2553-10-13

เพื่อน นรจ.24/นย.26 รับราชการในชั้นยศสูงขึ้น

ตามคำสั่ง ทร.ที่ 224/53 ให้นายทหารรับราชการ มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 รับราชการในตำแหน่งชั้นยศที่สูงขึ้น คือ

 • น.ต.เชาว์ สีผ่องใส เป็น ผู้บังคับการส่วนแยกที่ 2 กรมสนับสนุน สอ.รฝ. (อัตรา น.ท.)
 • น.ต.สมพงณ์ สมบูญ เป็น หัวหน้าช่าง แผนกรถเครื่องทุ่นแรกง กองงานโยธา ชย.ทร. (อัตรา น.ท.)
 • ร.อ.ประเวช สิงหทราเมศน์ เป็น หัวหน้าหมวดซ่อมบำรุง แผนกปรับบรรยากาศ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.อรรถวิทย์ ไตรรัตน์ เป็น หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ นย. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ปรีชา ดีการ เป็น ประจำแผนกงบประมาณประจำ กองบริหารงบประมาณ สปช.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ณัฏพัฒน์ วงษ์ประคอง เป็น ประจำแผนกธุรการ สวพ.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมทรง พุ่มจันทร์ เป็น หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้ารถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ กองขนส่ง ฐท.สส. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ชูช่อ เวหะชาติ เป็น ครูปกครอง แผนกปกครอง โรงพเรียนพันจ่า ยศ.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมชาย แจ่มจำรัส เป็น หัวชุดจัดส่ง หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง อร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.กระแส ภูษิต เป็น รองผู้บังคับการส่วนแยกที่ 1 กรมสนับสนุน สอ.รฝ. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมภพ ภู่เกลี๊ยะ เป็น ประจำแผนกโครงการ กองแผนและโครงการ สวพ.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมศักดิ์ บุญสวน เป็น ประจำแผนกธุรการ ยก.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ประกิต คงใจ เป็น ประจำแผนกขนส่ง กองสนับสนุน กร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ธัมรงค์ พงษ์สำราญ เป็น หัวหน้าหมวดตรวจสอบที่ 1 แผนกปรับปรุงความพร้อมของพัสดุในเรือ กองสนับสนุน ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. (อัตรา น.ต.)


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-10-08

เจ้าท่าภูมิภาค ๕ สั่งคุมเข้มเรือทุกลำสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาค ๕ สั่งคุมเข้มเรือทุกลำสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว สั่งคุมเข้มเรือทุกลำ ต้องมีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ซึ่งดูแลรับผิดชอบ ๖ จังหวัดอันดามัน เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด๖ จังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล คุมเข้มเรื่องการควบคุมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้เน้นให้ทุกพื้นที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรือและ ท่าเทียบเรือที่นำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังเกาะต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นได้สร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดย เฉพาะในทะเลฝั่งอันดามัน โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะสร้างความ มั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัย พร้อมเตรียมการยกระดับมาตรฐานของเรือโดยสารต่าง ๆ เช่น เรือโดยสารระหว่างเรือภูเก็ตไปพีพี หรือ กระบี่ มาพีพี โดยจะมีการเข้มงวดเรื่องของทะเบียนเรือ อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต การซักซ้อมการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการนำ CD มาแนะนำเรื่องของการใส่เสื้อชูชีพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะต้องช่วยเหลือตัว เองอย่างไร
ขณะที่ในส่วนของคนที่ขับเรือ ก็ต้องมีใบอนุญาต และเรือทุกลำต้องมีทะเบียนและอุปกรณ์ประจำเรือตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนี้ ในเรื่องของท่าเทียบเรือก็จะต้องมีความแข็งแรงปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน ๖ จังหวัดฝั่งอันดามัน ให้มีความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในการที่จะมาท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน (ที่มา : ศูนย์ข่าวภูเก็ต)

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-10-07

งานฌาปณกิจ บิดา ร.อ.ณงค์ชัย ปาชะณี

เมื่อ 7 ต.ค.53 เวลา 1600 เพื่อน นรจ.24/นย.26 ร่วมพิธีฌาปณกิจ นายทองสุข ปาชะณี บิดา ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี ประจำแผนกรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร. ณ เมรุ วัดบ้านใต้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


2553-10-04

บิดา ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี ถึงแก่กรรม

นายทองสุข ปาชะณี บิดา ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี นรจ.24/นย.26 ประจำแผนกรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร. ถึงแก่กรรม เมื่อ 2 ต.ค.53

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ
- 2 - 6 ต.ค.53 เวลา 2000 ณ วัดบ้านธาตุใต้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

กำหนดฌาปนกิจศพ
- 7 ต.ค.53 เวลา 1600 ณ เมรุ วัดบ้านใต้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ผู้แจ้ง
- ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี โทร. 55132, 0811748283

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945