2556-12-18

มารดา น.ท.เชาว์ สีผ่องใส ถึงแก่กรรม

มารดา น.ท.เชาว์ สีผ่องใส เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 21 ม.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 16 - 21 ธ.ค.56 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 22 ธ.ค.56 กำหนดพระราชทางเพลิงศพ ณ วัดห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี น.อ.อุทัย ชีวสุทธิ ผบ.กรม.สน.สอ.รฝ. เป็นประธาน มีรถบัสออกจาก บก.กรม สน.สอ.รฝ. เวลา 1000


2556-12-14

"ชวนเพื่อนเยือนป้อมพระจุลฯ"


ขอเชิญเพื่อน นรจ.24 ทุกพรรคเหล่า และครอบครัว ร่วมงานสังสรรค "ชวนเพื่อน เยือน ป้อมพระจุลฯ" ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียน สื่อสาร-ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ ใน วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 มีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า
- ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อน ๆ ที่ล่วงลับ

ช่วงบ่าย
- แข่งขันกีฬายืดเส้นยืดสาย

ตั้งแต่เวลา 1700 งานเลี้ยงสังสรร

ภาพกิจกรรมในงานจาก FB รุ่นครับ 

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-12-13

มารดา ร.อ.วันชัย วีสูงเนิน และ น.ท.บุญชู วีสูงเนิน ถึงแก่กรรม

มารดาของ ร.อ.วันชัย วีสูงเนิน และ น.ท.บุญชู วีสูงเนิน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม  เมื่อ 13 ธ.ค.56 เวลา 0156 มีกำหนดการดัง นี้

 • 13 - 16 ธ.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 122 หมู่ 8 ถนน นิคมลำตะคอง (ผัง 1 ก.ม. 12 )ต. หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • 17 - 18 ธ.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 • พฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค.56 เวลา 1600 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ เจ้าภาพ 081-8097872 และ 081-7589363

2556-12-12

มารดา พ.จ.อ.ชัยวัทน์ (ยศ) กฤษวงษ์ ถึงแก่กรรม


มารดา พ.จ.อ.ชัยวัทน์(ยศ) กฤษวงษ์ ศฝท.ยศ.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 11 - 14 ธ.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 121 หมู่ 10 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
 • 15 ธ.ค.56 เวลา 1600 ณ.วัดวังสำเภาล่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (มีรถบัสปรับอากาศออกจากภัณฑุปกรณ์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เวลา 0930 

จึงขอแจ้งมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2556-11-21

บิดา จ.อ.ประโลม วาจาทะศิลป์ ถึงแก่กรรม

ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.ประทุม วาจาทะศิลป์ บิดา จ.อ.ประโลม วาจาทะศิลป์ เจ้าหน้าที่วิทยุและโทรศัพท์ ชุดติดต่อปืนใหญ่เรือ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๕๖ มีกำหนดการดังนี้

 • ๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๕๖ กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดเทพมงคลปานศาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 • ๒๔ พ.ย. ๕๖ กำหนดฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานวัดเทพมงคลปานศาราม ฯ

ร.อ.สุวัฒน์ เชิดฉาย นกพ.บก.พัน.ปบค.๑ ฯ (โทร ๖๒๕๑๐) จึงแจ้ง นรจ.ทร. ๒๔ นรจ.นย.รุ่น ๒๖ พร.๗๓ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน


2556-10-29

มารดา ร.อ.สำเนา นุ่มแนบ ถึงแก่กรรม


ได้รับแจ้งว่า นาง สำเนียง นุ่มแนบ มารดา ร.อ.สำเนา นุ่มแนบ นสอ.พัน.สอ.13 กรม สอ.1 สอ.รฝ. เพื่อนนรจ.อล.รุ่น 24 ถึงแก่กรรมเมื่อ 29 ต.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 29 ต.ค.- 2 พ.ย.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.56 เวลา 1900 น. นรจ. 24 และ เพื่อนเหล่าไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

จึงแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน....

** แก้ไขขยายระยะเวลา สวดพระอภิธรรมศพ เป็น 5 วัน 
** เพิ่มเติม กำหนดฌาปนกิจศพ เป็น วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.56 เวลา 1600 
** เปลี่ยนแปลง การเป็นเจ้าภาพของ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.56 เวลา 1900

2556-10-18

แสดงความยินดีกับ คุณครู พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3ข่าว น.ต.สุเทพ สุนสุข หน.นายช่างโรงงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงาน (นรจ.24/นย.26/พร.73) เป็นผู้แทนและนำนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีกับคุณครู พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-10-14

มารดาของ ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ ถึงแก่กรรม

นางเล็ก ทองพันธ์ มารดาของ ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 14 - 16 ต.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดหงษ์ษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 • 17 ต.ค.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดหงษ์ษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

จึงแจ้งเพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2556-09-29

พ.จ.อ.เจตน์ (ปิยะ) กุลโนนแดง ถึงแก่กรรม

พ.จ.อ.เจตน์ (ปิยะ) กุลโนนแดง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73  ถึงแก่กรรม เมื่อ 27 ก.ย.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 28 ก.ย. - 4 ต.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขทื่ ๑๙๒ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
 • ใน วันเสาร์ที่ 5 ต.ค.56 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจศพ วัดกลางโนนแดง บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ (ห่างจากบ้าน ประมาณ 1 กม.)

จึงเรียนมาเพื่อนโปรดทราบ

2556-09-27

มารดา พ.จ.อ.พงษ์เดช. แตงอ่อน ถึงแก่กรรม


นางบำเพ็ญ แตงอ่อน มารดา พ.จ.อ.พงษ์เดช. แตงอ่อน เพื่อน นรจ.24 อล.( นอกราชการ) ถึงแก่กรรม วันที่ 26 ก.ย.56 มีกำหนดการ ดังนี้

 • 26 - 28 ก.ย.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางเสาธงนอก ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 • อาทิตย์ ที่ 29 ก.ย. 56 เวลา 1700 น. ฌาปนกิจ  ณ วัดบางเสาธงนอก ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ย. นรจ.24 และนรจ.ฟฟ.อล.24 ร่วม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ..
จึงแจ้งมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-09-25

มนตรี ขันธารักษ์ ลงสมัครนายก อบต.วังเมือง

ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 นี้ มนตรี ขันธารักษ์ ผู้สมัครเป็นนายกฯ อบต.วังเมือง เบอร์ 1 ด้วยแนวคิด ว่า เพื่อบ้านเกิด ไม่ทิ้งท้องถิ่น ดูแลทุกหมู่บ้าน พัฒนาตำบล ส่งเสริมชุมชน กว้างไกลอินเตอร์

เครื่องหมาย สหัทยานาวี
"สหัทยานาวี" มีความหมายว่าอย่างไร? 

