2558-07-06

ร.อ.บรรทม โลหิตไทย ถึงแก่กรรม

ร.อ.บรรทม โลหิตไทย ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/07/blog-post.html

ร.อ.บรรทม โลหิตไทย เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าพลาธิการ สังกัด กรม ป.พล.นย. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 6 ก.ค.58 เวลา 1700 รดน้ำศพ ณ วัดบ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.อยุธยา  
  • 6 - 10 ก.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดบ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.อยุธยา 
  • 11 ก.ค.58 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.อยุธยา 

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน