2551-01-01

พรรคกลิน - ตำรวจน้ำ

 • สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม
 • ชัฏ บรรทัดเที่ยง
 • เสรี ผดุงโกเศตร์
 • วิหาร บุญลาภ
 • ไพโรจน์ นิกรประเสริฐ
 • ไพโรจน์ เกตพันธ์

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22/3/53 21:03

  ผมอยากเป้นตำรวจคับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22/3/53 21:04

  ผมอยากเป้นตำรวจคับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ22/3/53 21:05

  วันนีไปสอบทหารเรือเลือกเหล่าตำรวจน้ำอยากติดจังจากท่าตะโก

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ21/11/53 23:12

  เงิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ28/11/54 14:57

  อยากเป็นทหารเรือหรือเป็นตำรวจน้ำต้องทำอย่างไร

  ตอบลบ