2558-10-29

มารดา พระสุพจน์ บุญเนตร (พ.จ.ท.สุพจน์ บุญเนตร) ถึงแก่กรรม

มารดา พระสุพจน์ บุญเนตร (พ.จ.ท.สุพจน์ บุญเนตร) ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/10/blog-post_29.html
แม่พอน  บุญเนตร มารดา พระสุพจน์ บุญเนตร(พ.จ.ท.สุพจน์  บุญเนตร) เพื่อน อล.  นรจ.24/นย.26/พร.73 เสีียชีวิตเมื่อช่วงช้าวมืดวันนี้ (29 ต.ค.58) มีกำหนดการดังนี้
- 29 ต.ค. - 4พ.ย.58 เวลา 1900 กำหนดพระอภิธรรมศพ ณ
วัดบางกะเจ็ด ต.บางกระเจ็ด  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
- 31 ต.ค.58 เวลา 1900 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ฟฟ.อล.24 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางกะเจ็ด ต.บางกระเจ็ด  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
-5 พ.ย.58 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดบางกะเจ็ด ต.บางกระเจ็ด  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2558-10-24

มารดา พ.จ.อ.ธนู วงษ์เตปา ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ธนู วงษ์เตปา ถึงแก่กรรม

นางองุ่น วงษ์เตปา มารดา น.ท.โชคชัย วงษ์เตปา นรจ.18/น.ย.20/พร.67 และ พ.จ.อ.ธนู วงษ์เตปา นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 24 ต.ค.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 24 - 28 ต.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 25 ต.ค.58 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 1900 ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 29 ต.ค.58 เวลา 1700 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-10-14

บิดา พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/10/blog-post_14.html

คุณพ่อคมทัต เฉลยจิตร์ บิดา พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ ถึงแก่กรรม ณ รพ.ธรรมศาสตร์ เมื่อ 13 ต.ค.58 มีกำหนดการ ดังนี้
- 14 ต.ค.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 14 ต.ค.58 เวลา 1800 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 7  วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 15 -  18 ต.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 7  วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 18 ต.ค.58 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
- 19 ต.ค.58 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ รอบแรก และ เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ รอบสอง ณ  ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 20 ต.ค.58 เวลา 1600 ฌาปณกิจศพ

ศาลา 7 ทางเข้า ตรงไป สุดทาง คือศาลา 7 มีที่จอดรถ ด้านหลัง ศาลา 7 ) วัดพระศรีมหาธาตุ

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-10-08

มารดา น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี ถึงแก่กรรม

มารดา น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

นาง จำเนียร สวัสดิ์มี มารดา น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี (ว๋อ) เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ วันอังคารที่ 6 ต.ค.58 มีกำหนดการ ดังนี้

- 7 - 10 ต.ค.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเจ้าภาพ
- 10 ต.ค.58 เวลา 1930 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเจ้าภาพ
- 11 ต.ค.58
----------เวลา 0700 ถวายภัตาหารเช้า
----------เวลา 0900 พิธีเคารพศพ
----------เวลา 1300 เคลื่อนศพสู่เมรุ วัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
----------เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