2556-01-17

กลุ่มออมทรัพย์ 24 จ่ายเงินปันผล และร่วมกินโต๊ะแชร์

น.ต.สมศักดิ์ บุญสวน , น.ต.ศุภโชค เสือขำ
น.ต.ทินกร ทองแสน , น.ท.ศรายุทธ ตรีรมย์
น.ต.สำรวย ระวังเกียติพงศ์ , น.ท.สมเกียติ์ จันทรโอภาส, ร.อ.มนตรี ผ่องบุรุษ
น.ท.วิทยา สวัสดิมี
น.ต.วิชัย ภักดีตอเล็บ

เมื่อ 17 ม.ค.56 น.ต.ศุภโชค เสือขำ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ 24 ได้นัดสมาชิกฯ เพื่อจ่ายเงินปันผล และร่วมกินโต๊ะแชร์ ณ ร้านอาหาร ชั้น 2 วังนันทอุทยานสโมสร โดย น.ต.ทินกร ทองแสน ได้นำเงินปันผลในรอบ 6 เดือนมาจ่ายให้กับสมาชิก หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-01-15

พ.จ.อ.ชาญ สอนดี ถึงแก่กรรม


พ.จ.อ.ชาญ สอนดี สังกัด สอ.รฝ.(นอกราชการ) นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 14 - 17 ม.ค. เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดเทพลีลา (หน้ารามฯ ปากซอย รามคำแหง 39) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 
  • 19 ม.ค.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดเทพลีลา (หน้ารามฯ ปากซอย รามคำแหง 39) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 
เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสมดพระอภิธรรม ใน วันอังคารที่ 15 ม.ค.55 เวลา 1900 โดยมี น.ท.เฉลิม ฯ , ร.อ.อรุณ ฯ , พ.จ.อ.สัณชัย ฯ เป็นตัวแทนฯ จึงขอเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมในวันเวลาดังกล่าว