2557-02-28

มารดา พ.จ.อ.ธนดล (สังวร) มั่นคง ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ธนดล มั่นคง (สังวร มั่นคง) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • วันพุธที่ 26 ก.พ. - วันเสาร์ที่ 1 มี.ค.57 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองโป่ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 
  • วันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค.57 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดคลองโป่ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 

เบอร์โทรศัพท์ สังวร หรือ ธนดล โทร.0822731987

2557-02-04

บิดา ร.อ.สินชัย สุรสินธุ์ พร.ถึงแก่กรรม

บิดา ร.อ.สินชัย สุรสินธุ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัด พร. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 3-7 ก.พ.57 เวลา1930 กำหนดสวดพระอภิธรรม  ณ วัดรังสีสุนทร กม.5 สัตหีบ ชลบุรี 
  • 8 กพ.57 เวลา1600 กำหนดฌาปนกิจ   ณ วัดรังสีสุนทร กม.5 สัตหีบ ชลบุรี 
เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพวันศุกร์ที่ 7 กพ.57

2557-02-03

บิดา ร.ต.อนุสรณ์ สังผาด ถึงแก่กรรม


นายเล็ก สังข์ผาด บิดา ร.ต.อนุสรณ์ สังข์ผาด นายทหารนอกราชการ รับบำนาญ สังกัด ทร.เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 31 ม.ค.57 มีกำหนดการ ดังนี้


  • 31 ม.ค. - 4 ก.พ.57 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
  • 5 ก.พ.57 เวลา 0700 ทำพิธีบรรจุศพ ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 


มารดา น.ต.ประทีป คำขวัญ ถึงแก่กรรม


นางอุทัย  คำขวัญ  มารดา น.ต.ประทีป  คำขวัญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม  เมื่อ 2 ก.พ.56 มีกำหนดการดังนี้

  • 3 - 5 ก.พ.56 เวลา 2000 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่าง ณ วัดตายม  ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  • 6 ก.พ.56 กำหนดฉาปนกิจ ใน ณ เมรุ วัดตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

มีรถออกจาก ขส.ทร. ใน 4 ก.พ.56 เวลา 1200 และ 6 ก.พ.56 เวลา 0700