2553-03-12

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สชร.

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.)
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิก สชร. และศิษย์เก่า รร.ชุมพลฯ ได้รับทราบพร้อมทั้งขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
  • เรื่องแรก สมาคมฯ จัดประชุมใหม่สามัญประจำปี 2552 และงานพบปะสังสรรค์ของสมาชิก ซึ่งได้กำหนดในวันศุกร์ที่ 26 มี.ค.53 ระหว่างเวลา 12.00 น. 19.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท.การดำเนินการในปีนี้ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษระหว่างเวลา 13.30 น. - 15.30 น. ก่อนการประชุมใหญ่โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในหัวข้อ "อมรมณ์กับสุขภาพ" สมาชิกอาจจะเคยพบผู้บรรยายทางโทรทัศน์หลายรายการมาแล้ว เช่น รายการ HAPPY@HOME ทางช่อง NBT ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการฮอตไลน์คลายเครียด รายการก้าวทันสุขภาพ รายการเทศนาวาที รายการหัวร่อฮอลิเดย์ และรายการอื่น ๆ อีกมากมาย ในครั้งนี้สมาชิกจะได้พบตัวจริงเสียงจริงของท่านในวันประชุมใหญ่ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องอารมณ์กับสุขภาพซึ่งจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนเราแล้ว ด้วยความที่มีศิลปะในการพูด สมาชิกยังจะหัวเราะคลายเครียด และส่งผลให้อารมณ์และสุขภาพจิตของสมาชิกดีอีกต่างหาก ส่วนการจัดงานพบปะสังสรรค์หลังเลิกประชุมใหญ่ สมาคมฯ ได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รับรองอย่างสมเกียรติ มีดนตรีบรรเลงตลอดงานและมีของรางวัลจับฉลากให้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย และที่สำคัญไม่ควรพลาดโอกาส ต้องมาลงทะเบียนเร็ว ๆ นายกสมาคมฯได้จัดเตรียมของที่ระลึกมีมูลค่าพอสมควรจำนวน ๒๕๐ ชิ้นมาลงทะเบียนช้าของหมดแล้วหมดเลย
    สมาคมได้พยายามนำเสนอสิ่งที่ดี ๆ ให้กับสมาชิกโดยเฉพาะการบรรยายในลักษณะนี้ หากดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เช่น จัดรายการ Talk Show ราคาบัตรใบละประมาณ 1,000 บาท ขึ้นไป ในขณะที่สมาคมฯ ดำเนินการมิได้ขายบัตรหรือมุ่งเน้นทางธุรกิจ แต่จะใช้วิธีเชิญชวนให้สมาชิกบริจาค (ลงขัน) เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา เพราะเห็นว่า การดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างดียิ่ง มีรายรับเข้ามาเพียงพอใช้จ่าย ทำให้เกิดความเชื่อมมั่นว่า แนวทางที่ใช้อยู่นี้ยังจะสามารถดำเนินการได้อีกในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ขอเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่า การดำเนินการในปีนี้มีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าทุกครั้ง มีค่าใช้จ่ายหัวละประมาณ 300 บาทต้น ๆ จึงขอเชิญชวนสมาชิกมาร่วมประชุม และร่วมบริจาคกันมาก ๆ สมาชิกท่านใดมีศักยภาพพอที่จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกที่ยังมีข้อจำกัดในการบริจาคแล้ว ยังจะทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากมีรายได้เหลือมากพอ สมาคมฯ ก็จะนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป
  • เรื่องที่สอง สมาคมฯ จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ หรือ BACK TO SCHOOL ในวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.53 เพื่อให้ศิษย์เก่าซึ่งหมายถึง นักเรียนจ่าทุกพรรค - เหล่า และทุกรุ่นที่เคยศึกษาหรืออบรมที่ รร.ชุมพลฯ มาก่อน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
    1. นำอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับ รร.ชุมพลฯ
    2. เพื่อให้ศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือได้กลับไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่าของท่านพร้อมกับครอบครัว และร่วมงานพบปะสังสรรค์ รร.ชุมพลฯ คือถิ่นเกิดเดียวกันของพวกเรา มีศิษย์เก่าหลายท่านได้กล่าวขานถึงสถานถิ่นนี้ไว้อย่างน่าสนใจ เช่น สถานถิ่นนี้มีมนต์ขลัง สถานถิ่นนี้สร้างชีวิตสร้างอนาคต สถานถิ่นนี้ให้การศึกษาให้ความรู้ให้แสงส่องทาง เป็นต้น
    ในการดำเนินงาน ได้จัดเลี้ยงโต๊ะจีนที่หน้า บก.รร.ชุมพลฯ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น. โดยหลังจากเพิธีเชิญธงราชนาวีลงแล้วจะฉายวีดีทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับ รร.ชุมพลฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้ศิษย์เก่าให้ระลึกถึงความทรงจำร่วมกัน ในงานจะมีนักร้องและดนตรีบรรเลงตลอดงาน ชมแสงสีเสียง และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย ราคาบัตรโต๊ะละ 2,000 บาท (10 คน) (รวมสุรา 100 PIPERS และโซดา) หากศิษย์เก่าท่านใดประสงค์จะพาครอบครัวไปเลี้ยงอาหารลิงที่เกาะเกล็ดแก้ว จะต้องเดินทางล่วงหน้าไปถึงก่อน ซึ่งได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ รร.ชุมพลฯ ไว้ในช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. 15.00 น. ขอเน้นย้ำ การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานพวรวมพลศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ไปยังศิษย์เก่าให้มาร่วมงานกันมาก ๆ ขณะเดียวกันหากศิษย์เก่าท่านใดหรือรุ่นใด มีศักยภาพพอที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับ รร.ชุมพลฯ หรือนักเรียนจ่า เพื่อนำไปทำกิจกรรมแล้ว กรุณาแจ้งให้สมาคมฯ ทราบด้วย เพื่อจะประสานแจ้งให้ รร.ชุมพลฯ ได้ทราบต่อไป อุปกรณ์ที่จะขอมอบขอให้จารึกชื่อและรุ่นไว้ด้วย สำหรับการซื้อบัตรโต๊ะจีนขอแนะนำว่าแต่ละรุ่นควรซื้อยกโต๊ะ ซึ่งจากการเตรียมงานในครั้งนี้มีศิษย์เก่ารุ่นที่ 20 ทราบข่าว ได้มาประเดิมสำรองโต๊ะจีนให้เพื่อนร่วมรุ่น 10 โต๊ะแล้ว ต้องขอขอบคุณในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน เพื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินเหลือจะได้รวบรวมนำไปจัดหาอุปกรณ์ให้กับนักเรียนจ่าตามโรงเรียนต่าง ๆ และบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป สำหรับศิษย์เก่าและครอบครัวซึ่งอยู่พื้นที่กรุงเทพฯ ต้องการจะไปรวมงานคืนสู่เหย้า ที่ รร.ชุมพลฯ หากไม่ประสงค์จะขับรถยนต์ส่วนตัวไป สมาคมฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดเตรียมรถยนต์ปรับอากาศขนาด 52 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซึ่งท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองท่านละ 250 บาท รถออกจากท่านิเวศน์วรดิฐ ในวันจัดงานเวลา 07.00 น. และ 13.00 น.ตามลำดับ และรับกลับเมื่องานเลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ โทร.55790, 0-2411-5855 การจัดซื้อบัตรโต๊ะจีนสามารถดำเนินการได้อีกช่องทางหนึ่งโดยให้จัดซื้อผ่านประธานรุ่นของท่าน ซึ่งจะรวบรวมแจ้งให้สมาคมฯ ต่อไป นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกใหักับศิษบ์เก่าในการจัดซื้อบัตรโต๊ะจีน หรือสำรงอที่นั่งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ กรุณาดำเนินการติดต่อตามช่องทางข้างล่างนี้ และต้องขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
จาก
คณะกรรมการจัดงานฯ

ซื้อบัตรโต๊ะจีน
พื้นที่กรุงเทพ
- สมาคมศิ ษย์เก่าชุมพลทหารเรือ โทร. 55790, 0-2411-5855
- น.อ.ณรงค์ นาคสกุล โทร. 086-7693844
- น.อ.สมบัติ วราศิลป์ โทร. 081-4454759
- น.ท.สมบูรณ์ ถ้วยจินดา โทร. 086-8979829
- น.ท.สุทัศน์ ยอดวิญญูวงศ์ โทร.081-6101953
- น.ท.เอนก ภาคีรักษ์ โทร. 086-0062390
พื้นที่สัตหีบ
- น.อ.ปรีดาศักดิ์ บุญศรีวงษ์ โทร.086-8182069
- น.อ.ถาวร มัทนานุรักษ์ โทร. 089-8054074

สำรองที่นั่งรถยนต์โดยสาร
- สมาคมศิ ษย์เก่าชุมพลทหารเรือ โทร. 55790, 0-2411-5855
- น.อ.ชาญ พูลเพิ่ม โทร. 02-4108847
- น.อ.พูลทวี เหลืองออ่น โทร. 02-393-1214
- น.อ.ณชดล พยุงพันธ์ โทร.083-9879149

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945