2553-12-24

สารอวยพรวันขึ้นปีใหม่ จาก ผบ.ทร.


สารอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 จาก พลเรือเอก กำธร พุ่งหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

กำหนดฌาปนกิจศพ ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา)

ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา) นรจ.24/นย.26 เหล่าพลาธิการ หน.มว.จัดหาและควบคุมพัสดุ แผนกพลาธิการ กอง สน.สพ.ทร. และนางภัสร์นรี อัครเชาวนน์นนท์ (ภรรยา ร.ท.พงษ์ธเนศ ฯ) ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ 20 ธ.ค.53

 • รดน้ำศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. เวลา 1600 ศาลาแอร์ 1 - 2 ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพ
 • สวดพระอภิธรรม 22 - 24 ธ.ค.53 เวลา 1900 ศาลาแอร์ 1 - 2 ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพ
 • ฌาปนกิจศพ ใน วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค.53 ณ เมรุวัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพ
  - เวลา 1100 นางภัสร์นรี อ้ครเชาวน์นนท์
  - เวลา 1600 ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-12-22

ขออาลัย ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา)


ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา)

เมื่อ 20 ธ.ค.53 เวลาประมาณ 1130 ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนท์ (ถนอม ศรีทา) เพื่อน นรจ.24/นย.26 เหล่าพลาธิการ ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในระหว่างเดินทางจากคาเมรอน ไฮแลนด์ ไปยัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าว น.ต.ชูชาติ คลังสุวรรณ ซึ่งได้เดินทางร่วมด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนที่เสียชีต และขอให้เพื่อที่ได้รับบาดเจ็บกลับเป็นปกติโดยเร็ววัน

งานฌาปณกิจศพของ ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาวน์นนทื จะประกาศให้ทราบต่อไป


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-12-13

เพื่อน นรจ.24/นย.26 เลื่อนยศที่สูงขึ้น


เพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 919/2553 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัติ สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้
 • ว่าที่ น.ท.เชาว์ สีผ่องใส
 • ว่าที่ น.ท.สมพงษ์ สมบุญ
 • ว่าที่ น.ต.ประเวช สิงหทราเมศน์
 • ว่าที่ น.ต.อรรถวิทย์ ไตรรัตน์
 • ว่าที่ น.ต.ปรีชา ดีการ
 • ว่าที่ น.ต.ณัฏพัฒน์ วงษ์ประคอง
 • ว่าที่ น.ต.สมทรง พุ่มจันทร์
 • ว่าที่ น.ต.ชูช่อ เวหะชาติ
 • ว่าที่ น.ต.สมชาย แจ่มจำรัส
 • ว่าที่ น.ต.กระแส ภูษิต
 • ว่าที่ น.ต.สมภพ ภู่เกลี๊ยะ
 • ว่าที่ น.ต.สมศักดิ์ บุญสวน
 • ว่าที่ น.ต.ประกิต คงใจ
 • ว่าที่ น.ต.ธัม รงค์ พงษ์สำราญ
 • ว่าที่ ร.อ.นิมิตร์ สมัครพงษ์
 • ว่าที่ ร.อ.ชาตรี รุ่งเรือง

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-12-08

กรมอุทกศาสตร์ ปรับราคาแผนที่เดินเรือ


กรมอุทกศาสตร์ ปรับราคาแผนที่เดินเรือ: " กรมอุทกศาสตร์ ขอปรับราคาแผนที่เดินเรือทุกหมายเลข เป็นแผ่นละ ๔๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้โดย..."ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า กรมแพทย์ทหารเรือ


กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุตรข้าราชการและลูกจ้างขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2553-12-07

มารดา จ.อ.สุเทพ นุ่มสันต์ ถึงแก่กรรม

ได้รับแจ้งจาก ร.อ.โอภาส สุขสุชีพ เพื่อนสื่อสาร นรจ.24/นย.26 ว่า มารดา จ.อ.สุเทพ นุ่มสันต์ ถึงแก่กรรม

กำหนดสวดอภิธรรม
 • ใน 6 , 7 , 8 ธ.ค.53 ณ ศาลา 1 วัดหลวงพ่ออี๋ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
กำหนดฌาปนกิจ
 • 9 ธ.ค.53 ณ เมรุวัดหลวงพ่ออี๋ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ใน 7 ธ.ค.53 เพื่อน นรจ.24/นย.26 ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ฯ มีรถออจาก พระราชวังเดิม ฯ เวลา 1500

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-11-30

พลา+การเงิน 24 พบปะสังสรรค์

น.ต.สมหมาย พัดพันธ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26 ขอเชิญเพื่อน ๆ เหล่าพลาธิการ และเหล่าการเงิน พบปะสังสรรค์ ใน 10 ธ.ค.53 ณ 27 รีสอร์ต ข้างเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี แจ้งชื่อ-นามสกุล กับ น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง โทร. 0818348178 (คนบ้านเดียวกับคนนัดหมาย)

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
การเดินทาง เส้นทาง ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ไปถึงแยก อ.สองพี่น้อง,วัดไผ่โรงวัว ตามถนนเส้นนั้นไป ถึงสามแยก (ตรงหน้าเป็นที่ว่าการ อ.สองพี่น้อง )เลี้ยวซ้ายไปถนนมาลัยแมนเลี้ยวซ้ายแล้วตีเข้าขวาเพื่อกลับรถ(ตรงนั้นเรียก ว่าวัดหนองวัลย์เปรียง)กลับรถแล้ววิ่งตามถนนหมายเลข 321 ไปเรื่อย ๆ จนถึง สามแยกจรเข้(ไฟแดง เหลือง เขียว) รอจังหวะไฟ เมื่อไฟเขียวเลี้ยวขวา มุ่งหน้าอู่ทอง (ระหว่างทางจะเจอแยกซ้ายมือไปบ่อพลอยอย่าเข้าไปเชียวนะ) ให้ตรงไปจะไปถึงอ.อู่ทอง ตรงหน้าจะมีหอนาฬิกา บรรหาร-แจ่มใส ให้ตรงไปประมาณ 300 เมตร จะมีแยกซ้ายมือมีป้าย (บ้านตลุงเหนือ) ให้เลี้ยวเข้าไปเลย (ข้อสังเกตุ ตรงจุดนี้ขวามือเป็นโรงพยาบาลปิยราษฎร์)เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วประมาณ 300 เมตรจะมีสะพานข้ามคลองชลประทาน ให้ขับรถตรงไปเรื่อย ๆ (ถนนโค้งไปโค้งมาช่างหัวมัน) ขับไปจะผ่านบ้านปากเคว่า โรงโม่หิน เนินเขาสูง บ้านห้วยตายัง ดงอ้อย ดงมัน ต้นพุทรา ฯลฯ จนถึงบ้านห้วยหินจะมีสี่แยก ซ้าย-ขวาไม่ต้องสนใจ ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 3 ก.ม. จะผ่านหมู่บ้านจัดสรรทองทวีวิลล่า ซ้ายมือ ขวามือเป็นดงยูคาลิปตัส ตรงไปจะถึงบ้านโป่งไหม จะมีทางแยกขวามือเข้าวัดโป่งไหมวนาราม ซ้ายมือจะมีป้ายบ้านโป่งไหม นั่นละถึงแล้ว ซ้ายมือมีบ้านหลังคาสีฟ้า มีจานดาวเทียมสีขาว มีต้นตาลอยู่ริมถนน นั่นคือ บ้านของแม่ น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง เลี้ยวซ้ายตรงนั่นเลย ไม่มีผิดแน่นอน ถ้าไม่แน่ใจโทรถาม 0818348178 ได้ หมายเหตุ ถนนเส้นนี้ หมายเลข 3472 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

2553-11-24

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่า...


กองทัพเรือ: กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่า...: " กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัด กองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำ..."

2553-11-18

พลัง Quantum Scienceสวัสดีครับ เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26 วันนี้ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของเพื่อนเรา คือ พ.จ.อ.อรุณ แก้วไวทยุทธิ์ เหล่าสื่อสาร ได้ใช้เวลาว่างศึกษาเกี่ยว Quantum Science จนเข้าใจถ่อแท้ หากเพื่อน ๆ สนใจ ติดตามได้จาก http://www.fusionexcel.com/ หากเพื่อนมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้โดยตรง หรือ โทรศัพท์ 0817128096

เหรียญหินลาวา หรือ Quantum Science


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-10-13

เพื่อน นรจ.24/นย.26 รับราชการในชั้นยศสูงขึ้น

ตามคำสั่ง ทร.ที่ 224/53 ให้นายทหารรับราชการ มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 รับราชการในตำแหน่งชั้นยศที่สูงขึ้น คือ

 • น.ต.เชาว์ สีผ่องใส เป็น ผู้บังคับการส่วนแยกที่ 2 กรมสนับสนุน สอ.รฝ. (อัตรา น.ท.)
 • น.ต.สมพงณ์ สมบูญ เป็น หัวหน้าช่าง แผนกรถเครื่องทุ่นแรกง กองงานโยธา ชย.ทร. (อัตรา น.ท.)
 • ร.อ.ประเวช สิงหทราเมศน์ เป็น หัวหน้าหมวดซ่อมบำรุง แผนกปรับบรรยากาศ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.อรรถวิทย์ ไตรรัตน์ เป็น หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ นย. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ปรีชา ดีการ เป็น ประจำแผนกงบประมาณประจำ กองบริหารงบประมาณ สปช.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ณัฏพัฒน์ วงษ์ประคอง เป็น ประจำแผนกธุรการ สวพ.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมทรง พุ่มจันทร์ เป็น หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้ารถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ กองขนส่ง ฐท.สส. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ชูช่อ เวหะชาติ เป็น ครูปกครอง แผนกปกครอง โรงพเรียนพันจ่า ยศ.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมชาย แจ่มจำรัส เป็น หัวชุดจัดส่ง หมวดรับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศูนย์พัสดุช่าง อร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.กระแส ภูษิต เป็น รองผู้บังคับการส่วนแยกที่ 1 กรมสนับสนุน สอ.รฝ. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมภพ ภู่เกลี๊ยะ เป็น ประจำแผนกโครงการ กองแผนและโครงการ สวพ.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.สมศักดิ์ บุญสวน เป็น ประจำแผนกธุรการ ยก.ทร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ประกิต คงใจ เป็น ประจำแผนกขนส่ง กองสนับสนุน กร. (อัตรา น.ต.)
 • ร.อ.ธัมรงค์ พงษ์สำราญ เป็น หัวหน้าหมวดตรวจสอบที่ 1 แผนกปรับปรุงความพร้อมของพัสดุในเรือ กองสนับสนุน ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. (อัตรา น.ต.)


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-10-08

เจ้าท่าภูมิภาค ๕ สั่งคุมเข้มเรือทุกลำสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาค ๕ สั่งคุมเข้มเรือทุกลำสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว สั่งคุมเข้มเรือทุกลำ ต้องมีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
นายวิทยา ยาม่วง ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ซึ่งดูแลรับผิดชอบ ๖ จังหวัดอันดามัน เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด๖ จังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล คุมเข้มเรื่องการควบคุมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้เน้นให้ทุกพื้นที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรือและ ท่าเทียบเรือที่นำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังเกาะต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นได้สร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดย เฉพาะในทะเลฝั่งอันดามัน โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะสร้างความ มั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัย พร้อมเตรียมการยกระดับมาตรฐานของเรือโดยสารต่าง ๆ เช่น เรือโดยสารระหว่างเรือภูเก็ตไปพีพี หรือ กระบี่ มาพีพี โดยจะมีการเข้มงวดเรื่องของทะเบียนเรือ อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต การซักซ้อมการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการนำ CD มาแนะนำเรื่องของการใส่เสื้อชูชีพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะต้องช่วยเหลือตัว เองอย่างไร
ขณะที่ในส่วนของคนที่ขับเรือ ก็ต้องมีใบอนุญาต และเรือทุกลำต้องมีทะเบียนและอุปกรณ์ประจำเรือตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนี้ ในเรื่องของท่าเทียบเรือก็จะต้องมีความแข็งแรงปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน ๖ จังหวัดฝั่งอันดามัน ให้มีความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในการที่จะมาท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน (ที่มา : ศูนย์ข่าวภูเก็ต)

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-10-07

งานฌาปณกิจ บิดา ร.อ.ณงค์ชัย ปาชะณี

เมื่อ 7 ต.ค.53 เวลา 1600 เพื่อน นรจ.24/นย.26 ร่วมพิธีฌาปณกิจ นายทองสุข ปาชะณี บิดา ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี ประจำแผนกรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร. ณ เมรุ วัดบ้านใต้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


2553-10-04

บิดา ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี ถึงแก่กรรม

นายทองสุข ปาชะณี บิดา ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี นรจ.24/นย.26 ประจำแผนกรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร. ถึงแก่กรรม เมื่อ 2 ต.ค.53

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ
- 2 - 6 ต.ค.53 เวลา 2000 ณ วัดบ้านธาตุใต้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

กำหนดฌาปนกิจศพ
- 7 ต.ค.53 เวลา 1600 ณ เมรุ วัดบ้านใต้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ผู้แจ้ง
- ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี โทร. 55132, 0811748283

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-09-16

นรจ.24/นย.26 ร่วมคารวะและยินดีกับคุณครู

น.ท.ประสาร เวชพันธ์ เป็นตัวแทนฯ แสดงความยินดีกับ คุณครู น.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ

ตัวแทน นรจ.24/นย.26 เข้าแสดงความยินดีกับคุณครูที่เป็นนายทหารฝึก รร.ชุมพลฯ และ รร.สื่อสาร ฯ พ.ศ.2524 และ พ.ศ.2525 ขณะที่ นรจ.24/นย.26 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เนื่องจากได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดังนี้
 • น.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็น ผทค.ทร.
 • น.อ.ดุษฎี สังขปรีชา เป็น ผบ.กตอ.กร.
 • น.อ.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ เป็น ผบ.กยฝ.กร.
 • น.อ.สุชีพ หวังไมตรี เป็น หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.
 • น.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เป็น ผทค.ทร.
 • น.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล เป็น เสธ.ทรภ.3
 • น.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น ผบ.กทบ.กร.
 • น.อ.โสภณ วัฒนมงคล เป็น จก.กบ.ทร.
 • น.อ.ธานี ผุดผาด เป็น ผบ.กลน.กร.
 • น.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ เป็น จก.กพ.ทร.
 • น.อ.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เป็น ผทค.ทร.
 • น.อ.นวพล ดำรงพงศ์ เป็น ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
 • น.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ เป็น ลก.ทร.


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-09-02

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ต.ค.53


เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26 ทุกท่านครับ พระบรมราชโองการฯ ครั้งนี้ มีคุณครูที่ท่านเป็นนายทหารฝึกของพวกเราหลายท่าน ทั้งรุ่น 17 และ รุ่น 18 ครับ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-08-12

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สชร.

จาก ข่าวสาร สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) Naval Ratting Alumni Association (NRAA) ปีที่ 12 เดือน มิถุนายน 2553

สวัสดีครับสมาชิก สชร.ทุกท่าน...พบกันอีกแล้วครับหลังจากที่บ้านเมืองของเราต้อางพานพบกับวิกฤติการเมืองครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ... เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ก็เกิดขึ้นแล้วและยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร ??? ... สชร.ของเราไม่มีนโยบายยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้ว แต่เราต้องเดือดร้อนไปด้วยเพราะการเมืองและนักการเมืองนี่ละครับมาเกี่ยวข้องกับเรา มันหนีไม่พ้นจริงๆ ... กลับมาเรื่องของเราดีกว่า...

เรื่องแรกขอประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน "โบลิ่งการกุศล สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 ณ สตร์โบว์ล จังหวัดระยอง ... จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และใคร่จะขอความกรุณาช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ให้กว้างขวาง ... ร่วมด้วยช่วยกันครับผม ... การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของ สชร.เข้าร่วมประชุม จำนวน 214 นาย (จากสมาชิกล่าสุดทั้งหมด 1,749 นาย) มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่จำนวน 41 นาย แยกเป็นสมาชิกสมทบ 5 นาย สมาชิกสามัญ 36 นาย ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษ โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักพูดชื่อดัง สมาชิกให้ความสนใและมีความพึงพอใจพอสมควร มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรคเหล่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจำนวนรวม 4 โรงเรียน คือ รร.สสท.ฯ, รร.พธ.ฯ, รร.พยาบาลฯ และ รร.อล.ฯ

ในช่วงซักถามมีสมาชิกเสนอความต้องการให้ สชร.มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และสอบถามเกี่ยวกับสมาชิกสมทบว่ามีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครอย่างไร ซึ่ง สชร.กำลังจะพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในปีนี้ สชร.ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 53 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สชร.มีผู้ร่วมงาน 35 นาย หลังจากนั้นมีักิจกรรมปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารลิงทีเกาะเกล็ดแก้ว และเิริ่มงานคืนสู่เหย้าฯ ในเวลา 1700 น.มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 นาย งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในโอกาสนี้ สชร.ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินและร่วมงานดังกล่าว ... หวังว่าในโอกาสหน้าคงได้รับความกรุณาจากทุกท่านอีกเช่นเคย ... สวัสดีครับ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-08-09

ท่องเที่ยวเท่าทุนกับ สชร.

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือขอเชิญสมาชิกและครอบครัวร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรถยนต์โดยสารชั้นหนึ่งปรับอากาศ ท่องเที่ยวเท่าทุน สะพานข้ามแมน้ำแควโดยนำท่านขึ้นรถไฟชมทางรถไฟสายมรณะ อาบน้ำแร่ และชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็น ฯลฯ ในราคาเท่าทุน ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 300 บาท (อาหารว่างมื้อเช้าบนรถ) รายละเอียดการเดินทาง
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553
- 0630 ออกจาก สชร.นันทอุทยานสโมสร
- 0730 นมัสการพระปฐมเจดีย์(อาหารเช้าตามอัธยาศัย)
- 0930 สะพานข้ามแม่น้ำแคว (เลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย)
- 1055 ขึ้นรถไฟชมเส้นทางสายมรณะ
- 1155 สถานีรถไฟวังโพธิ์ (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
- 1430 อาบน้ำแร่วัดวังขนาย
- 1630 ตลาดน้ำอัมพวา (ตามอัธยาศัย)
- 2000 เิดินทางถึง สชร.นันทอุทยานสโมสร โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อจองที่นั่งพร้อมชำระเงินได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ชั้น 3 นันทอุทยานสโมสร หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ โทร. 0867693844 หรือ 024755790 (สชร.ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้จองไม่ถึง 30 ท่าน อาจยกเลิกการเดินทาง)


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-07-14

แสดงความยินดี เพื่อน นรจ.24/นย.26 เลื่อนยศ

ขอแสดงความเพื่อน นรจ.24/นย.26 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตามคำสั่ง กห.ที่ 411/2553 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร คือ

- เป็นว่าที่นาวาโท
21 น.ต.วิลาส อินสว่าง ร.น.

- เป็นว่าที่นาวาตรี
42. ร.อ.สมภาพ พันธุ์บุญปลูก ร.น.
46. ร.อ.ณัฐสันต์ วงศ์ภูมิ ร.น.

- เป็นว่าที่เรือเอก
136. ร.ท.ปราโมทย์ แหลมพรม ร.น.
144. ร.ท.พรศักดิ์ ศรีพุ่ม ร.น.
151. ร.ท.ดิเรก พงษ์แย้ม ร.น.
152. ร.ท.ธนู จีรนันทพร ร.น.
188. ร.ท.ชานน เวชกามา ร.น.

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-07-13

กลุ่มออมทรัพย์ 24 กรุงเทพ จ่ายปันผล และเลี้ยงสังสรรค์

เมื่อ 12 ก.ค.53 เวลา 1130 กลุ่มออมทรัพย์ 24 กรุงเทพ ได้นัดจ่ายปันผล และเลี้ยงสังสรรค์กลุ่ม ณ ห้องอาหาร กรีนลีฟ ถ.อรุณอมรินทร์ กรุงเทพ ตามมติของกลุ่มในการจ่ายเงินปันผลครั้งก่อน (ม.ค.53) จาก ข้อเสนอของ น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน
กลุ่มออมทรัพย์ 24 ฯ จัดขึ้นมาจากเพื่อน นรจ.24 เหล่าขนส่ง ได้เห็นปัญหาทางเศรษฐกิจของเพื่อนในพื้นที่กรุงเทพ จึงจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์อาศัยเงินเพียงเล็กน้อยของเพื่อนๆ เป็นทุนกองกลาง ช่วยเหลือเพื่อนโดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
ในเดือน ม.ค.ของทุกปี ประธานกลุ่ม น.ต.ศุภโชค เสือขำ (ปรีชา เสือขำ) จะเรียกประชุมสมาชิกรับเงินปันผล พร้อมกับเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้มีโอกาสพบปะเพื่อน นรจ.24 ครั้นต่อมา น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน ได้เห็นว่า การมาประชุมกันปีละ 1 ครั้งน้อยเกินไป จึงมีมติให้รับเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง
ปัจจุบัน ถึงแม้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของเพื่อน นรจ.24 ในพื้นที่ กรุงเทพ จะบรรเทาเบาบางลง แต่กลุ่มออมทรัพย์ 24 ก็ยังคงมีบทบาทในการยึดเหนี่ยวสถานะความสัมพันธ์ของเพื่อน นรจ.24 ในพื้นที่กรุงเทพไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเพื่อน ๆ ในกลุ่มก็ยังแสวงหาเพื่อน ๆ นรจ.24 เข้ามาร่วมในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง หากเพื่อน นรจ.24/นย.26 ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเิพิ่มเติมได้ที่ น.ต.ศุภโชค เสื้อขำ โทร.54674 , 089-2155948

- รายนามสมาชิก
 1. น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน
 2. น.ต.ศุภโชค เสือขำ
 3. น.ต.ศรายุทธ์ ตรีรมณ์
 4. น.ท.สาธิต ดวงเนตร
 5. น.ท.สมเกียรติ จันทรโอภาส
 6. น.ต.วิชัย ภักดีเตล็บ
 7. น.ต.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์
 8. น.ต.ทินกร ทองแสน
 9. น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี
 10. ร.อ.ไพฑูรย์ ทรัพย์เฉลิม
 11. ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ
 12. พ.จ.อ.จรัญ แดงกระจ่าง
 13. ร.อ.สมศักดิ์ บุญสวน
 14. น.ต.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ
รายงานสถานะการเงิน ออมทรัพย์ 24 (กรุงเทพ) เมื่อ 7 ก.ค.53
- จำนวนสมาชิก 14 นาย เงินหุ้น จำนวน 68,200.- บาท
- เงินในบัญชี จำนวน 50,262.89 บาท เงินกู้รอชำระ 19,500.-บาท
- เงินปันผลสมาชิกครึ่งปี ม.ค.-ก.ค.53 จำนวนเงินปันผลสูงสุด 114.50 บาท ต่ำสุด 68.70 บาท
ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-06-15

บิดา ร.ท.สาธิต เทศกิจ ถึงแก่กรรม

นายบุญส่ง เทศกิจ บิดา ร.อ.สาธิต เทศกิจ (พรรคกลิน รุ่น 24) นายช่าง กองช่าง บก.กทบ.กร. ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๕๓
 • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 14 - 20 มิ.ย.53 เวลา 1900 ณ วัดสาขลา อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
 • กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย.53 เวลา 1700 ณ เมรุวัดสาขลา ฯ
ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-04-19

บิดา ร.อ.เทพปัญญา คล่องเชิงสาร ถึงแก่กรรม

นายเชื่อม คล่องเชิงสาร บิดา ร.อ.เทพปัญญา คล่องเชิงสาร นรจ.24/นย.26 ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ 1 กอง รปภ.ฐท.สส. ถึงแก่กรรม เมื่อ 16 เม.ย.53
 • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 16 - 23 เม.ย.53 เวลา 1900 ณ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.53 เวลา 1700 ณ เมรุ วัดดอนเมือง ฯ
พ.จ.อ.สมศักดิ์ เพ็ชรเที่ยง เสมียนกำลังพล กอง รปภ.ฐท.สส. (โทร.73115) ผู้แจ้ง


เปลี่ยนแปลง กำหนดฌาปนกิจศพ จากวันเสาร์ที่ 24 เม.ย.53 เวลา 1530 เป็น วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.53 เวลา 1700 ณ เมรุวัดดอนเมือง ฯ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-04-16

กำหนด ฌาปนกิจศพมารดา ของ ร.ท.สุวรรณ์ สังข์บูรณ์

ด้วย นางล่ำ สังข์บูรณ์ มารดา ร.ท.สุวรรณ์ สังข์บูรณ์ อายุ 78 ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา เจ้าภาพกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.53 ประมาณเวลา 1530 ณ วัดสันติธรรม (วัดหนองกรด) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

การเดินทาง ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง (Bypass) ไป จ.กำแพงเพชร เมื่อถนนบรรจบกับเส้นพหลโยธิน สังเกตสะพานลอยคนข้ามที่ 2 จะพบป้ายวัดเป็นวัดแรก ติดต่อสอบถาม เจ้าภาพ โทร.0879264410


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-03-12

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สชร.

