2556-02-12

บิดา ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ ศรีสวน ถึงแก่กรรม


นายขยัน ศรีสวน บิดา ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ ศรีสวน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 11 - 13 ก.พ.26 สวดอภิธรรม ณ วัดหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
  • 14 ก.พ.56 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 


จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

เส้นทางไป วัดหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

2556-02-04

สชร.จัดประชุมสามัญประจำปี 2555สชร.ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งนายกสมาคม ใน วันศุกร์ที่ 15 ก.พ.2556 เวลา 1300 เป็นต้นไป

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945