2556-03-31

มารดา ร.อ. ดาราเดช(แม้ว) ไมตรี ถึงแก่กรรม


นางแปง ไมตรี มารดาของ ร.อ. ดาราเดช(แม้ว) ไมตรี สังกัดกอง รปภ. ฐท.สส. นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 31 มี.ค.- 5 เม.ย.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ.บ้านเลขที่ 474 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 • 6 เม.ย.56 เวลา 1500 ฌาปณกิจ ณ ฌาปณสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 


จึงแจ้งมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2556-03-30

ภรรยา พ.จ.อ.เก่งกล้า บุญหมั่น ถึงแก่กรรม


นางสมัย บุญหมั่น ภรรยา พ.จ.อ.เก่งกล้า บุญหมั่น ขรก.บำนาญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ เมื่อ 29 มี.ค.56 มีกำหนดหนดการดังนี้
- 30 มี.ค.56 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ศาลา 4 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพ
- 30 มี.ค.- 1 เม.ย.56 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 4 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพ
- 2 เม.ย.56 ยังไม่กำหนดเวลา ฌาปนกิจศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

หมายเลขโทรศัพท์ พ.จ.อ.เก่งกล้า ฯ โทร.08977311702556-03-26

มารดา น.ต.ณัฏพัฒน์ (ประจักษ์) วงศ์ประคอง ถึงแก่กรรม


นางเรียม วงษ์ประคอง มารดา น.ต.ณัฏพัฒน์ (ประจักษ์) วงษ์ประคอง นรจ.24/นย.26พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • 25 มี.ค.56 กำหนดรดน้ำศพ 
 • 25 - 30 มี.ค. เวลา 1900 สวดอภิธรรมศพ ณ วัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 • 31 มีค.56 เวลา 1600 น. พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จึงเรียนมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน2556-03-12

มารดา พ.จ.อ.กิตติ ศรีจันทน์ ถึงแก่กรรม
นางทองดี ศรีจันทร์ มารดา พ.จ.อ. กิตติ ศรีจันทร์ นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 12 มี.ค.56 เวลา 1600 กำหนดรดน้ำศพ
 • 12 - 15 มี.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
 • 16 มี.ค.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จึงของแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2556-03-09

บิดา น.อ.ดร.วิชาญ สีดา ถึงแก่กรรม


นาย เสย สีดา บิดา น.อ.ดร.วิชาญ สีดา ถึงแก่กรรม ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 8 มี.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 9 มี.ค.56 เวลา 1600 กำหนดรดน้ำศพ ณ วัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 • 9 - 12 มี.ค.56 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
 • 13 มี.ค.56 เวลา 1600 ฌาปณกิจ ณ วัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

จึงแจ้งมาให้ทราบ

2556-03-05

บิดา พ.จ.อ.สุวิทย์ เชิงฉลาด ถึงแก่กรรม

นายเยื้อง เชิงฉลาด บิดา พ.จ.อ.สุวิทย์ เชิงฉลาด นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • ระหว่าง 1 - 9 มี.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ  ณ บ้านเลขที่ 85 ม.10 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 • วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค.56 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานวัดอุทุมพรธาราม ต.บ้านกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

จึงขอเรียนเชิญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

2556-03-02

กองทัพเรือ ประกวดภาพถ่ายทางทหาร หัวข้อ Navy Contest 2013กองทัพเรือ โดย กองบรรณาธิการนาวิกศาสตร์ ราชนาวิกสภา จัดการประกวดภาพถ่ายทางทหารที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ ในหัวข้อ Navy Contest 2013 ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากราชนาวิกสภา โดยการประกวดมี ๒ ช่วง คือ Photo of the Month และ Photo of the Year
       ขอเชิญชวน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ ร่วมส่งภาพถ่ายทางทหารเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง ปานะรี คชโคตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๒๐ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๑๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการตัดสินในนิตยสารนาวิกศาสตร์ได้ทางเว็บไซต์ www.RTNI.org และที่ www.facebook.com/RTNI 2459


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945