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.)
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิก สชร. และศิษย์เก่า รร.ชุมพลฯ ได้รับทราบพร้อมทั้งขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
 • เรื่องแรก สมาคมฯ จัดประชุมใหม่สามัญประจำปี 2552 และงานพบปะสังสรรค์ของสมาชิก ซึ่งได้กำหนดในวันศุกร์ที่ 26 มี.ค.53 ระหว่างเวลา 12.00 น. 19.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท.การดำเนินการในปีนี้ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษระหว่างเวลา 13.30 น. - 15.30 น. ก่อนการประชุมใหญ่โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในหัวข้อ "อมรมณ์กับสุขภาพ" สมาชิกอาจจะเคยพบผู้บรรยายทางโทรทัศน์หลายรายการมาแล้ว เช่น รายการ HAPPY@HOME ทางช่อง NBT ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการฮอตไลน์คลายเครียด รายการก้าวทันสุขภาพ รายการเทศนาวาที รายการหัวร่อฮอลิเดย์ และรายการอื่น ๆ อีกมากมาย ในครั้งนี้สมาชิกจะได้พบตัวจริงเสียงจริงของท่านในวันประชุมใหญ่ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องอารมณ์กับสุขภาพซึ่งจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนเราแล้ว ด้วยความที่มีศิลปะในการพูด สมาชิกยังจะหัวเราะคลายเครียด และส่งผลให้อารมณ์และสุขภาพจิตของสมาชิกดีอีกต่างหาก ส่วนการจัดงานพบปะสังสรรค์หลังเลิกประชุมใหญ่ สมาคมฯ ได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รับรองอย่างสมเกียรติ มีดนตรีบรรเลงตลอดงานและมีของรางวัลจับฉลากให้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย และที่สำคัญไม่ควรพลาดโอกาส ต้องมาลงทะเบียนเร็ว ๆ นายกสมาคมฯได้จัดเตรียมของที่ระลึกมีมูลค่าพอสมควรจำนวน ๒๕๐ ชิ้นมาลงทะเบียนช้าของหมดแล้วหมดเลย
  สมาคมได้พยายามนำเสนอสิ่งที่ดี ๆ ให้กับสมาชิกโดยเฉพาะการบรรยายในลักษณะนี้ หากดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เช่น จัดรายการ Talk Show ราคาบัตรใบละประมาณ 1,000 บาท ขึ้นไป ในขณะที่สมาคมฯ ดำเนินการมิได้ขายบัตรหรือมุ่งเน้นทางธุรกิจ แต่จะใช้วิธีเชิญชวนให้สมาชิกบริจาค (ลงขัน) เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา เพราะเห็นว่า การดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างดียิ่ง มีรายรับเข้ามาเพียงพอใช้จ่าย ทำให้เกิดความเชื่อมมั่นว่า แนวทางที่ใช้อยู่นี้ยังจะสามารถดำเนินการได้อีกในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ขอเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่า การดำเนินการในปีนี้มีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าทุกครั้ง มีค่าใช้จ่ายหัวละประมาณ 300 บาทต้น ๆ จึงขอเชิญชวนสมาชิกมาร่วมประชุม และร่วมบริจาคกันมาก ๆ สมาชิกท่านใดมีศักยภาพพอที่จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกที่ยังมีข้อจำกัดในการบริจาคแล้ว ยังจะทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากมีรายได้เหลือมากพอ สมาคมฯ ก็จะนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป
 • เรื่องที่สอง สมาคมฯ จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ หรือ BACK TO SCHOOL ในวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.53 เพื่อให้ศิษย์เก่าซึ่งหมายถึง นักเรียนจ่าทุกพรรค - เหล่า และทุกรุ่นที่เคยศึกษาหรืออบรมที่ รร.ชุมพลฯ มาก่อน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
  1. นำอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับ รร.ชุมพลฯ
  2. เพื่อให้ศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือได้กลับไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่าของท่านพร้อมกับครอบครัว และร่วมงานพบปะสังสรรค์ รร.ชุมพลฯ คือถิ่นเกิดเดียวกันของพวกเรา มีศิษย์เก่าหลายท่านได้กล่าวขานถึงสถานถิ่นนี้ไว้อย่างน่าสนใจ เช่น สถานถิ่นนี้มีมนต์ขลัง สถานถิ่นนี้สร้างชีวิตสร้างอนาคต สถานถิ่นนี้ให้การศึกษาให้ความรู้ให้แสงส่องทาง เป็นต้น
  ในการดำเนินงาน ได้จัดเลี้ยงโต๊ะจีนที่หน้า บก.รร.ชุมพลฯ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น. โดยหลังจากเพิธีเชิญธงราชนาวีลงแล้วจะฉายวีดีทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับ รร.ชุมพลฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้ศิษย์เก่าให้ระลึกถึงความทรงจำร่วมกัน ในงานจะมีนักร้องและดนตรีบรรเลงตลอดงาน ชมแสงสีเสียง และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย ราคาบัตรโต๊ะละ 2,000 บาท (10 คน) (รวมสุรา 100 PIPERS และโซดา) หากศิษย์เก่าท่านใดประสงค์จะพาครอบครัวไปเลี้ยงอาหารลิงที่เกาะเกล็ดแก้ว จะต้องเดินทางล่วงหน้าไปถึงก่อน ซึ่งได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ รร.ชุมพลฯ ไว้ในช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. 15.00 น. ขอเน้นย้ำ การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานพวรวมพลศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ไปยังศิษย์เก่าให้มาร่วมงานกันมาก ๆ ขณะเดียวกันหากศิษย์เก่าท่านใดหรือรุ่นใด มีศักยภาพพอที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับ รร.ชุมพลฯ หรือนักเรียนจ่า เพื่อนำไปทำกิจกรรมแล้ว กรุณาแจ้งให้สมาคมฯ ทราบด้วย เพื่อจะประสานแจ้งให้ รร.ชุมพลฯ ได้ทราบต่อไป อุปกรณ์ที่จะขอมอบขอให้จารึกชื่อและรุ่นไว้ด้วย สำหรับการซื้อบัตรโต๊ะจีนขอแนะนำว่าแต่ละรุ่นควรซื้อยกโต๊ะ ซึ่งจากการเตรียมงานในครั้งนี้มีศิษย์เก่ารุ่นที่ 20 ทราบข่าว ได้มาประเดิมสำรองโต๊ะจีนให้เพื่อนร่วมรุ่น 10 โต๊ะแล้ว ต้องขอขอบคุณในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน เพื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินเหลือจะได้รวบรวมนำไปจัดหาอุปกรณ์ให้กับนักเรียนจ่าตามโรงเรียนต่าง ๆ และบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป สำหรับศิษย์เก่าและครอบครัวซึ่งอยู่พื้นที่กรุงเทพฯ ต้องการจะไปรวมงานคืนสู่เหย้า ที่ รร.ชุมพลฯ หากไม่ประสงค์จะขับรถยนต์ส่วนตัวไป สมาคมฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดเตรียมรถยนต์ปรับอากาศขนาด 52 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซึ่งท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองท่านละ 250 บาท รถออกจากท่านิเวศน์วรดิฐ ในวันจัดงานเวลา 07.00 น. และ 13.00 น.ตามลำดับ และรับกลับเมื่องานเลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ โทร.55790, 0-2411-5855 การจัดซื้อบัตรโต๊ะจีนสามารถดำเนินการได้อีกช่องทางหนึ่งโดยให้จัดซื้อผ่านประธานรุ่นของท่าน ซึ่งจะรวบรวมแจ้งให้สมาคมฯ ต่อไป นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกใหักับศิษบ์เก่าในการจัดซื้อบัตรโต๊ะจีน หรือสำรงอที่นั่งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ กรุณาดำเนินการติดต่อตามช่องทางข้างล่างนี้ และต้องขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
จาก
คณะกรรมการจัดงานฯ