      กรมกิจการพลเรือนทหารเรือมีแนวความคิดที่จะจัดทำเครื่องหมายของกองทัพเรือ เพื่อมอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือ และผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศ ชาติร่วมกับกองทัพเรือ และต่างเหล่าทัพ ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวพันกับกองทัพเรือได้อย่างเหมาะ สม และดีที่สุด กรมกิจการกองทัพเรือ จึงขอความกรุณาให้ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งชื่อเครื่องหมาย ซึ่งก็ได้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี โดย มอบหมายให้ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ กาญจนา นาคสกุล ดำเนินการ และท่านได้ให้ชื่อเครื่อง หมายนี้ว่า "สหัทยานาวี" ซึ่งมีความหมายว่า "กองทัพเรือขอบคุณ ที่ได้รับความร่วมมือ"
รูปร่างลักษณะเครื่องหมายสหัทยานาวี
      เครื่องหมายสหัทยานาวี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๙ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของเครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปอาร์ม ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร พื้นลง ยาสีน้ำเงิน ภายในรูปอาร์มมีรูปธงราชนาวีและคำว่า "รู้รัก สามัคคี" สีเหลือง ด้านล่างใต้รูป อาร์มมีแถบสะบัดขึ้นทั้งสองข้างกลางแถบมีคำว่า "กองทัพเรือ" สีน้ำเงิน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายสหัทยานาวี
      ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมาย สหัทยานาวี จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
      ๑. เป็นผู้ที่กองทัพเรือเห็นสมควร
      ๒. เป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือประชาชน ชาติ และประเทศร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเสียสละ และได้รับอนุสัติจาก กองทัพเรือ
      สำหรับการประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประดับที่ปก กระเป๋าเสื้อด้านใกล้กับดุมกลางลำตัวเสื้อถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประดับที่ ปกเสื้อด้านซ้ายอยู่แล้วให้ประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีถัดไปทางซ้ายของเข็มหรือเครื่อง หมายพิเศษนั้นๆ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีปกกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายนี้บริเวณ อกเสื้อเบื้องซ้ายในแนวเดียวกับประเป๋าบนถ้าประดับเครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีแกมเขียว หรือเครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีพรางของกองทัพเรือ หรือเครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนาม ของเหล่าทัพอื่น ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมตามสีของเครื่องหมายแทนโลหะเมื่อประดับ เครื่องหมายเหล่านี้กับเสื้อแบบสากลนิยมให้ประดับที่ปกเสื้อด้านซ้าย
      การมอบเครื่องหมายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย กรมกิจการพลเรือนทหาร เรือในฐานะหน่วยเจ้าของเครื่องหมายจะเป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพเรือ เพื่อขอความเห็น ชอบ และผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร
พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี
     การมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตร กำกับเครื่องหมายจะปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือได้กำหนดไว้ในการมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์ รายละเอียดตามบันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๒๐๗๐ ลง ๑๑ ก.พ.๔๒ ซึ่ง กล่าวโดยสรุปคือ
      - หน่วยเจ้าของเครื่องหมายเสนอกองทัพเรือเพื่อขออรุมัติประกอบพิธีประดับเครื่อง หมายในโอกาสวันสถาปนาหน่วยหรือวันสำคัญอื่นๆ ที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
      - กรณีเป็นบุคคลสำคัญให้ประกอบพิธีฯ ณ สถานที่ที่กองทัพเรือกำหนด ในวันอาภากร (๑๙ พฤศจิกายน) หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันกองทัพเรือ (๒๐พฤศจิกายน) โดยกรมกำลังพล ทหารเรือ อำนวยการประกอบพิธี
      - กรณีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชนให้ประกอบพิธีในโอกาสที่ไปทัศนศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย เจ้าของเครื่องหมาย หรือพื้นที่ใกล้เคียง

2556-09-24

ภรรยา พ.จ.อ.ศรันย์ ชื่นนฤมิตร ถึงแก่กรรม

นางสมหวัง ชื่นนฤมิตร ภรรยา พ.จ.อ ศรันย์ ชื่นนฤมิตร นรจ.24/นย.26/ทร.24 ถึงแก่กรรม เมื่อกลางคืนวันจันทร์ที่ 23 ก.ย.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 23 - 25 ก.ย.56 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโคกเคียน วัดโคกเคียน ม. 1 ต.โคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 
 • 26 ก.ย.56 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดโคกเคียน วัดโคกเคียน ม. 1 ต.โคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


2556-09-23

มารดา น.ต.สมคิด สุขนันท์ ถึงแก่กรรม

นางสมจิต สุขนันท์ มารดา น.ต.สมคิด สุขนันท์ สังกัด สอ.รฝ. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม ในเช้าวันจันทร์ที่ 23 ก.ย.56 เจ้าภาพมีกำหนดการดังนี้

 • 23 ก.ย.56 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 • 23 - 25 ก.ย.56 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ.56 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ในวันพุธที่ 25 ก.พ.56 นรจ.24/นย.26/พร.73 จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2556-07-16

บิดา ด.ต.ไพโรจน์ เกตุพันธ์ มรณภาพพระพิทักษ์ ทินลาโพ  บิดา ด.ต.ไพโรจน์ เกตุพันธ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 มรณภาพ เมื่อ 16 ก.ค.56 มีกำหนดการดังนี้
- 16 - 19 ก.ค.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดไม้ตรา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
- 20 ก.ค.56 เวลา 1600 ฌาปณกิจ วัดไม้ตรา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26./พร.73 รับทราบโดยทั่วกัน และเข้าร่วมงาน

2556-07-10

มารดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ ถึงแก่กรรม


นางละออ ปลั่งวัฒนะ มารดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ ตำแหน่ง ช่าง โรงงานช่างท่อ กรล.อจปร.อร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 8 ก.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 8 - 12 ก.ค.56 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าเกด ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแเดง จ.สมุทรปราการ
 • 12 ก.ค.56 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
 • 12 ก.ค.56 บรรจุ (เก็บ) ศพ ณ วัดป่าเกด ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแเดง จ.สมุทรปราการ

