2554-12-28

บิดา น.ต.ยงยุทธ ยืนยง ถึงแก่กรรมได้รับแจ้งจาก น.ต.ยงยุทธ  ยืนยง เพื่อน นรจ.24 ว่า บิดาเสียชีวิต โดยมีกำหนดการดังนี้

 • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 23 ธ.ค.54 - 28 ธ.ค. 54 เวลา 2000 น. ณ บ้านเลขที่ 3/2 ม.5 (บ้านวังสกัด) ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 
 • กำหนดพิธีบรรจุศพ วันพฤหัสฯที่ 29 ธ.ค. 54 เวลา 1518 น. 
แจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบและขอแสดงความเสียใจต่อเพื่อน ยงยุทธ และครอบครัว
มาในโอกาศนี้ด้วยประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-11-28

ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ ร.อ.ศราวุธ นามวงศ์

ภาพงานศพ ร.อ.ศราวุธ นามวงศ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เมื่อ 23 พ.ย.54 เพื่อนๆ และผู้รู้จักรักใคร่กับเพื่อนไปร่วมในงาน ที่น่ายินดีแทนเพื่อน จก.อล.ทร.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ (สัตหีบ) ณ เวลา 1600 ขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติ

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-11-18

ร.อ.ศราวุธ นามวงศ์ ถึงแก่กรรม


ได้รับแจ้งจาก ร.อ.ประพันธ์ ลือนาม (โทร.0863020977) ว่า ร.อ.ศราวุธ นามวงศ์ เพื่อน นรจ.24 พรรคพิเศษ เหล่า อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งป่วยรักษาตัวที่ รพ.พระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสียชีวิต โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 181600 พ.ย.54 รดน้ำศพ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 • สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่าง 18 - 22 พ.ย.54 เวลา 1900 ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • พระราชทานเพลิงศพ  วันพุธที่ 23 พ.ย.54 เวลา 1600 ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
*** 22 พ.ย.54 เวลา 1900 นรจ.24 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ***

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-10-10

บิดา น.ต.วิรัช ขุนทรง ถึงแก่กรรมได้รับแจ้งจาก เพื่อน อล.ฟฟ.ว่า บิดา น.ต.วิรัช ขุนทรง เพื่อน อล.ฟฟ. ถึงแก่กรรม เมื่อ 9 ต.ค.54  โดยมีกำหนดการดังนี้

 • กำหนดสวดอภิธรรม ระหว่าง 9 - 15 ต.ค.54 เวลา 1930 ณ วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 • กำหนดฌาปนกิจศพวันอาทิตยที่ 16 ต.ค.54 เวลา 1600 ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-09-19

รนภ.ขายบัตรชมพระราชพิธีขบวนยาตราทางชลมารค


ราชนาวีสโมสร จัดสถานที่ทั้งในและนอกอาคารราชนาวีสโมสร เพื่อให้ข้าราชการและญาติชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยชบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในวันซ้อมใหญ่ ใน 13,18 ต.ค.54 และวันพระราชพิธีฯ ใน 22 ต.ค.54 ระหว่าง 1400-17000 โดยเปิดขายบัตรล่วงหน้า ตามรายละเอียด ข่าวราชนาวีสโมสร 

2554-08-09

กองทุนพวงหรีด อล.ฟฟ.24

ร.อ.ประพันธ์ ล. ฝากประชาสัมพันธ์ถึง เพื่อนๆ อล.ฟฟ.24 ครับ
"ถ้านับเวลาก็เป็นเวลาที่นานแล้วที่พวกเราไม่ได้พบปะกัน นอกจากงานเลี้ยงรุ่นแล้ว..ก็มีงานบุญ...งานมงคล...และงานศพ...ของบุคคลในครอบครัวของเพื่อนที่เสียชีวิต...แต่ที่ผ่านมางานที่พวกเราไม่ค่อยจะทราบกันคืองานศพบุคคลในครอบครับของเพื่อน...อาจจะเป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี หรือเรายังขาดกองทุนเพื่อการช่วยเหลือซึ้งกันและกัน.....
จากการที่ได้ปรึกษาหารือกัน...บัดนี้ได้ ได้เกิดกองทุนพวงหรีด นรจ.อล.ฟฟ.๒๔ เกิดขึ้นแล้ว(ตามไฟล์ที่แนบ)จึงแจ้งให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน"
คิดถึงเพื่อนเสมอ
ร.อ.ประพันธ์ ล.


