2556-11-21

บิดา จ.อ.ประโลม วาจาทะศิลป์ ถึงแก่กรรม

ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.ประทุม วาจาทะศิลป์ บิดา จ.อ.ประโลม วาจาทะศิลป์ เจ้าหน้าที่วิทยุและโทรศัพท์ ชุดติดต่อปืนใหญ่เรือ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๕๖ มีกำหนดการดังนี้

  • ๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๕๖ กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดเทพมงคลปานศาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  • ๒๔ พ.ย. ๕๖ กำหนดฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานวัดเทพมงคลปานศาราม ฯ

ร.อ.สุวัฒน์ เชิดฉาย นกพ.บก.พัน.ปบค.๑ ฯ (โทร ๖๒๕๑๐) จึงแจ้ง นรจ.ทร. ๒๔ นรจ.นย.รุ่น ๒๖ พร.๗๓ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน