2557-06-30

มารดา น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ถึงแก่กรรม

นางเติม ขุนทา มารดา น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา  ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร ถึงแก่กรรม เมื่อ 29 มิ.ย.57 มีกำหนดการดังนี้

  • ระหว่าง 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.57 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
  • ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ค.57 เวลา 1500 กำหนดฌาปณกิจ ณ วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จึงขอแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน 

2557-06-26

มารดา พ.จ.อ.มัจสริยะ ครไชยศรี ถึงแก่กรรม

เมื่อคืนวันที่ 24 มิ.ย.57 มารดา พ.จ.อ.มัจสริยะ ครไชยศรี เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

  • 25 - 27 มิ.ย.57 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดกลาง ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 
  • 28 มิ.ย.57 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดกลาง ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ให้ทราบด้วยกัน 

2557-06-15

พ.จ.อ.สรศักดิ์ บัวผัน ถึงแก่กรรม


พ.จ.อ.สรศักดิ์ บัวผัน  เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 พรรคนาวิกโยธิน เหล่าทหารปืนใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ 14 มิ.ย.57 เวลาประมาณ 2100

  • 14 - 15 มิ.ย.57 กำหนดบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ 16 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธิ์   
  • 16 มิ.ย.57 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดป่าอุดมธรรม หมู่ 16 ต.ห้วยโพธิ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธิ์
รายละเอียดติดต่อ คุณพร (ภรรรยา) โทร.0887465622

2557-06-06

บิดา พ.ต.ท.สอาด วงษ์เวียงจันทร์ ถึงแก่กรรม

นายดี วงษ์เวียงจันทร์ บิดาของ พ.ต.ท.สอาด วงษ์เวียงจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.ดชิงทะเล จว.ภูเก็ต เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา มีกำหนดการดังนี้

  • 7 มิ.ย.57 เวลา 1600 พิธีรดน้ำศพ ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร (บางเขน) กรุงเทพฯ 
  • 7 - 9 มิ.ย.57 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร (บางเขน) กรุงเทพฯ 
  • 10 มิ.ย.57 เวลา 1830 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร (บางเขน) กรุงเทพฯ 
จึงเรียน เพือน นรจ.24/นย.26/พร.73 เพื่อทราบโดยทั่วกัน