2557-08-13

มารดา ร.อ.นิสิต บุษวณากุล ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.นิสิต บุษวณากุล ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

นางนิล บุษวณากุล มารดา ร.อ.นิสิต บุษวณากุล นพธ.ฝูง 103 กองบิน 1 กบร.กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า พลาธิการ ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
13 ส.ค.57 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
13 - 16 ส.ค.57 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
17 ส.ค.57 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน หน.สนับสนุน รร.พลาธิการ พธ.ทร. โทร.0866887137 ผู้แจ้ง

จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

เส้นทางไปร่วมงาน มารดา ร.อ.นิสิต บุษวณากุล วัดโบสถ์ จ.ชลบุรี