2553-12-24

สารอวยพรวันขึ้นปีใหม่ จาก ผบ.ทร.


สารอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 จาก พลเรือเอก กำธร พุ่งหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

กำหนดฌาปนกิจศพ ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา)

ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา) นรจ.24/นย.26 เหล่าพลาธิการ หน.มว.จัดหาและควบคุมพัสดุ แผนกพลาธิการ กอง สน.สพ.ทร. และนางภัสร์นรี อัครเชาวนน์นนท์ (ภรรยา ร.ท.พงษ์ธเนศ ฯ) ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ 20 ธ.ค.53

 • รดน้ำศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. เวลา 1600 ศาลาแอร์ 1 - 2 ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพ
 • สวดพระอภิธรรม 22 - 24 ธ.ค.53 เวลา 1900 ศาลาแอร์ 1 - 2 ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพ
 • ฌาปนกิจศพ ใน วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค.53 ณ เมรุวัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพ
  - เวลา 1100 นางภัสร์นรี อ้ครเชาวน์นนท์
  - เวลา 1600 ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-12-22

ขออาลัย ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา)


ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา)

เมื่อ 20 ธ.ค.53 เวลาประมาณ 1130 ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา) เพื่อน นรจ.24/นย.26 เหล่าพลาธิการ ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในระหว่างเดินทางจากคาเมรอน ไฮแลนด์ ไปยัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าว น.ต.ชูชาติ คลังสุวรรณ ซึ่งได้เดินทางร่วมด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนที่เสียชีต และขอให้เพื่อที่ได้รับบาดเจ็บกลับเป็นปกติโดยเร็ววัน

งานฌาปณกิจศพของ ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนทื จะประกาศให้ทราบต่อไป


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-12-13

เพื่อน นรจ.24/นย.26 เลื่อนยศที่สูงขึ้น


เพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 919/2553 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัติ สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้
 • ว่าที่ น.ท.เชาว์ สีผ่องใส
 • ว่าที่ น.ท.สมพงษ์ สมบุญ
 • ว่าที่ น.ต.ประเวช สิงหทราเมศน์
 • ว่าที่ น.ต.อรรถวิทย์ ไตรรัตน์
 • ว่าที่ น.ต.ปรีชา ดีการ
 • ว่าที่ น.ต.ณัฏพัฒน์ วงษ์ประคอง
 • ว่าที่ น.ต.สมทรง พุ่มจันทร์
 • ว่าที่ น.ต.ชูช่อ เวหะชาติ
 • ว่าที่ น.ต.สมชาย แจ่มจำรัส
 • ว่าที่ น.ต.กระแส ภูษิต
 • ว่าที่ น.ต.สมภพ ภู่เกลี๊ยะ
 • ว่าที่ น.ต.สมศักดิ์ บุญสวน
 • ว่าที่ น.ต.ประกิต คงใจ
 • ว่าที่ น.ต.ธัม รงค์ พงษ์สำราญ
 • ว่าที่ ร.อ.นิมิตร์ สมัครพงษ์
 • ว่าที่ ร.อ.ชาตรี รุ่งเรือง

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-12-08

กรมอุทกศาสตร์ ปรับราคาแผนที่เดินเรือ


กรมอุทกศาสตร์ ปรับราคาแผนที่เดินเรือ: " กรมอุทกศาสตร์ ขอปรับราคาแผนที่เดินเรือทุกหมายเลข เป็นแผ่นละ ๔๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้โดย..."ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า กรมแพทย์ทหารเรือ


กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุตรข้าราชการและลูกจ้างขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2553-12-07

มารดา จ.อ.สุเทพ นุ่มสันต์ ถึงแก่กรรม

ได้รับแจ้งจาก ร.อ.โอภาส สุขสุชีพ เพื่อนสื่อสาร นรจ.24/นย.26 ว่า มารดา จ.อ.สุเทพ นุ่มสันต์ ถึงแก่กรรม

กำหนดสวดอภิธรรม
 • ใน 6 , 7 , 8 ธ.ค.53 ณ ศาลา 1 วัดหลวงพ่ออี๋ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
กำหนดฌาปนกิจ
 • 9 ธ.ค.53 ณ เมรุวัดหลวงพ่ออี๋ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ใน 7 ธ.ค.53 เพื่อน นรจ.24/นย.26 ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ฯ มีรถออจาก พระราชวังเดิม ฯ เวลา 1500

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945