2555-12-27

บิดา พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น้อยกมล ถึงแก่กรรมบิดา พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น้อยกมล พันจ่าวิทยุ ฝ่ายสื่อสาร ศปก.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • 24 - 26 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • 27 ธ.ค.55 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ใน ๒6 ธ.ค.55 จึงแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน

2555-12-25

บิดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ พันจ่าช่างท่อ อจปร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 21 - 26 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าเกด ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
 • 26 ธ.ค.55 ทำการบรรจุศพ  วัดป่าเกด ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 


* นรจ.24/นย.26/พร.73 จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ใน 26 ธ.ค.55 จึงแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน...

2555-12-24

บิดา พ.จ.อ.ณัฐพล (สีธง) แทนวันดี ถึงแก่กรรม

นายงาม แทนวันดี บิดา พ.จ.อ.ณัฐพล (สีธง) แทนวันดี (ยย.อล.) นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 23 - 29 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวพระอภิธรรมศพ ณ วัดสีสุก (พระราม 2 ซอย 28) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ (วัดที่บวชลูกชาย พ.จ.อ.ณัฐพล ฯ)
 • 30 ธ.ค.55 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดสีสุก (พระราม 2 ซอย 28) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ

*นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพ ใน 27 ธ.ค.55 เวลา 1900 จึงขอเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง

หมายเลขโทรศัพท์ พ.จ.อ.ณัฐพล ฯ โทร.089-0906903

2555-12-23

มารดา น.ต.ไพโรจน์ แก้วประดับ ถึงแก่กรรม


แจ้งข่าวมารดา น.ต.ไพโรจน์ แก้วประดับ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้ 

 • 22 - 24 ธ.ค.55 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 • 25 ธ.ค.55เวลา1600 ฌาปนกิจ ณ วัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ใน 24 ธ.ค.55 นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ วัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงเรียนเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 โดยพร้อมเพรียงกัน 

2555-12-17

ภรรยา ร.อ.อภิศักดิ์ บัวทอง ถึงแก่กรรม


นางโสภา บัวทอง ภรรยา ร.อ.อภิศักดิ์ บัวทอง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อ 16 ธ.ค. 55

มีกำหนดการดังนี้

 • 16 - 21 ธ.ค.55 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ ๔๓ ม.๑ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 • 22 ธ.ค.55 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดอินทราราม (หนองขาว) ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 


ขอแจ้งให้เพื่อ นรจ.ทร.24/นรจ.นย.26/พร.73 ทราบทั่วกัน


2555-12-14

มารดาคุณครู น.อ.ฉลอง อินทรเสมา ถึงแก่กรรม


นางไฉน ภู่ยอดยิ่ง มารดา น.อ.ฉลอง อินทรเสมา รอง จก.กพร.ทร. นตท.รุ่น 18 คุณครู นรจ.24 (รร.ชุมพลฯ) ถึงแก่กรรม เมื่อ 12 ธ.ค.55 มีกำหนดการดังนี้

 • 12 - 16 ธ.ค.55 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหนองพระอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 
 • 17 ธ.ค.55 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดหนองพระอง  ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-12-07

นรจ.24 พลาธิการ การเงิน เลี้ยงสังสรรประจำปี 55คณะกรรมการจัดงานพบประสังสรรค์ นรจ.พธ./กง.24 ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 24 เหล่า พธ.และ กง.ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 55 ณ ถ้ำพังบีชรีสอร์ทเกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน 8-9 ธ.ค.55 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

http://www.navy.mi.th/newsfile/img-121203174505.pdf


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945