2554-04-18

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบสามทศวรรษ

ขอเชิญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทุกท่าน พร้อมครอบครัวร่วมพิจกรรมในโอกาส ครบสามทศวรรษ ใน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยมีกำหนดการดังนี้
  • 0800 พิธีบวงสรวง ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รร.ชุมพลฯ
  • 0900 พิธีพวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดศักดิ์ สอ.รฝ.
  • 1030 พิธีทำบุญอุทิศแด่เพื่อนที่เสียชีวิต ณ วัดคลองบางไผ่
  • 1400 กิจกรรมกีฬากระชับสามัคคี ณ สนามฟุตบอล สอ.รฝ.
  • 1700 งานเลี้ยงสังสรรค์ "สามทศวรรษ" ณ รร.ชุมพลฯ
การจัดกิจกรรมข้างต้นมิได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ (มอบแก่เจ้าหน้าที่ในวันงาน) โดยมีเพื่อน/กลุ่มเพื่อน ได้กรุณาสนับสนุนเงิน สิ่งของ และซุ้มอาหารแล้วบางส่วน หากเพื่อนมีความประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของ เครื่องดื่ม หรือซุ้มอาหาร เพิ่มเติม สามารถแสดงความจำนง ได้ที่ น.ท.ประสาร เวชพันธ์ โทร.024755768 น.ท.สาธิต ดวงเนตร โทร.024757820 หรือ น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี โทร. 024751645