2560-10-21

พ.จ.อ.ไพศาล วุ่นกลัด ถึงแก่กรรม

พ.จ.อ.ไพศาล วุ่นกลัด ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/10/blog-post_21.htmlพ.จ.อ.ไพศาล วุ่นกลัด เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 พรรเหล่า นย. ถึงแก่กรรม  มีกำหนดการดังนี้
* 20 - 22 ต.ค.60 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
* 23 ต.ค.60 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

มารดา อนิรุทธ์ คงสถิตย์ ถึงแก่กรรม

มารดา อนิรุทธ์ คงสถิตย์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

มารดา น.ต.อนิรุทธ์ คงสถิตย์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า นว.ป. ถึงแก่กรรมด้วย โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีกำหนดการ ดังนี้

* 21 ต.ค.60 เวลา 1630 กำหนดรดน้ำศพ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
* 22 - 24 ต.ค.60 สวดพระอภิธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
* 25 ต.ค.60 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี

ติดต่อ น.ต.อนิรุทธ์ คงสถิตย์ โทร. 086-3060113

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2560-09-28

บิดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.วันชัย งามประดับ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/09/blog-post_28.html

นาย ฉาย งามประดับ บิดา น.ต.วันชัย งามประดับ นายทหารบัญชี กบฮ.กร. ถึงแก่กรรม เมื่อ 27 ก.ย.60 มีกำหนดการดังนี้

* 28 ก.ย.60 เวลา น้ำศพ ณ วัดแก้วสุวรรณ์ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
* 28 - 30 ก.ย.60 เวลา สวดพระอภิธรรม ณ วัดแก้วสุวรรณ์ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
* อาทิตย์ 1 ต.ค.60 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดแก้วสุวรรณ์ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-09-17

มารดา พ.จ.อ.ธวัชชัย น้อยฉิน ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ธวัชชัย  น้อยฉิน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/09/blog-post_94.html

คุณแม่ เตือนใจ น้อยฉิน มารดา พ.จ.อ.ธวัชชัย  น้อยฉิน ถึงแก่กรรม เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.60 มีกำหนดการดังนี้
* 17 ก.ย.60 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดอัมพวา ต.บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
* 17 - 21 ก.ย.60 สวดพระอภิธรรม ณ วัดอัมพวา ต.บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
* วันเสาร์ที่ 23 ก.ย.60 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดอัมพวา ต.บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน


มารดา ร.ท.บุญผ่อง สัตบุศ ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ท.บุญผ่อง สัตบุศ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/09/blog-post_17.html

คุณแม่ เชย สัตบุศ มารดา ร.ท.บุญผ่อง สัตบุศ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ16ก.ย.2560 มีกำหนดการดังนี้
* 17 ก.ย.60 เวลา 1600 รถน้ำศพ ณ วัดบางกะพ้อมต.อ้มพวาอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
* 17 - 20 ก.ย.60 สวดอภิธรรมศพ วัดบางกะพ้อมต.อ้มพวาอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
* วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดบางกะพ้อมต.อ้มพวาอ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน