2558-01-27

บิดา ร.ท.สมศักดิ์ ธรรมเนียม ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.สมศักดิ์ ธรรมเนียม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_27.html

นายชิต ธรรมเนียม บิดา ร.ท.สมศักดิ์ ธรรมเนียม เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค.58 ฌาปนกิจ ณ วัดเชิงคีรี หมู่ 4 ต.ศรีสัชณาลัย อ.ศีสัชณาลัย จ.สุโขทัย 


จึงแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบทั่วกัน

2558-01-25

มารดา ร.อ.อุดม ปิ่นแก้ว ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.อุดม ปิ่นแก้ว ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_25.html
มารดา ร.อ.อุดร ปิ่นแก้ว เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ม.ค.2558  มีกำหนดการดังนี้

  • 23 - 28 ม.ค.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดลาดบัวขาว ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
  • วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค.58 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดลาดบัวขาว ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
หมายเลขโทรศัพท์ ร.อ.อุดร ปิ่นแก้ว โทร.0892441568 

2558-01-18

บิดา พ.จ.อ.ทวีป ชอบดอน ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ทวีป ชอบดอน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_18.html

นายเลื่อน  ชอบดอน บิดาของ พ.จ.อ.ทวีป  ชอบดอน ถึงแก่กรรม เมื่อ 18 ม.ค.58 มีกำหนดการดังนี้
  • 18 - 20 ม.ค.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
  • 21 ม.ค.58 เวลา 1500 ฌาปนกิจศพ  ณ วัดสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24 นย.26 พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-01-06

เพื่อน สำรวย นิลกล่ำ ถึงแก่กรรม

เพื่อน สำรวย  นิลกล่ำ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_6.html

เพื่อน สำรวย  นิลกล่ำ เพื่อ นรจ.24 สื่อสาร ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

6 ม.ค.58 เวลา 1700 รดน้ำศพ ณ วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
6 - 9 ม.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
10 ม.ค. เวลา 1600  ฌาปนกิจ ณ ณ วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ


2558-01-04

บิดา น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี แจ้งว่า นายวิเชียร โกมารศรี บิดาถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
2 - 6 ม.ค.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่16ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
7 ม.ค.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เพื่อน นรจ.24 จะเป็นเจ้าภาพ ในวันจันทร์ที่ 5 มค.58
ติดต่อเจ้าภาพ โทร0868216806