2554-12-28

บิดา น.ต.ยงยุทธ ยืนยง ถึงแก่กรรมได้รับแจ้งจาก น.ต.ยงยุทธ  ยืนยง เพื่อน นรจ.24 ว่า บิดาเสียชีวิต โดยมีกำหนดการดังนี้

  • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 23 ธ.ค.54 - 28 ธ.ค. 54 เวลา 2000 น. ณ บ้านเลขที่ 3/2 ม.5 (บ้านวังสกัด) ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 
  • กำหนดพิธีบรรจุศพ วันพฤหัสฯที่ 29 ธ.ค. 54 เวลา 1518 น. 
แจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบและขอแสดงความเสียใจต่อเพื่อน ยงยุทธ และครอบครัว
มาในโอกาศนี้ด้วยประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945