันเสาร์ ที่ 24 พ.ย.55 เวลา 1730 เป็นต้น ณสนามกีฬากลาง จ.ระยอง โดยมี ปลัดไตรภพ เป็นประธาน และ น.ต.สุวิทย์ (ฉิ่ง) สรรสม เป็นรองประธานฯ
และมีมติการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. ชื่องาน พบปะสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลาง จ. ระยอง 
2. รูปแบบงานเลี้ยงและการบันเทิง -เพื่อนๆเขียนชื่อ ลงทะเบียนเข้างาน รับป้ายชื่อ ติดที่หน้าอก -ไม่มีการเก็บเงิน แต่มีกล่องรับบริจาค (ไม่มีการลงจำนวนเงิน) เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดงาน )

 • มีโต๊ะจีน และอาหาร จำนวน 40 โต๊ะ สำหรับครอบตรัว -มีซุ้มอาหาร และซุ้มเครื่องดื่ม รอบๆงาน สำหรับเพื่อนๆ -มีวงดนตรี รำวงย้อนยุค โดยวงชาวเล ( ขายบัตรรำวง รายได้สบทบเข้ากองทุนจัดงาน) 
 • มีการประมูลของใช้ของผู้ให้การสนับสนุน อาทิเช่น คุณครู รายได้สบทบเข้ากองทุนจัดงาน) 
 • มีการขายของที่ระลึก รายได้สบทบเข้ากองทุนจัดงาน) 
3. รายได้หลักในการจัดงาน จะได้จากการขายบัตร การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายก อบจ. จังหวัด ระยอง ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ย.55 เวลา ๑๐๐๐ ณ สตาร์โบว์ล อำเภอเมือง จ.ระยอง โดยจัด จำหน่ายบัตร จำนวน 100 ใบละ 3,000 บาท ( 1 ใบเท่ากับ 1 ทึมละ 3 คน ) มีเสื้อยืดโปโลสีฟ้า ปัก สัญลักษณ์ โบว์ลิ่งและเนวี 24 สมนาคุณ ให้กับผู้ซื้อ บัตร จำนวน 3 ตัว

 • ผู้ที่มีบัตรโบว์ลิ่ง 1 ใบ สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้จำนวน 3 คน 
 • มีถ้วยรางวัลของ นายก อบจ. จ.ระยอง สำหรับทีมชนะเลิศ 
 • มีถ้วยรางวัลบู่บี้ สำหรับทีมที่มีคะแนนน้อยที่สุด 
 • มีอาหารกลางวันเลี้ยงสำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 • ในการแข่งขันปลัดไตรภพ ได้จองเลน สำหรับการแข่งขันไว้ 40 เลน 
 • เวลาในการแข่งขัน 1000 น. ถึง 1500 น. 
 • สถานที่แข่งขัน สตาร์โบว์ล ข้างห้างโลตัส จ.ระยอง 
4. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อนๆที่ต้องการซื้อบัตรโบว์ลิ่ง หรือนำไปจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ , เอกชน หรือ ห้างร้านต่างๆ สามารถสั่งซื้อหรือจองได้ที่ น.ต.สุวิทย์ (ฉิ่ง) สรรสม (โทร.0818556632 ) รวมทั้งผู้ที่ต้องการ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยง (โต๊ะจีน,ซุ้มอาหาร,เครื่องดื่ม ฯลฯ ) แจ้งความจำนงได้ที่ น.ต. สุวิทย์ ส.
5. รายได้ที่เหลือในการจัดงานฯ จะนำเข้าบัญชี “ กองทุนสวัสดิการ นรจ.24 “ สมทบเป็นเงินสวัสดิการ นรจ.24 เพื่อการสงเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมทั่วไปรวมทั้งการกุศลและการกีฬาของ นรจ.24ต่อไป
6. กำหนดการจัดงาน

 • เวลา 0730 ทำบุญเลี้ยงพระ ที่วัด กม.5( สัตหีบ) เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูและเพื่อนผู้ ล่วงลับ และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน 
 • เวลา 0800 สักการะพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนัก หน้าหน่วย กองบัญชาการ สอรฝ. (พื้นที่สัตหีบ) 
 • เวลา 0800 สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระตำหนักวัดลุ่ม สวนศรีเมือง จ. ระยอง (พื้นที่ ระยอง) 
 • เวลา 1000 นรจ.24 และครอบครัว ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งและกองเชียร์ พร้อมกันที่ สตาร์โบว์ล ( ข้างห้างโลตัส จ.ระยอง) 
 • เวลา 1500 แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ระหว่างทีม นรจ.24 กับทีมวีไอพี อบจ. จ.ระยอง
 • เวลา 1730 ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป 

 น.ต.สุวิทย์ สรรสม รองประธานจัดงานฯ
ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-08-24

เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ภาคใต้ จัดงานเลี้ยงรุ่น

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 จะจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรในพื้นที่ภาคใต้ ที่ จ.กระบี่  โดยมีกำหนดการโดยสรุปดังนี้

 • เวลา 1000 ทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 
 • เวลา 1200 ทัศนศึกษาด้วยเรือขนาดใหญ่ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง เที่ยวชมเกาะ
 • เวลา 1800 งานเลี้ยงรื่นเริง ณ ห้องอาหารในโรงแรม กระบี่รอยัล จ.กระบี่ 
โดยจัดที่พักที่โรงแรมกระบี่รอยัล จ.กระบี่ โดยมีอาหารในเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 กันยาน 2555 และเดินทางกลับตามอัธยาศัย


ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมงาน ครอบครัวละ 2,000 บาท โดยมีของที่ระลึกเป็นเสื้อรุ่นแจก 1 ตัว
เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน ติดต่อ

 • ร.ท.สุประวัติ ขุนสวัสดิ์ โทร.0831681644
 • ร.ต.สายชล อุษาทิวากาล โทร.0818987536 , โทร.0812724725 


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-08-18

มารดา น.ท.วิลาส อินสว่าง ถึงแก่กรรม


ได้รับแจ้งจาก น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง (โทร.0818348178) ว่า นางกิมลั้ง อินสว่าง มารดา น.ท.วิลาส อินสว่าง นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 17 - วันอังคารที่ 21 ส.ค.55 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ที่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 7 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 
 • วันพุธที่ 22 ส.ค.55 เวลา ฌาปนกิจ ณ วัดหนองทราย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 


ขอเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจ ตามวันเวลาดังกล่าวประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-07-21

พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย เกตนันท์ ถึงแก่กรรมพ.จ.อ.ศักดิ์ชัย เกตนันท์ สังกัด กรม.รอ.๑ นย.เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73  ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้ <>
- 20 - 22 ก.ค.55 เวลา 1930  กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองบางไผ่ (กม.๑๒ สัตหีบ)
- วันจันทร์ที่ 23 ก.ค.55 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดคลองบางไผ่ (กม.๑๒ สัตหีบ)
- วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.55 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพจึงขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ ทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน2555-05-18

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ ได้รับแต่งตั้งเป็น นอภ.บาเจาะ

 ขอแสดงความยินดีกับ พ.จ.ท.อนันต์  บุญสำราญ เพื่อน นรจ.รุ่น 24 ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ บาเจาะ จ.นราธิวาส จะเข้าตำแหน่งใน 21 พ.ค.55 นี้

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-04-23

ขอเชิญร่วมงานฉลองนาคและอุปสมบทบุตรชาย วิทยา ยาม่วง

วิทยา ยาม่วง เพื่อนจากเจ้าท่า นรจ.24 สื่อสาร ขอเรียนเชิญ เพื่อน นรจ.24 ทุกท่านร่วมงานฉลองนาคบุตรชาย ในวันที่ 2 มิ.ย.55 เวลา 1800 วัดสามัคคีญาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  และร่วมอุปสมบท ในวันที่ 3 มิ.ย.55  เวลา 0800 วัดสามัคคีญาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญเพื่อนๆ ด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบเส้นทางได้ที่
วิทยา ยาม่วง โทร.0818671648
ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชนะณี โทร.0811748283

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-03-19

บิดา ร.อ.พรชัย กลิ่นเกษร ถึงแก่กรรมน.อ.ณรงค์  กลิ่นเกษร บิดา ร.อ.พรชัย  กลิ่นเกษร ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
- 19 - 23 มี.ค.55  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางเสร่พงษ์คาราม(วัดบางเสร่ใน) ต.บางเสร่   อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 1930 น.
- 24 มี.ค.55 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ เวลา 1600 น.

- ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.55 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ร.อ.พรชัย กลิ่นเกษร โทรฯ 0818257005

2555-03-15

ประชุมใหญ่ประจำปี 2554 ศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ


น.อ.สันชัย ประชุมพันธ์ เลขานุการ นายกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (ศชร.) ขอเชิญสมาชิกฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 1230 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 1200 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
     - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ปรชุมทราบ
     -  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
      - ระเบียบวาระที่ 3 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา, แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา, เลือกตั้งผู้สอบบัญชี, สมาชิกซักถามปัญหา ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ
      - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิก สชร.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมงานพบปะสังสรรค์ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย อนึ่ง สมาคมฯ ใครขอให้สมาชิก สชร.ได้ช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่านักเรียนจ่าทุกพรรค-เหล่า ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก สชร.สามารถสมัครได้ที่บริเวณงาน และร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

*** ฝ่ายเลขานุการ ศชร.โทร.024755790, 024754796

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-01-29

มารดา ร.อ.ดนัย ขันธศักดิ์ เสียชีวิต

ได้รับแจ้งจาก น.ต.ดุสิต ค้างอบ เมื่อ 290800 ม.ค.55 ว่า มารดา ร.อ.ดนัย ขันธศักดิ์ (เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73)  เสียชีวิต ฝัง 2901100 ม.ค.55 ที่นนทบุรี

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-01-26

บิดา ครู พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ถึงแก่กรรม

นายบุญช่วย รุดดิษฐ์ บิดา คุณครู พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.กทบ.กร. (นตท.18, นนร.75,นายทหารฝึก นรจ.24) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 27 ม.ค.55 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
 • วันเสาร์ที่ 28 ม.ค.55 เวลา 1600 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

มารดา ร.อ.สมมาศ ริมสมุทร ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.สมมาศ ริมสมุทร ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • 26 ม.ค.55 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ บ้านเลขที่ 14 ม. 1 ต.หนองระรอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 • 26 - 29 ม.ค.55 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 14 ม. 1 ต.หนองระรอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 • 30 ม.ค.55 เวลา 1600 ฌาปกิจศพ ที่ วัดดอนจันทร์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-01-13

พระพายัพ ฉันทสโล ถึงแก่กรรมข่าวการมรณภาพของ พระพายัพ  ฉันทสโล (ร.อ.พายัพ วงษ์ศิลป์)  นายทหารกองหนุน สังกัด กพ.ทร. (นรจ.๒๔/นย.๒๖/พร.๗๓) รายละเอียดดังนี้
๑.      มรณภาพ เมื่อ ๙ ม.ค.๕๕
๒.      กำหนดสวดพระอภิธรรม  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๔ ม.ค.๕๕ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดบึงบัว แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
๓.      นรจ.รุ่น ๒๔/นย.๒๖ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ใน ๑๒ ม.ค.๕๕
๔.      กำหนดฉาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ม.ค.๕๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดบึงบัว ฯ
๕.      น.ต.พิภพ  เดชชัย  หน.การพิธี กปศ.ยศ.ทร. โทร.๕๓๕๖๕ ผู้แจ้ง
กรุณาแจ้ง นรจ.รุ่น ๒๔ / นย.๒๖ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน


ข่าวจาก คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/detail/20120110/119881/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html


ช้างป่าละอูเหยียบพระมรณภาพ
ช้างป่าละอูเหยียบพระสำนักสงฆ์มรณภาพ เผยขณะเดินกลับกุฏิเจอโขลงช้างหนีไม่ทัน ชาวบ้านสุดเศร้าใจบอกเป็นคนดีทุกวันจะตักน้ำให้ช้างกินเป็นประจำ "พฐ."ตรวจDNAเผานั่งยางช้างป่าแก่งกระจาน
              เหตุการณ์น่าสะเทือนใจเมื่อพระสงฆ์ถูกช้างป่าเหยียบมรณภาพในป่าลึกเปิดเผยเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่โรงพยาบาลหัวหิน พนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมชันสูตรศพพระพายัพ ฉันทสโล อายุ 49 ปี พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดใจ  หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  หลังจากรับแจ้งว่า พระรูปดังกล่าวถูกช่างป่าเหยียบมรณภาพในป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม  จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณใบหน้าของพระพายัพมีเลือดแห้งกรัง ลำคอมีแผลฉีกขาด ส่วนบริเวณหน้าท้องมีร่องรอยเหมือนรอบเท้าช้างเหยียบ โดยแพทย์จากโรงพยาบาลหัวหินระบุว่า ขาซ้าย และสะโพกด้านซ้ายของพระพายัพถูกช้างเหยียบหักสะบั้น  รวมไปถึงบริเวณหน้าท้องเช่นกัน ส่วนบริเวณลำคอด้ายซ้ายถูกงาทิ่มเป็นแผล คาดว่า เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 24 ชม.


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945