จึงขอแจ้งให้ เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 รับทราบ

2556-07-02

พ.จ.อ.ธนยศ (วินัย) ปานพวงแก้ว ถึงแก่กรรม


เมื่อ 29 มิ.ย.56 พ.จ.อ.ธนยศ (วินัย) ปานพวงแก้ว เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า ฟฟ.  ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็งตับ  มีกำหนดการดังนี้
- 30 มิ.ย.-3 ก.ค.56 เวลา 2000 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- อังคารที่ 2 ก.ค.56 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- พฤหัสที่ 3 ก.ค.56 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

2556-06-27

บิดา ร.อ.ธณัฐ (ประเสริฐ) แก้วมีศรี ถึงแก่กรรม


นายกมล แก้วมีศรี บิดา ร.อ.ธณัฐ (ประเสริฐ) แก้วมีศรี เพื่อน นย.26 สังกัด กบ.ทหาร ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 28 มิ.ย.- 3 ก.ค.56 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ ๒๓ ม.๒ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช

จึงแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-06-24

ร.ท.เชาวฤทธิ์ บุษปฤกษ์ ถึงแก่กรรม


ร.ท.เชาวฤทธิ์ บุษปฤกษ์ เหล่า ทหารพลาธิการ เพื่อน นรจ.24/นย./26พร.73 ตำแหน่ง ประจำหมวดคลังที่ 2 แผนกคลังพัสดุช่าง กองคลังพัสดุ ศกล.พธ.ทร. ถึงแก่กรรม เมื่อ 24 มิ.ย.56 มีกำหนดการดังนี้

24 มิ.ย. 56 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
26 มิ.ย.56 เวลา 2000 นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ณ วัดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-05-28

มารดา พ.จ.อ.สมชาย ธรรมเพียร ถึงแก่กรรม

นางละออง ธรรมเพียร มารดา พ.จ.อ.สมชาย ธรรมเพียร เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าโซนาร์ ถึงแก่กรรมเมื่อ 28 พ.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 28  พ.ค. - 1 มิ.ย.56 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดกระโจมทอง อ.มหาราช จ.อยุธยา 
 • 2 มิ.ย.56 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดกระโจมทอง อ.มหาราช จ.อยุธยา 
จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 รับทราบโดยทั่วกัน

2556-03-31

มารดา ร.อ. ดาราเดช(แม้ว) ไมตรี ถึงแก่กรรม


นางแปง ไมตรี มารดาของ ร.อ. ดาราเดช(แม้ว) ไมตรี สังกัดกอง รปภ. ฐท.สส. นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 31 มี.ค.- 5 เม.ย.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ.บ้านเลขที่ 474 หมู่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 • 6 เม.ย.56 เวลา 1500 ฌาปณกิจ ณ ฌาปณสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 


จึงแจ้งมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2556-03-30

ภรรยา พ.จ.อ.เก่งกล้า บุญหมั่น ถึงแก่กรรม


นางสมัย บุญหมั่น ภรรยา พ.จ.อ.เก่งกล้า บุญหมั่น ขรก.บำนาญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ เมื่อ 29 มี.ค.56 มีกำหนดหนดการดังนี้
- 30 มี.ค.56 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ศาลา 4 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพ
- 30 มี.ค.- 1 เม.ย.56 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 4 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพ
- 2 เม.ย.56 ยังไม่กำหนดเวลา ฌาปนกิจศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

หมายเลขโทรศัพท์ พ.จ.อ.เก่งกล้า ฯ โทร.08977311702556-03-26

มารดา น.ต.ณัฏพัฒน์ (ประจักษ์) วงศ์ประคอง ถึงแก่กรรม


นางเรียม วงษ์ประคอง มารดา น.ต.ณัฏพัฒน์ (ประจักษ์) วงษ์ประคอง นรจ.24/นย.26พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • 25 มี.ค.56 กำหนดรดน้ำศพ 
 • 25 - 30 มี.ค. เวลา 1900 สวดอภิธรรมศพ ณ วัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 • 31 มีค.56 เวลา 1600 น. พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จึงเรียนมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน2556-03-12

มารดา พ.จ.อ.กิตติ ศรีจันทน์ ถึงแก่กรรม
นางทองดี ศรีจันทร์ มารดา พ.จ.อ. กิตติ ศรีจันทร์ นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 12 มี.ค.56 เวลา 1600 กำหนดรดน้ำศพ
 • 12 - 15 มี.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
 • 16 มี.ค.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดหนองกระบอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จึงของแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2556-03-09

บิดา น.อ.ดร.วิชาญ สีดา ถึงแก่กรรม


นาย เสย สีดา บิดา น.อ.ดร.วิชาญ สีดา ถึงแก่กรรม ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 8 มี.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

 • 9 มี.ค.56 เวลา 1600 กำหนดรดน้ำศพ ณ วัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 • 9 - 12 มี.ค.56 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
 • 13 มี.ค.56 เวลา 1600 ฌาปณกิจ ณ วัดหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

จึงแจ้งมาให้ทราบ

2556-03-05

บิดา พ.จ.อ.สุวิทย์ เชิงฉลาด ถึงแก่กรรม

นายเยื้อง เชิงฉลาด บิดา พ.จ.อ.สุวิทย์ เชิงฉลาด นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • ระหว่าง 1 - 9 มี.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ  ณ บ้านเลขที่ 85 ม.10 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 • วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค.56 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานวัดอุทุมพรธาราม ต.บ้านกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

จึงขอเรียนเชิญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

2556-03-02

กองทัพเรือ ประกวดภาพถ่ายทางทหาร หัวข้อ Navy Contest 2013กองทัพเรือ โดย กองบรรณาธิการนาวิกศาสตร์ ราชนาวิกสภา จัดการประกวดภาพถ่ายทางทหารที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ ในหัวข้อ Navy Contest 2013 ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากราชนาวิกสภา โดยการประกวดมี ๒ ช่วง คือ Photo of the Month และ Photo of the Year
       ขอเชิญชวน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ ร่วมส่งภาพถ่ายทางทหารเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง ปานะรี คชโคตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๒๐ หรือ ๐๘๑ ๓๕๕ ๑๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการตัดสินในนิตยสารนาวิกศาสตร์ได้ทางเว็บไซต์ www.RTNI.org และที่ www.facebook.com/RTNI 2459


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-02-12

บิดา ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ ศรีสวน ถึงแก่กรรม


นายขยัน ศรีสวน บิดา ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ ศรีสวน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 11 - 13 ก.พ.26 สวดอภิธรรม ณ วัดหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
 • 14 ก.พ.56 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 


จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

เส้นทางไป วัดหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

2556-02-04

สชร.จัดประชุมสามัญประจำปี 2555สชร.ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งนายกสมาคม ใน วันศุกร์ที่ 15 ก.พ.2556 เวลา 1300 เป็นต้นไป

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-01-17

กลุ่มออมทรัพย์ 24 จ่ายเงินปันผล และร่วมกินโต๊ะแชร์

น.ต.สมศักดิ์ บุญสวน , น.ต.ศุภโชค เสือขำ
น.ต.ทินกร ทองแสน , น.ท.ศรายุทธ ตรีรมย์
น.ต.สำรวย ระวังเกียติพงศ์ , น.ท.สมเกียติ์ จันทรโอภาส, ร.อ.มนตรี ผ่องบุรุษ
น.ท.วิทยา สวัสดิมี
น.ต.วิชัย ภักดีตอเล็บ

เมื่อ 17 ม.ค.56 น.ต.ศุภโชค เสือขำ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ 24 ได้นัดสมาชิกฯ เพื่อจ่ายเงินปันผล และร่วมกินโต๊ะแชร์ ณ ร้านอาหาร ชั้น 2 วังนันทอุทยานสโมสร โดย น.ต.ทินกร ทองแสน ได้นำเงินปันผลในรอบ 6 เดือนมาจ่ายให้กับสมาชิก หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-01-15

พ.จ.อ.ชาญ สอนดี ถึงแก่กรรม


พ.จ.อ.ชาญ สอนดี สังกัด สอ.รฝ.(นอกราชการ) นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 14 - 17 ม.ค. เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดเทพลีลา (หน้ารามฯ ปากซอย รามคำแหง 39) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 
 • 19 ม.ค.56 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดเทพลีลา (หน้ารามฯ ปากซอย รามคำแหง 39) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 
เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสมดพระอภิธรรม ใน วันอังคารที่ 15 ม.ค.55 เวลา 1900 โดยมี น.ท.เฉลิม ฯ , ร.อ.อรุณ ฯ , พ.จ.อ.สัณชัย ฯ เป็นตัวแทนฯ จึงขอเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมในวันเวลาดังกล่าว