2551-11-11

20 ธ.ค.51 สังสรร สื่อสาร/อิเล็ก/ไฟฟ้า 24

เพื่อน นรจ.24 เหล่าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า จัดงานเลี้ยงรุ่น โรงเรียนสื่อสาร ขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ สัตหีบ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป) ขอเชิญเพื่อน เหล่าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และเพื่อน ๆ ทุกเหล่าเข้าร่วมงานเลี้ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร.ท.ณรงค์ชัย ปาชะณี ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 55132 , 081-1748283