ซื้อบัตรโต๊ะจีน
พื้นที่กรุงเทพ
- สมาคมศิ ษย์เก่าชุมพลทหารเรือ โทร. 55790, 0-2411-5855
- น.อ.ณรงค์ นาคสกุล โทร. 086-7693844
- น.อ.สมบัติ วราศิลป์ โทร. 081-4454759
- น.ท.สมบูรณ์ ถ้วยจินดา โทร. 086-8979829
- น.ท.สุทัศน์ ยอดวิญญูวงศ์ โทร.081-6101953
- น.ท.เอนก ภาคีรักษ์ โทร. 086-0062390
พื้นที่สัตหีบ
- น.อ.ปรีดาศักดิ์ บุญศรีวงษ์ โทร.086-8182069
- น.อ.ถาวร มัทนานุรักษ์ โทร. 089-8054074

สำรองที่นั่งรถยนต์โดยสาร
- สมาคมศิ ษย์เก่าชุมพลทหารเรือ โทร. 55790, 0-2411-5855
- น.อ.ชาญ พูลเพิ่ม โทร. 02-4108847
- น.อ.พูลทวี เหลืองออ่น โทร. 02-393-1214
- น.อ.ณชดล พยุงพันธ์ โทร.083-9879149

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-02-17

แรลลี่คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชุมพลทหารเรือ

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) กำหนดจัดการแข่งขันแรลลี่ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553 ณ หน้ากองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ โทร.0-2475-5790 และ 0-2411-5855ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

สชร.ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันศุำกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 1300 - 1900 ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพประกาศโดย สมาชิก สชร.945

มารดาของ พ.จ.อ.ไชยณรงค์ ก้อนทอง ถึงแก่กรรม

นางฉลวย ก้อนทอง มารดา พ.จ.อ.ไชยณรงค์ ก้อนทอง สพ.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26 ถึงแก่กรรม เมื่อ 15 ก.พ.53
 • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่าง 16 - 19 ก.พ.53 เวลา 1930 ณ วัดตาลเตี้ย ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 • กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.53 เวลา 1600 ณ เมรุวัดตาลเตี้ย

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-02-04

แนะนำที่ห้อยโทรศัพท์ของเพื่อน 24/นย.26


เพื่อน ทร.24/นย.26 ของเรา พ.จ.อ.อรุณ แก้วไวทยุทธิ์ เหล่าสื่อสาร ใช้เวลาว่าง จากการปฏิบัติราชการทำพวงกุญแจ และที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ เป็นงานทำมือ (Handmade) ทุกชิ้น มีกลิ่นไอ ลวดลาย สัญลักษณ์ แบบชาวทหารเรือ หรือลูกประดู่ของพวกเรา มีมากมายหลายแบบ ราคาอันละ 15.- บาท เพื่อน ๆ ท่านใดสนใจนำไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ติดต่อ ได้โดยตรงเองเลยที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0817128096

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-01-31

งานอุปสมบทบุตร พ.จ.อ.จรัญ แดงกระจ่าง

พ.จ.อ.จรัญ แดงกระจ่าง (นย.) ขอเรียนเชิญ เพื่อน นรจ.24/นย.26 เข้าร่วมงานอุปสมบท นายศรัญญู แดงกระจ่าง บุตรชาย ดังมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 (แรม 7 ค่ำ เดือน 3)
 • เวลา 1700 น. พระธรรมเทศนาสอนนาค ณ บ้านเลขที 61/322 ม.5 หมู่บ้านพฤกษา 8 ซอย 25 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 (แรม 8 ค่ำ เดือน 3)
 • เวลา 0700 น. แห่นาคเข้าโบสถ์ทำพิธีอุปสมทบ ณ พทธสีมา วัดลานตากฟ้า
 • เวลา 1100 น. ฉลองพระใหม่
 • เวลา 1200 น. ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร ณ วัดลานตากฟ้า (โต๊ะจีน)
จึงขอเรียนเชิญญาติมิตร และท่านที่เคารพไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาในการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย กรรมใดที่ผู้อุปสมบทได้เคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ผู้อุปสมบทด้วย

รายนามเจ้าภาพ
 • นางนาตยา นุตประภา (ยาย)
 • นางพิมพ์ แดงกระจ่าง (ย่า)
 • นายวสันต์ นุตประภา (ลุง)
 • นางกัลยกร ป่วนสุขเปี่ยม (ป้า)
 • พ.จ.อ.จรัญ แดงกระจ่าง (บิดา)
 • นางนุศรา แดงกระจ่าง (มารดา)

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-01-15

กำหนดฌาปนกิจ มารดา น.ต.อดิศร สางชัยภูมิ

ได้รับแจ้งจาก น.ต.ศุภโชค เสือขำ ว่า

มารดา น.ต.อดิศร สางชัยภูมิ ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 16 ม.ค.53 เวลา 1500 ณ วัดบ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ จึงขอประกาศเชิญเพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26 ให้ทราบ

ติดต่อ น.ต.อดิศร สางชัยภูมิ โทร. 081-865-0681ประกาศโดย สมาชิก สชร.945