2551-01-01

นาวิน - สัญญาณ (เรดาร์)

 • ร.ท.โอภาส สุขสุชีพ
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.สมเกียรติ ไพรศรี
  - กรมการขนส่งทางน้ำ 1 ก.พ.46
 • จ.อ.ประภาส เกลื่อนเพชร
  - ลาออก 1 ก.พ.37
 • จ.อ.สุเทพ นุ่มสันต์
  - ลาออก 1 มี.ค.31
 • พ.จ.อ.ณธร แตงภู่ (ไชณธร แตงภู่)
  - ขว.ทร.
 • ว่าที่ ร.ท.ชลปกรณ์ อดินันท์ (วิชิต อดินันท์)
  - กร.
 • จ.อ.วิชา คชวิเชียร
  - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 30 ส.ค.39
 • จ.อ.สำรวย นิลกล่ำ
  - ลาออก 1 ม.ค.33
 • จ.อ.ทวีป ทองชั้น
  - ลาออก
 • จ.อ.นคร พงศักดิ์ (นคร เจริญนาค)
  - กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย 16 มิ.ย.36
 • พ.จ.อ.คีตะศักดิ์ ชุมภู (จีระศักดิ์ ชุมภู)
  - กลน.กร.
 • จ.อ.วิทยา ยาม่วง
  - ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่งทางนำที่ 5 (ภูเก็ต) กรมเจ้าท่า
 • จ.อ.สมหมาย น้อยวิเศษ
  - ลาออก 1 เม.ย.35
 • พ.จ.อ.มนัส มางาม
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.วิชาญ ยิ้มเยื้อน
  - โอน กระทรวงมหาดไทย 16 ม.ค.40
 • จ.อ.ทองปลิว นุ่มแนบ
  - ลาออก 1 ธ.ค.34
 • พ.จ.อ.สุรพงษ์ ผาสุข
  - เสียชีิวิต 27 ก.ย.50
 • จ.อ.ชานนท์ อารมย์สว่าง
  - ลาออก 1 ก.พ.32
 • พ.จ.อ.นิพนธ์ ตัญกาญจน์
  - ฐท.สข. ทรภ.2
 • พ.จ.อ.ฐณิตร์ แก้วมณี
  - สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.พินิจ งามขำ (ภักดี งามขำ)
  - ลาออก 5 ต.ค.28
 • พ.จ.อ.ไสว เหล่าสิม
  - สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.อรุณ แก้วไวยุทธิ์
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.บุญส่ง ทองศรีโชติ
  - สอ.รฝ.
 • จ.อ.ดิศพงษ์ กองอังกาพ
  - ลาออก 1 มี.ค.35
 • พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น้อยกมล
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.สุชาติ เทียนขาว
  - ลาออก 1 ก.ค.34
 • พ.จ.อ.โชคชัย สิงห์เรือง
  - สอ.รฝ.
 • ร.ต.วีรพล เสน่ห์
  - กร.
 • พรชัย ตาใส
 • พ.จ.อ.วรพงศ์ วนะรุจิ
  พันจ่าสื่อสาร กองบังคับการ กองร้อยสารวัตรที่ 2
  กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 กรมสารวัตรทหารเรือ
  โทร.55278,55288 มือถือ 0891425045
 • จ.อ.นิกุล เลียวเลิศวิทยา
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.34
 • พ.จ.อ.ประภาส เจริญธรรม
  - ลาออก เมื่อ 1 มิ.ย.37
  - อ.เมือง จ.เลย
  - โทร.0819644098,0834577489 
 • พ.จ.อ.วิรัตน์ เอื่ยมกำเหนิด
  - พัน รฝ.13 สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.ชาติชาย อินทรกุล
  - กองงานโยธา ชย.ทร.
  http://youtu.be/QkY5my9wTCY
 • ร.ท.ฐปนนท์ ทีปะนาวิน (วุฒินันท์ ทีปะนาวิน)
  - โรงงานต่อเรือเหล็ก อรม.อร.
 • จ.อ.ศักดา เชิดชูนิวาส
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ค.32
 • จ.อ.บุญเกิด แก้วบ้านแพ้ว
  - ลาออก เมื่อ 4 ต.ค.36
 • จ.อ.นเรศ ศรีมงคล
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.34
 • นิรัดร์ ทองชื่น
  -

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12/1/54 21:01

  ขอขอบคุณ ร.อ.โอภาส สุขสุชีพ ที่อวยพรปีใหม่ไปให้ ขอให้เพื่อนมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเช่นกัน จาก น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5/5/54 03:23

  ขอฝากความคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคน
  http://youtu.be/QkY5my9wTCY

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ26/2/56 22:28

   http://www.youtube.com/my_videos_timedtext?video_id=YZbVpuES9YY&video_referrer=watch

   ลบ