2554-05-10

กีฬาแล่นใบกองทัพเรือ: ชมการฝึกกีฬาแล่นใบ

กีฬาแล่นใบกองทัพเรือ: ชมการฝึกกีฬาแล่นใบ: "ขอเชิญชม การฝึกกีฬาแล่นใบ ในรายการ โลกใบเดียวกัน ทางสถานีโทรทัศน์ THAI PBS ใน วันที่ 6, 20, 27 พ.ค.54 และ 3, 10 มิ.ย.54 เวลาประมาณ 1330"ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

กองทัพเรือ: ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...

กองทัพเรือ: ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...: " ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด 'สะพานเดินเรือ' ทางเคเบิ้ลทีวี ทุกวันพุธ และวันศุกร์ กองทัพเรือ ขอเชิญชว..."ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-05-07

งานเลี้ยงพบปะสังสรร


งานเลี้ยงพบปะสังสรร สามทศวรรษ นรจ.24 นย.26 พร.73 ณ ลานหน้า บก.รร.ชุมพลทหารเรือ

บรรยากาศในงาน
เพื่อน ณเรศ ก. ที่ช่วยสร้างสีสรรในงาน


Sent via BlackBerry® from AIS

ทำบุญเลี้ยงพระเพล

เวลา 1030 นรจ.24 ฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดคลองบางไผ่ หน้าสนามบินอู่ตะเภา จว.ระยอง
Sent via BlackBerry® from AIS

สักการะเสด็จเตี่ย


เวลา 0909 นรจ.24 ฯ ร่วมพิธีสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี นรจ.24 นย.26 พร.73 ณ ตำหนัก ฯ สอ.รฝ.
Sent via BlackBerry® from AIS

บวงสรวงศาลพระเจ้าตาก

เวลา 0809 นรจ.24 ฯ บวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี นรจ.24 นย.26 พร.73
Sent via BlackBerry® from AIS

การจัดงาน 30 ปี นรจ.24/นย.26

สวัสดีครับเพื่อนๆ นรจ.24/นย.26 การจัดเลี้ยงงานพบปะสังสรร ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของรุ่นเราดังนี้


ผู้ประสานการจัดงาน
- น.ท.ประสาร เวชพันธ์ ( prasarn.w@navy.mi.th) โทร.0-2475-5768
- น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี ( wittaya.s@navy.mi.th ) โทร.0-2475-4645
- น.ท.สาธิต ดวงเนตร ( satit.d@navy.mi.th ) โทร.0-2475-7820


2554-05-02

กำหนดสอบ น.ท.และ น.ต. ประจำปี 2554

กพ.ทร.แจ้งกำหนดสอบเลื่อนยศเป็น น.ท.และน.ตงประจำปี 2554
1. การสอบวิชาชีพ (รวมภาคปฏิบัติ ถ้ามี) คะแนนเต็ม 400 คะแนน ตั้งแต่ 1 - 14 ก.ค.54 โดย นขต.ทร.ที่ดำเนินการสอบเป้นผู้กำหนดวัน สถานที่สอบ และรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบ แล้วแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ
2. การสอบวิชาทั่วไป คะแนเต็ม 200 คะแนน กพ.ทร.จะดำเนินการสอบใน 6 - 7 ส.ค.54 รายชื่อและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบวิชาทั่วไป ตรวจสอบได้ที่ http://info.navy.mi.th/person

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945