2552-12-30

ปรับปรุงข้อมูลเพื่อน 24

ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อนตามที่ได้ส่งเมล์

* นาวิกโยธิน ทหารสื่อสาร
ร.ท.ปราโมทย์ เพียรชอบ ประจำ นย. โทร.0898214247

* นาวิน - สัญญาณ (ทัศนสัญญาณ)
พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี ที่ทำงาน โทร.024752598, ที่บ้าน โทร. 024282231, มือถือ โทร.0878142311 , email : amon_nature@hotmail.com

* พิเศษ - อิเล็กทรอนิกส์
ร.ต.ปรัชญา ขันธวิทย์
ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.38 โทร. 0894884609
ค้าขายส่วนตัว (จำหน่ายผักคะน้าฮ่องกง, ปุ๋ย และรับจัดทำคู่มือดำเนินชีวิต)


- - - - - -
เพื่อน ๆ ต้องการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อมูล แจ้งข้อมูลมาได้ที่ kai.satit@hotmail.com


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-21

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

ทร.จะประกอบพิธีประดับเครื่องหมายศเป็นการส่วนรวมให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท.ในวาระ ต.ค.52 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม ในวันอังคารที่ 22 ธ.ค.52 เวลา 1330 ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ มีกำหนดการดังนี้
 • 1130 - 1200 ลงทะเบียนเข้ารับการประัดับเครื่องหมายยศ
 • 1215 แถวพร้อม ณ บริเวณประกอบพิธีฯ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่
 • 1330 ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ
ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายศ นำเครื่องหมายยศมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน โดยให้เขียนลำดับหมายเลขตามคำสั่งเลื่อนยศ และชื่อติดไว้หลังเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งนำเข็มกลัดขนาด 3 ซม.คนละ 2 อัน เพื่อใช้ติดตัวหนอนเครื่องหมายยศ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนจะไม่จัดเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีฯ และผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ เครื่องแบบหมายเลข 1 คาดกระบี่ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-16

เพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ตามคำสั่ง กห.ที่ 1036/2552 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ลง 8 ธ.ค.52 มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ดังนี้

 • ว่าที่ น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร
 • ว่าที่ น.ท.บุญยิ่ง บุญผุด
 • ว่าที่ น.ท.สุรพล ฐิตาคม
 • ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ เชียงอินทร์
 • ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ จันทรโอภาส
 • ว่าที่ น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี
 • ว่าที่ น.ต.ณรงค์ ยิ้มแย้ม
 • ว่าที่ น.ต.สมควร ชื่นเจริญ
 • ว่าที่ น.ต.พิภพ เดชชัย
 • ว่าที่ ร.อ.ประสพโชค สันตยานนท์

ขอแสดงความยินดีกับ เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26 ทุกท่านครับ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-15

ขอแสดงความยินดีนายทหารใหม่

ตามคำสั่ง กห.ที่ 1044/2552 ลง 11 ธ.ค.52 มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 เลื่อนฐานะ ดังนี้
 • ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ชื่นมนัส
 • ว่าที่ ร.ต.ศักดา เกิดทอง
 • ว่าที่ ร.ต.สมนึก ตังวศิลป์
 • ว่าที่ ร.ต.วิชัย รัตนวิชัย
 • ว่าที่ ร.ต.วีระวุฒ ยอดเถื่อน
 • ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ ทองคุ้ม
 • ว่าที่ ร.ต.กิตติ นนทะสอน
 • ว่าที่ ร.ต.ถวิล พงษ์พิทักษ์
 • ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ธรรมเนียม
 • ว่าที่ ร.ต.พยุง ตองอ่อน
 • ว่าที่ ร.ต.บุญเรือง สะสมประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-14

มารดาของ น.ต.สุรพล ฐิตาคม ถึงแก่กรรม

นางส้มเกลี้ยง ฐิตาคม มารดา น.ต.สุรพล ฐิตาคม หน.ธก.บก.กร.
 • ถึงแก่กรรม เมื่อ 12 ธ.ค.52
 • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 ธ.ค.52 เวลา 2000 ณ วัดดาวเรือง ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.52 เวลา 1530 ณ วัดดาวเรือง ฯ
 • ร.อ.มนตรี ศุภธรรมกิจ นายทหารโปรแกรม แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.ฐท.สส. (โทร.71006) ผู้แจ้ง
นรจ.24/นย.26 ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-04

เพื่อน นรจ.24/นย.26 รับตำแหน่งใหม่

ของแสดงความยินดี กับ น.ท.คมกริช เจริญแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น หน.นธน.ฝ่าย ธน.นย. อัตรา นาวาเอกประกาศโดย สมาชิก สชร.945