2551-01-01

นาวิกโยธิน - ทหารสื่อสาร

 • ธวัชชัย รัตนอาภากรณ์
 • สายชล กระจ่างสุวรรณ
 • วีรศักดิ์ แสงมาลา
 • วิโรจน์ อุดมสุข
 • ธงชัย นวลดอกรักษ์
 • กมลพันธ์ หิรัญ
 • เสรี คนแรง
 • สังเีวียน ทูลเศียร
 • วิรัตน์ ใหญ่ชุก
 • เพลิน ทัพเณร
 • จิตทนง เปลวทอง
 • สุรเชษฏ์ คงเจริญ
 • สุทธิ แสงโชติ
 • กิจจา กิจสำเร็จ
 • สันติ จำเนียรสวัสดิ์
 • สามารถ เหมือนช้าง
 • ชูช่อ เวหะชาติ
 • วันชัย ปัญโญ
 • ศุภฤกษ์ สาขา
 • เสรีย์ โพธิ์รัง
 • นิวัติ ศุภมณี
 • วีรทัศน์ นงนุช
 • ชัยโรจน์ หงษา
 • เจษฏา พร้อมมูล
 • ร.ท.ปราโมทย์ เพียรชอบ
  - ราชการ ศปชด.กปช.จต.
  - โทร. 0898214247
  - email : pramote.pen@gmail.com
  - ที่อยุ่ 79/1 ม.3 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 2300
 • ประเสริฐ แก้วมีศรี
 • อาคมน์ ปานปู
  - โทร.0894558343
 • ยอดพงษ์ ม่วงแก้ว
 • ธีรเดช ภักวาปี
 • ประสานศักดิ์ นิพันธ์ประศาสน์
 • สันติ กูบกระบี่
 • อวยพร กล้ารบ
 • นิพนธ์ มารุ่งเรือง
 • เกรียงไกร นุ่มสงวน
 • นพพร จันทร์กระจ่าง
 • สุนันท์ ทองเภา
 • สุชล สุนทรศร
 • สนั่น ขุนทุม
 • ศรายุทธ วิสุทธิ
 • อนุสัญญา พัสตรานนท์
 • พิมาน เขียววิจิตร์
 • อรรถวิทย์ ไตรรัตน์
 • วชิราวุฒิ คำฤาเดช
 • สรพงศ์ ทองโสภา
 • สุทโธ มาลา
 • มาโนช คำมีสันติ ราศรีกฤษณ์
 • วันชัย สุขเกษม
 • วิเชียร ภาคภูมิ
 • สมเดช หาญวิลัย
 • ชัยชนะ ชื่นชมภู
 • สมโภช บุญดอก
 • วิวรรธน์ ทิพยวรรธนะ
 • วัชรชัย สัมฤทธิ์ผล
 • สุรพงษ์ โหลสกุล
 • สัญญา ปัญจาคะ
 • กัมปนาท ทองคำ
 • ประโลม วาจาทะศิลป์
 • จักรกฤช พูลผล
 • วิสูตร สินชัย กิจ
 • อภิชาติ วรรณวัฒนะ
 • จรงเดช ก้อนจินดา
 • ศรันย์ ชื่นมฤมิตร
 • นิวัติ แสงศรีจันทร์รัตน์
 • สุวัฒน์ พรคุณา
 • ยุทธนาวิน บุตราษฏร์
 • นพฤทธิ์ ป้องความดี
 • จุมพล จูมพระบุตร

8 ความคิดเห็น:

 1. ร.ท.ปราโมทย์ เพียรชอบ ประจำ นย.(นย.สื่อสาร)
  0898214247

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29/3/53 13:31

  รบกวนหน่อยครับ..ฝากถึงเพื่อนวีระศักดิ์ แสงมาลา ถ้าใครรู้จักช่วยกรุณาบอกให้โทรเบอร์ 08-5334-2618 ถึง อ.สรวรรธน์ ดาราแหวว
  (อ.อ็อด)มหาวทยาลัยธนบุรี ขอขอบพระคุณครับ!

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ8/4/53 10:35

  ใครพบเห็นจิตทนง เปลวทองฝากบอกด้วย ยังมีใครบางคนคิดถึงอยู่เสมอ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27/7/53 10:12

  ว่าที่ ร.ท.จิตทนง เปลวทอง ปฎิบัติราชการที่ นปท.ทร./นปท.๒

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ10/9/53 11:12

  ร.ท.สายชล ก.
  พ.จ.อ.วีระศักดิ์ ส.
  ร.ท.วิโรจน์ อ.
  ร.อ.ธงชัย น.
  ร.ท.วิรัตน์ ห.
  ร.อ.เพลิน ท.
  ร.ต
  ร.ท.จิตรทนง ป.

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ7/8/55 12:40

  คิดถึงเพื่อน นรจ.ทร.รุ่น 24 ทุกคนครับ จาก ร.ท.นิพนธ์ มารุ่งเรือง (โปรหนุ่ย) กองส่งกำลังบำรุงหน่วยบัญชาการ นย. 087-1416500

  ตอบลบ
 7. ใครมีเบอร์ติดต่อประสานศักดิ์ นิพันธ์ประศาสน์ บ้างครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ12/5/56 13:01

  คิดถึงนจร.24ทร26คนนึงค่ะเป็นไงบ้างไม่รู้ไม่ติดต่อมาเลย

  ตอบลบ