2554-07-28

มารดาคุณครู น.อ.อรรถพร บรมสุข ถึงแก่กรรม

นางจารุวรรณ บรมสุข มารดา น.อ.อรรถพร บรมสุข นนร.74 คุณครู นรจ.24/นย.26/พร.73 และ น.อ.พิสิษฐ์ บรมสุข นนร.76 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
 • 1 ส.ค.54 เวลา 1700 พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

บิดา พ.จ.อ.อำพล หอมเหมือน ถึงแก่กรรม

พระภิกษุสมบูรณ์ บิดา พ.จ.อ.อำพล หอมเหมือน กอว.สพ.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรม เมื่อ 22 ก.ค.54 มีกำหนดการดังนี้
 • 23 - 30 ก.ค.54 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • 31 ก.ค.54 เวลา 1630 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดบางพระวรวิหารฯ


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-07-27

YRAT เตรียมแข่งขันเรือใบ HHR2011

กองทัพเรือ: สมาคมแข่งเรือใบ ฯ เตรียมจัดการแข่งขันเรือใบรายการ ...: "กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดการแข่งขันเรือใบรายการ 'หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๑' ระหว่างวันที่ ๒๐ ถ..."ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-07-21

บิดา พ.จ.อ.ธนวัฒน์ มีศรีสุข ถึงแก่กรรม

จ.ส.อ.(พิเศษ) เฉลิม มีศรีสุข ข้าราชการบำนาญ บิดา พ.จ.อ.ธนวัฒน์ มีศรีสุข ประจำ กร.และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ผู้ควบคุมเรือลำเลียงพลหมู่เรือสนับสนุน หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เื่มื่ออ วันพุธที่ 20 ก.ค.54
 • กำหนด พิธีรดน้ำศพ ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค.54 ณ วัดบางนานอก (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) ศาลา 3 เวลา 1600
 • กำหนด สวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ วันที่ 21 - 24 ก.ค.54 ศาลา 3 วัดบางนานอก เวลา 1900
 • กำหนด ฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค.54 ณ เมรุวัดบางนานอก เวลา 1700
ขอเรียนเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ท่านผู้บังคับบัญชา และผู้รู้จักคุ้นเคย ร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว

โทรศัพท์ติดต่อ 0850197568

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-06-16

เพื่อน นรจ.24 เลื่อนยศสูงขึ้นคำสั่ง กห.ที่ 406/2554 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร มีเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ได้รับการเลื่่อนยศ คือ

เป็น ว่าที่นาวาโท
- น.ท.ฐิติกร คำดำรงกุล

เป็น ว่าที่เรือเอก
- ร.ท.ปภงกร รักดีศิริสัมพันธ์
- ร.ท.โอภาส สุขสุชีพ
- ร.ท.ประภาส พูลสุข
- ร.ท.อภิวัฒน์ รัตนมณี
- ร.ท.เอกสกุล รอดช้าง

เป็น ว่าที่เรือโท
- ร.ต.ยุทธนา บุญเรือง
- ร.ต.ศุภฤกษ์ สาขา
- ร.ต.อรุณ รุ่งสว่าง
- ร.ต.ปรีชา หะมณี
- ร.ต.สมคิด อินอนันต์
- ร.ต.กิตติศักดิ์ วรรณกี้
- ร.ต.ชูชีพ ชัชวาลภัทรกุล
- ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ
- ร.ต.ฤทธิ์ จันทรางกูล
- ร.ต.พนิต ผลสมหวัง
ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-06-06

สรุปค่าใช้จ่ายงานพบปะสังสรรสามทศวรรษคณะกรรมการจัดงานพบปะสังสรร "สามทศวรรษ นรจ.24 นย.26 พร.73" ขอการใช้จ่ายในการจัดงานพบปะสังสรร ครั้งนี้ ตาม เอกสารยอดรายรับ-รายจ่าย และขอขอบคุณพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านที่ร่วมการจัดงานนี้ให้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี
ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-05-10

กีฬาแล่นใบกองทัพเรือ: ชมการฝึกกีฬาแล่นใบ

กีฬาแล่นใบกองทัพเรือ: ชมการฝึกกีฬาแล่นใบ: "ขอเชิญชม การฝึกกีฬาแล่นใบ ในรายการ โลกใบเดียวกัน ทางสถานีโทรทัศน์ THAI PBS ใน วันที่ 6, 20, 27 พ.ค.54 และ 3, 10 มิ.ย.54 เวลาประมาณ 1330"ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

กองทัพเรือ: ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...

กองทัพเรือ: ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...: " ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด 'สะพานเดินเรือ' ทางเคเบิ้ลทีวี ทุกวันพุธ และวันศุกร์ กองทัพเรือ ขอเชิญชว..."ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-05-07

งานเลี้ยงพบปะสังสรร


งานเลี้ยงพบปะสังสรร สามทศวรรษ นรจ.24 นย.26 พร.73 ณ ลานหน้า บก.รร.ชุมพลทหารเรือ

บรรยากาศในงาน
เพื่อน ณเรศ ก. ที่ช่วยสร้างสีสรรในงาน


Sent via BlackBerry® from AIS

ทำบุญเลี้ยงพระเพล

เวลา 1030 นรจ.24 ฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดคลองบางไผ่ หน้าสนามบินอู่ตะเภา จว.ระยอง
Sent via BlackBerry® from AIS

สักการะเสด็จเตี่ย


เวลา 0909 นรจ.24 ฯ ร่วมพิธีสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี นรจ.24 นย.26 พร.73 ณ ตำหนัก ฯ สอ.รฝ.
Sent via BlackBerry® from AIS

บวงสรวงศาลพระเจ้าตาก

เวลา 0809 นรจ.24 ฯ บวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี นรจ.24 นย.26 พร.73
Sent via BlackBerry® from AIS

การจัดงาน 30 ปี นรจ.24/นย.26

สวัสดีครับเพื่อนๆ นรจ.24/นย.26 การจัดเลี้ยงงานพบปะสังสรร ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของรุ่นเราดังนี้


ผู้ประสานการจัดงาน
- น.ท.ประสาร เวชพันธ์ ( prasarn.w@navy.mi.th) โทร.0-2475-5768
- น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี ( wittaya.s@navy.mi.th ) โทร.0-2475-4645
- น.ท.สาธิต ดวงเนตร ( satit.d@navy.mi.th ) โทร.0-2475-7820


2554-05-02

กำหนดสอบ น.ท.และ น.ต. ประจำปี 2554

กพ.ทร.แจ้งกำหนดสอบเลื่อนยศเป็น น.ท.และน.ตงประจำปี 2554
1. การสอบวิชาชีพ (รวมภาคปฏิบัติ ถ้ามี) คะแนนเต็ม 400 คะแนน ตั้งแต่ 1 - 14 ก.ค.54 โดย นขต.ทร.ที่ดำเนินการสอบเป้นผู้กำหนดวัน สถานที่สอบ และรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบ แล้วแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ
2. การสอบวิชาทั่วไป คะแนเต็ม 200 คะแนน กพ.ทร.จะดำเนินการสอบใน 6 - 7 ส.ค.54 รายชื่อและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบวิชาทั่วไป ตรวจสอบได้ที่ http://info.navy.mi.th/person

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-04-18

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบสามทศวรรษ

ขอเชิญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทุกท่าน พร้อมครอบครัวร่วมพิจกรรมในโอกาส ครบสามทศวรรษ ใน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยมีกำหนดการดังนี้
 • 0800 พิธีบวงสรวง ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รร.ชุมพลฯ
 • 0900 พิธีพวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดศักดิ์ สอ.รฝ.
 • 1030 พิธีทำบุญอุทิศแด่เพื่อนที่เสียชีวิต ณ วัดคลองบางไผ่
 • 1400 กิจกรรมกีฬากระชับสามัคคี ณ สนามฟุตบอล สอ.รฝ.
 • 1700 งานเลี้ยงสังสรรค์ "สามทศวรรษ" ณ รร.ชุมพลฯ
การจัดกิจกรรมข้างต้นมิได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ (มอบแก่เจ้าหน้าที่ในวันงาน) โดยมีเพื่อน/กลุ่มเพื่อน ได้กรุณาสนับสนุนเงิน สิ่งของ และซุ้มอาหารแล้วบางส่วน หากเพื่อนมีความประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของ เครื่องดื่ม หรือซุ้มอาหาร เพิ่มเติม สามารถแสดงความจำนง ได้ที่ น.ท.ประสาร เวชพันธ์ โทร.024755768 น.ท.สาธิต ดวงเนตร โทร.024757820 หรือ น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี โทร. 024751645

2554-03-14

มารดา น.ต.พิทักษ์เกียรติ เสวตวิหารี ถึงแก่กรรม

นางสมพิมพ์ เสวตวิหารี มารดา น.ต.พิทักษ์เกียติ เสวตวิหารี เพื่อน นรจ.24/นย.26 เหล่าปืน ถึงแก่กรรมเมื่อ 10 มี.ค.54

กำหนดการดังนี้
 • สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่าง 10 - 14 มี.ค.54 เวลา 1930 ณ วัดพรหมสาคร ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 • ฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 15 มี.ค.54 เวลา 1600 ณ เมรุ วัดพรหมสาคร ฯ

2554-03-07

มารดา น.ท.ประจักษ์ กิติศัพย์ ถึงแก่กรรม

นางกิมไล้ กิติศัพย์ มารดา น.ท.ประจักษ์ กิตติศัพท์ เพื่อนขนส่ง นรจ.24/นย.26 ถึงแก่กรรม เมื่อ 6 มี.ค.54

กำหนดการดังนี้
 • สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่าง 7 - 12 มี.ค.54 เวลา 1930 ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • พระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค.54 เวลา 1700 ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2554-03-03

ส่วนไผ่นายนาวา

เพื่อน นรจ.24/นย.26 ฝากประชาสัมพันธ์

"คิดถึงไผ่ คิดถึงไผ่นายนาวา ทำสวนเพื่อการพักผ่อน ไม่เน้นรายได้"
สนใจวิถีเกษตร ติดต่อ สอบถาม
น.ต.ศุภโชค เสือขำ
หมู่ 5 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรี
โทร. 089-215-5948
"เพื่อนเสือฝากบอก ยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ ทุกท่าน"

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2554-02-10

สชร.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553และเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย
เริ่มลงทะเบียนเวลา 1300 เป็นต้นไป
 • บรรยานพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เลี้ยงสังสรรค์สมาชิก
 • จับสลากของขวัญมากมาย ฯลฯ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

เชิญแข่งขันกอล์ฟการกุศล สชร.


สมาคมศิษย์เก่างชุมพลทหารเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรคเหล่า ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2554 (Shot Gun Start) เวลา 1200 ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2554-02-07

บิดา พ.จ.อ.สำเริง เชิญอุ่น ถึงแก่กรรม

นายสำราญ เชิญอุ่น บิดา พ.จ.อ.สำเริง เชิญอุ่น พนักงานวิทยุ แผนกสื่อสารกลาง กวอ.ศทค.สสท.ทร. นรจ.24/นย.26 ถึงแก่กรรมเมื่อ 4 ก.พ.54

กำหนดการ
 • สวดพระอภิธรรม 5 - 9 ก.พ. เวลา 1900 ณ วัดเตย ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ฌาปนกิจศพ ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.54 เวลา 1700 ณ เมรุ วัดเตยฯ
จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26 ทราบ


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2554-02-03

มารดา ร.ท.ชลปกรณ์ อดินันท์ ถึงแก่กรรม

นาง ทรัพย์ อดินันท์ มารดา ร.ท.ชลปกรณ์ อดินันท์ หน.จนท.สส.บก.นรข.เขตอุบลฯ เพื่อน นรจ.24/นย.26 ถึงแก่กรรม เมื่อ 30 ม.ค.54

กำหนดการ
 • 31 ม.ค. - 4 ก.พ.54 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • 5 ก.พ.54 กำหนดฌาปนกิจ ณ เมรุวัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เวลา 1600
ร.ต.ไสว เหล่าสิม นวย.สสท.กลน.กร. (โทร.54560) ผู้แจ้ง

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "สะพานเดินเรือ"


กองทัพเรือ ขอเชิญติดตามชมสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "สะพานเดินเรือ" ในวโรกาส มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๔๘ ตอน ความยาวตอนละ ๒๕ นาที ทางสถานีโทรทัศน์ INN 2 (ทรูวิชั่นส์ ๐๘) ทุกวันพุธ เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๐.๓๐ น. เริ่มออกอากาศแล้วตั้งแต่วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และ INN 24 (ทรูวิชั่นส์ ๐๗) ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป (ที่มา : กพร.ทร.)
ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2554-01-14

ออมทรัพย์ 24 พบปะสังสรร จ่ายปันผล


รับปันผลจากดอกผลที่ฝากธนาคารมาเฉลี่ยกัน


เมื่อ 14 ม.ค.54 เวลา 1130 เพื่อน นรจ.24/นย.26 ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ 24 ได้นัดพบปะสังสรร รับเงินดอกผลที่ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ สมาชิก ณ ห้องอาหารกรีนลีฟ ถ.อรุณอมรินทร์ เป็นครั้งที่ 1/2554 (จะนัดพบปะสังสรรปีละ 2 ครั้ง)
น.ต.ศุภโชค เสือขำ ประธานกลุ่ม และ น.ต.ทินกร ทองแสน เลขาฯ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกยามเดือดร้อนอย่างขันแข็ง ขอเป็นตัวแทนเพื่อน ๆ สมาชิกขอบคุณท่านประธาน และเลขา ทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ด้วย


สมาชิกออมทรัพย์ 24 รุ่นเก่าเก๋ากึ๊กก็มา


และเพื่อน นรจ.24/นย.26 เพิ่งเข้าร่วม


เพื่อน นรจ.24/นย.26 ต่างมาร่วมพบปะสังสรร แต่บางท่านก็ติดราชการ


ฟกดฟหกดฟหกด

ครูพูลวิทย์ เรืองเดช ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ


ข่าว เมื่อ 13 ม.ค.54 กัปตันการบินไทยถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ขณะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ ร.ท.พูนวิทย์ เรืองเดช ท่านเป็น นายเรือ 74 และเคยเป็นนายทหารฝึก นรจ.24 ชั้นปีที่ 1 ปัจจุบันได้ลาออกจากราชการ และทำงานที่ บริษัทการบินไทย ในนามของ นรจ.24/นย.26 ขอให้คุณครูหายจากการบาดเจ็บในเร็ววันครับ


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2554-01-10

กลุ่มออมทรัพย์ 24 นัดพบปะสังสรร ครั้งที่ 1/54

น.ต.ศุภโชค เสือขำ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ 24 ขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมพบปะสังสรรค์ ทุกรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 1130 ณ ห้องอาหารกรีนลีฟ ถ.อรุณอมรินทร์

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2554-01-06

บิดา พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี ถึงแก่กรรม

นายแทน สมรสมนตรี บิดา พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี ผช.ครูพลศึกษา แผนกศึกษา รร.นาวิกโวชน์ ศูนย์วิทยาการ พร. เพื่อน นรจ.24/นย.26 เหล่าทัศนสัญญาณ ถึงแก่กรรม เมื่อ 3 ม.ค.54

กำหนดสวดพระอภิธรรม
 • 3 - 8 ม.ค.54 เวลา 2000 ณ วัดอมรญาติสมาคม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
กำหนดฌาปนกิจศพ
 • วันอาทิตย์ที่ 9 ม.คง54 เวลา 1500 ณ เมรุวัดอมรญาติสมาคม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945