2556-10-29

มารดา ร.อ.สำเนา นุ่มแนบ ถึงแก่กรรม


ได้รับแจ้งว่า นาง สำเนียง นุ่มแนบ มารดา ร.อ.สำเนา นุ่มแนบ นสอ.พัน.สอ.13 กรม สอ.1 สอ.รฝ. เพื่อนนรจ.อล.รุ่น 24 ถึงแก่กรรมเมื่อ 29 ต.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

  • 29 ต.ค.- 2 พ.ย.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  • วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.56 เวลา 1900 น. นรจ. 24 และ เพื่อนเหล่าไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

จึงแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน....

** แก้ไขขยายระยะเวลา สวดพระอภิธรรมศพ เป็น 5 วัน 
** เพิ่มเติม กำหนดฌาปนกิจศพ เป็น วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.56 เวลา 1600 
** เปลี่ยนแปลง การเป็นเจ้าภาพของ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.56 เวลา 1900

2556-10-18

แสดงความยินดีกับ คุณครู พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3ข่าว น.ต.สุเทพ สุนสุข หน.นายช่างโรงงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงาน (นรจ.24/นย.26/พร.73) เป็นผู้แทนและนำนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีกับคุณครู พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-10-14

มารดาของ ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ ถึงแก่กรรม

นางเล็ก ทองพันธ์ มารดาของ ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 14 - 16 ต.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดหงษ์ษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
  • 17 ต.ค.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดหงษ์ษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

จึงแจ้งเพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน