2553-06-15

บิดา ร.ท.สาธิต เทศกิจ ถึงแก่กรรม

นายบุญส่ง เทศกิจ บิดา ร.อ.สาธิต เทศกิจ (พรรคกลิน รุ่น 24) นายช่าง กองช่าง บก.กทบ.กร. ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๕๓
  • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 14 - 20 มิ.ย.53 เวลา 1900 ณ วัดสาขลา อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
  • กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย.53 เวลา 1700 ณ เมรุวัดสาขลา ฯ
ประกาศโดย สมาชิก สชร.945