2554-07-28

มารดาคุณครู น.อ.อรรถพร บรมสุข ถึงแก่กรรม

นางจารุวรรณ บรมสุข มารดา น.อ.อรรถพร บรมสุข นนร.74 คุณครู นรจ.24/นย.26/พร.73 และ น.อ.พิสิษฐ์ บรมสุข นนร.76 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
  • 1 ส.ค.54 เวลา 1700 พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

บิดา พ.จ.อ.อำพล หอมเหมือน ถึงแก่กรรม

พระภิกษุสมบูรณ์ บิดา พ.จ.อ.อำพล หอมเหมือน กอว.สพ.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรม เมื่อ 22 ก.ค.54 มีกำหนดการดังนี้
  • 23 - 30 ก.ค.54 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • 31 ก.ค.54 เวลา 1630 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดบางพระวรวิหารฯ


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-07-27

YRAT เตรียมแข่งขันเรือใบ HHR2011

กองทัพเรือ: สมาคมแข่งเรือใบ ฯ เตรียมจัดการแข่งขันเรือใบรายการ ...: "กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดการแข่งขันเรือใบรายการ 'หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๑' ระหว่างวันที่ ๒๐ ถ..."ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-07-21

บิดา พ.จ.อ.ธนวัฒน์ มีศรีสุข ถึงแก่กรรม

จ.ส.อ.(พิเศษ) เฉลิม มีศรีสุข ข้าราชการบำนาญ บิดา พ.จ.อ.ธนวัฒน์ มีศรีสุข ประจำ กร.และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ผู้ควบคุมเรือลำเลียงพลหมู่เรือสนับสนุน หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เื่มื่ออ วันพุธที่ 20 ก.ค.54
  • กำหนด พิธีรดน้ำศพ ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค.54 ณ วัดบางนานอก (ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) ศาลา 3 เวลา 1600
  • กำหนด สวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ วันที่ 21 - 24 ก.ค.54 ศาลา 3 วัดบางนานอก เวลา 1900
  • กำหนด ฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค.54 ณ เมรุวัดบางนานอก เวลา 1700
ขอเรียนเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ท่านผู้บังคับบัญชา และผู้รู้จักคุ้นเคย ร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว

โทรศัพท์ติดต่อ 0850197568

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945