2559-10-27

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/10/blog-post_27.html

นาย วันชนะ  วงศ์ไศยา บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา  วงศ์ไศยา เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 27 ต.ค.59 เวลา 1730 รดน้ำศพ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 - 29 เวลา  1930  สวดพระอภิธรรม ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 ต.ค.59 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
 - วันอาทิตย์  30 ต.ค.59 เวลา 1700 ฌาปนกิจ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม

บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/10/blog-post_27.html

นาย วันชนะ  วงศ์ไศยา บุตรชาย พ.จ.อ.วิทยา  วงศ์ไศยา เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 27 ต.ค.59 เวลา 1730 รดน้ำศพ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 - 29 เวลา  1930  สวดพระอภิธรรม ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
- 27 ต.ค.59 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
 - วันอาทิตย์  30 ต.ค.59 เวลา 1700 ฌาปนกิจ ณ วัดอัมพาราม (วัดบ้านอำเภอ) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2559-10-10

มารดา พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

นางหลาบ ผิวผ่อง มารดา พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 9 ต.ค.59 มีกำหนดการดังนี้
* 10 - 14 ต.ค.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง กาญจนบุรี
* วันเสาร์ที่ 15 ต.ค.59 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดลำทหาร ต.บ้านเก่า อ.เมือง กาญจนบุรี

ติดต่อเจ้าภาพ
* พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง กรม สห.ทร. โทร. 55288 , 0869821323

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน