2557-05-29

พ.จ.อ.จำรัส เอี่ยมปา ถึงแก่กรรม


พ.จ.อ.จำรัส เอี่ยมปา เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

  • 29-31พ.ค.57 เวลา 2000 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดสระแก้ว อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
  • 1 มิ.ย.57 เวลา1600 ตั้งแต่ กำหนดฌาปนกิจ  ณ เมรุวัดสระแก้ว อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 

2557-05-28

มารดา พ.จ.อ.จรัญ แดงกระจ่าง ถึงแก่กรรม

นางพิมพ์ แดงกระจ่าง มารดา พ.จ.อ.จรัญ แดงกระจ่าง พันจ่ากองร้อยสารวัตรที่ ๖ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 27 - 31 พ.ค.57 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดสุนทรสถิตย์ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 
  • 1 มิ.ย.57 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดสุนทรสถิตย์ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร

จึงแจ้งให้ นรจ.24/นย.26 ทราบโดยทั่วกัน

2557-05-15

น.ต.จุฑาวัฒน์ (สมพงษ์) เจริญบำรุง ถึงแก่กรรม


ได้รับแจ้งว่า น.ต.จุฑาวัฒน์ (สมพงษ์) เจริญบำรุง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • วันนี้ 15 พ.ค.57 เวลา 1700 รดน้ำศพ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา 2 เวลา 1700
  • 15 - 19 พ.ค.57 เวลา 1830 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา 2 

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2557-05-08

กิจกรรมรักษ์วังเดิมของกองทัพเรือรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์วังเดิมของกองทัพเรือ (ทำความสะอาดและทาสีกำแพงพระราชวังเดิมและป้อมวิไชยประสิทธิ์) ในส่วนของชมรมพิพิธสยามครับ กองทัพเรือ จะจัดกิจกรรม "รักษ์วังเดิม" ขึ้นในวันที่ 19 - 23 พฤษภาคมศกนี้ โดยมีกิจกรรมการทาสีกำแพงโบราณสถานภายในกองทัพเรือ ประกอบด้วย

1. กำแพงพระราชวังเดิมธนบุรี ด้านใน

2. กำแพงพระราชวังเดิมธนบุรี ด้านนอก ไปจนถึงประตูทางเข้าฝั่งใกล้ถนนวังเดิม 

3.กำแพงป้อมวิไชยประสิทธิ์ 

โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่สนใจ และมีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19- 23 พฤษภาคมศกนี้ โดยระหว่างวันที่ 19 - 22 จะเป็นการทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ในบริเวณที่จะดำเนินการทาสี ทั้ง 3 จุด และวันที่ 23 พฤษภาคม จะเป็นการทาสีในบริเวณที่กำหนดทั้ง 3 จุด ในส่วนของชมรมพิพิธสยาม ได้ประสานไปทางกองกิจการพลเรือนทหารเรือและ ขออนุญาตนำสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน คือ ในวันที่ 19 - 20 และ 23 พฤษภาคม ท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับทางชมรมพิพิธสยาม สามารถโทรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเลือกวันที่สะดวกทั้ง 3 วันที่ทางชมรมกำหนด เพื่อจะได้ประสานส่งรายชื่อและจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละวันให้กับกองทัพเรือต่อไปครับ

ทั้งนี้ ทางกองทัพเรือมีอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มไว้บริการอาสาสมัครทุกท่านตลอดระยะเวลาของโครงการรักษ์วังเดิมครับ สอบถามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนได้ที่ โทร.085-2226256 ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 พฤษภาคมนี้ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.


2557-05-07

มารดา จ.อ.ประโลม วาจาทะศิลป์ ถึงแก่กรรม

นางมาลี วาจาทะศิลป์ มารดา จ.อ.ประโลม วาจาทะศิลป์ สังกัด พัน.ปบค.1 กรม ป.พล.นย. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 6 พ.ค.57 มีกำหนดการ ดังนี้

  •  6 - 9 พ.ค.57 เวลา 2000 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเทพมงคลปานสาราม ต.ตาคลี อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 
  •  10 พ.ค.57 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดเทพมงคลปานสาราม ต.ตาคลี อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 
จึงแจ้งให้ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน