2561-04-21

มารดา พ.จ.อ.ไกรเลิศ สว่างเมฆ ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ไกรเลิศ สว่างเมฆ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2018/04/blog-post_21.html

นางภิรมย์ สว่างเมฆ มารดา พ.จ.อ.ไกรเลิศ สว่างเมฆ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 21 เม.ย.61 เวลา 0300 มีกำหนดการ ดังนี้

* 21 เม.ย.61 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี
* 21 - 25 เม.ย.61 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี
* วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2561-04-17

บิดา น.ต.ประสงค์ มุขอ่อน ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.ประสงค์ มุขอ่อน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2018/04/blog-post_59.html

นาย หวาน มุขอ่อน บิดาของ น.ต.ประสงค์ มุขอ่อน นบพ.กฝร. ช่วยราชการ สนง.เสธ.กร.ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 17 - 21 เม.ย.61 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 6 ถนน 347 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

* วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย.61 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดบ้านพร้าวใน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

มารดา พ.จ.อ.กิตติ มีป้อม ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.กิตติ มีป้อม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2018/04/blog-post_17.html

นาง อำนวย มีป้อม อายุ 79 ปี มารดา พ.จ.อ.กิตติ มีป้อม เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่ กรรมเมื่อ 16 เม.ย.61 มีกำหนดการดังนี้

* 17 - 21 เม.ย.61 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จว.นครปฐม

* วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย.61 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุวัดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จว.นครปฐม

จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2561-04-07

มารดา น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ ถึงแก่กรรม

มารดา น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2018/04/blog-post.htmlคุณแม่ ขำ ชีวะสุทธิ มารดา น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ ถึงแก่กรรม  มีกำหนดการ

*6 เม.ย.61 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

* 6 - 10 เม.ย.61 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ ศาลาใหญ่ ฌาปนสถานกองทัพเรือ (สัตหีบ) ต.สัตหีบ

* 11 เม.ย.61 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ (สัตหีบ) ต.สัตหีบ

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

2561-03-22

น.ท.ณรงค์ สนใจ ถึงแก่กรรม

น.ท.ณรงค์ สนใจ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2018/03/blog-post_22.html


น.ท.ณรงค์ สนใจ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 21 - 24 มี.ค.61 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

* เสาร์ 24 มี.ค.61 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพ

* อาทิตย์ 25 มี.ค.61 เวลา 1300 พระราชทางเพลิงศพ ณ เมรุ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


จึงของประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน